Ο Επίτροπος Δήμας επισκέπτεται την Ουάσιγκτον για διάλογο υψηλού επιπέδου με τις ΗΠΑ σε θέματα περιβάλλοντος

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σταύρος Δήμας, αρμόδιος σε θέματα περιβάλλοντος θα συμμετάσχει στον διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ με θέμα την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη που θα διεξαχθεί στην Ουάσιγκτον στις 7 Μαρτίου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβενίας Janez Podobnik θα εκπροσωπήσει την Προεδρία της ΕΕ. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Επίτροπος Δήμας θα μιλήσει στο Παγκόσμιο Κέντρο Περιβάλλοντος και θα έχει και άλλες συσκέψεις υψηλού επιπέδου. Διάλογος υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ Η διάσκεψη θα είναι η δεύτερη στο πλαίσιο του διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-ΗΠΑ με θέμα την αλλαγή του κλίματος, την καθαρή ενέργεια και την αειφόρο ανάπτυξη, ενός φόρουμ που δρομολογήθηκε στη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ το 2006. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι τον Οκτώβριο 2006. Η συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του κλίματος και την καθαρή ενέργεια αναμένεται να εστιαστεί σε εσωτερικά μέτρα στις ΗΠΑ και την ΕΕ για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος, καθώς και στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας ενόψει των επίσημων διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη νέας συμφωνίας των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος που θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου. Ο Επίτροπος Δήμας θα παρουσιάσει τη δέσμη προτάσεων της Επιτροπής της 23ης Ιανουαρίου που αφορούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (CARE) . Η σημαντική αυτή συνεισφορά στην επίτευξη των σχετικών με την αλλαγή του κλίματος στόχων που έχει θέσει η ΕΕ αποτελεί επίσης παράδειγμα για τις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει έως το 2020 τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά 20% τουλάχιστον σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και είναι έτοιμη να επεκτείνει τη μείωση αυτή έως 30% εάν και άλλες βιομηχανικές χώρες δεσμευθούν να καταβάλουν ανάλογες προσπάθειες στο πλαίσιο της μελλοντικής παγκόσμιας συμφωνίας για το κλίμα. Ο διάλογος αναμένεται να καλύψει επίσης μέτρα για την αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας και της παράνομης υλοτομίας, συμπεριλαμβανόμενης της περυσινής πρωτοβουλίας της ομάδας G8+5 για σύνταξη σημαντικής έκθεσης σχετικά με τα οικονομικά της απώλειας βιοποικιλότητας, το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την επιβολή της νομοθεσίας, τη διακυβέρνηση και το εμπόριο στον δασικό τομέα (FLEGT) και την προεδρική πρωτοβουλία των ΗΠΑ κατά της παράνομης υλοτομίας. ¶λλες εκδηλώσεις Στις 6 Μαρτίου ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας θα εκφωνήσει ομιλία στο Φόρουμ της Ουάσιγκτον για την Αειφορία, που έχει συσταθεί από το Παγκόσμιο Κέντρο Περιβάλλοντος. Θα παραθέσει επίσης δείπνο για τα μέλη του Κογκρέσου που δραστηριοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος καθώς και για εκπροσώπους οικολογικών οργανώσεων, ομάδων προβληματισμού και επιχειρηματικών ομίλων των ΗΠΑ. Ο Επίτροπος Δήμας θα παραθέσει πρόγευμα σε προσκεκλημένους από τα ΜΜΕ στις 7 Μαρτίου.

Σχόλια