Συνέντευξη τύπου κ. Γιώργου Σουφλιά για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο

0
9
Γενικού Ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ 27/2/2008. Σήμερα είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για όλους εμάς εδώ στο ΥΠΕΧΩΔΕ. Με μακρά και επίπονη δουλειά, μετά από συστηματική μελέτη, διεξοδική διαβούλευση και λεπτομερειακή αξιολόγηση όλων των προτάσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διαβούλευση αλλά και στο πλαίσιο της συζήτησης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, καταρτίσαμε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που θα σας δοθεί και το οποίο σήμερα ενέκρινε η Κυβερνητική Επιτροπή. Θα ακολουθήσει εντός δεκαημέρου η συζήτηση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου σε ό,τι αφορά τα επιμέρους θέματα στην προβλεπόμενη από το Νόμο Επιτροπή εξ Υπουργών, αν και σημειώνω ότι υπήρξε στενή συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία κατά την μελέτη και τη διαβούλευση. Θα ακολουθήσει αμέσως μετά η κατάθεση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου στη Βουλή. Αρχικά θα γίνει συζήτηση στην αρμόδια Διαρκή Επιτροπή, όπου θα κληθούν και φορείς για να πουν τις απόψεις τους. Όπως έχω δηλώσει, θα γίνει από την πλευρά μας εποικοδομητική και ειλικρινής συζήτηση. Στην συνέχεια δεν θα πάμε αμέσως στην ολομέλεια της Βουλής για να ψηφιστεί το Χωροταξικό, όπως γίνεται σε όλα τα νομοσχέδια. Θα μεσολαβήσει ένα διάστημα περίπου 15 ημερών, ώστε αυτά που θα έχουν συζητηθεί και οι θέσεις που θα έχουν εκτεθεί στην Διαρκή Επιτροπή να εξεταστούν εκ νέου και στη συνέχεια το τελικό κείμενο να πάει για ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής. Το τελικό κείμενο περιλαμβάνει αρκετές από τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις που κατατέθηκαν στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, αλλά και στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Αυτό αποδεικνύει στην πράξη αυτό που είχα αναφέρει από την πρώτη στιγμή: Ότι, δηλαδή, η διαβούλευση και η γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης δεν θα έχουν τυπικό, αλλά ουσιαστικό χαρακτήρα. Η ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ είναι ανοικτή στον εποικοδομητικό διάλογο και δεν αρνείται φυσικά την καλοπροαίρετη και καλόπιστη κριτική. Εκείνο που αρνείται είναι τους αφορισμούς και την διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι για να φτάσουμε εδώ μεσολάβησε πολλή και σκληρή δουλειά. Και για αυτό θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς που συνέβαλαν σε αυτή την επίπονη προσπάθεια, τα στελέχη του Υπουργείου, τους μελετητές, όλους τους φορείς με τους οποίους συζητήσαμε και συνεργαστήκαμε και τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Καταρχήν θέλω να επαναλάβω ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, καθώς υπήρχε έλλειμμα εμπειρίας τόσο στους μελετητές όσο και στη διοίκηση. Θυμίζω δε ότι στις αρχές του 2006 ανατέθηκε η μελέτη για τον Εθνικό Χωροταξικό, η οποία μας παραδόθηκε τον Μάρτιο του 2007. Ακολούθησε η επεξεργασία της μελέτης αυτής, η συζήτηση με άλλους φορείς και τελικά τον Ιούλιο του 2007 παρουσιάσαμε και παραδώσαμε σε διαβούλευση την αρχική μας πρόταση για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Το Νοέμβριο του 2007 άρχισαν οι εργασίες γνωμοδότησης στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο παρέδωσε την γνωμοδότησή του τον περασμένο Δεκέμβριο. Ακολούθησε επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων που είχαν κατατεθεί για να καταλήξουμε στο σημερινό κείμενο. Πλέον βρισκόμαστε κοντά στο τέλος της μεγάλης προσπάθειας που στόχο έχει να αποκτήσει επιτέλους η χώρα Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Θέλω να τονίσω και πάλι ότι η απουσία εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού είναι ένα τεράστιας σημασίας έλλειμμα πολλών δεκαετιών με αρνητικές επιπτώσεις στην ορθολογική ανάπτυξη και οργάνωση της χώρας καθώς και στο περιβάλλον. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο μαζί με τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια συνιστούν μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Εδώ θέλω να τονίσω με έμφαση ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί την σημαντικότερη «ομπρέλα» για την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει, μάλιστα, ειδικό κεφάλαιο αρκετά εκτεταμένο, το οποίο αναφέρεται στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και μέτρα. Πλέον, καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και που και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς. Θέλω εδώ να σημειώσω για μία ακόμη φορά ότι η μελέτη του Εθνικού Σχεδίου προωθήθηκε παράλληλα με τις μελέτες για τα Ειδικά Πλαίσια, ώστε – όπως είναι και το σωστό – να αλληλοσυμπληρώνονται και να διαμορφώνονται με τρόπο που δεν θα οδηγεί στην αλληλοαναίρεσή τους. Στόχος της μεγάλης αυτής μεταρρύθμισης είναι η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφορική οργάνωση του εθνικού χώρου, που προωθεί ισόρροπα την κοινωνική και οικονομική συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Μια προσπάθεια που αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στην αξιοποίηση των ευκαιριών και των δυνατοτήτων, αλλά και στην αντιμετώπιση των αδυναμιών και των κινδύνων που προκαλούνται κατά την αναπτυξιακή διαδικασία στο περιβάλλον και την ίδια την ανάπτυξη. Σκοπός του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί την συνθετική θεώρηση στο χώρο των επιμέρους πολιτικών, των προγραμμάτων και έργων, εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνοχή και την συμπληρωματικότητά τους. Ως εκ τούτου, μετά τη θεσμοθέτηση του, θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας ευρείας προγραμματικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμφωνίας. Ειδικότερα, με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο επιδιώκεται: 1. Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, 2. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής 3. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συνετή διαχείριση του χώρου με τον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόμηση. 4. Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων και στρατηγικών για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Το περιεχόμενο του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο συμπεριλαμβάνει κατευθύνσεις και μέτρα, απαρτίζεται από 14 άρθρα που αναφέρονται σε επτά ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στη θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και αναλύει τους κύριους πόλους και άξονες ανάπτυξης του εθνικού χώρου. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τις προτάσεις για την αναμόρφωση των δικτύων υποδομών και των υπηρεσιών μεταφορών. Η τρίτη ενότητα αφορά στη χωρική διάθρωση των παραγωγικών τομέων, αναλύοντας τους στόχους και τις κατευθύνσεις ανά τομέα (αγροτικός τομέας, βιομηχανία τουρισμός). Η τέταρτη ενότητα αναλύει όσα προβλέπονται για τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, του ορεινού, του παράκτιου, του νησιωτικού, του αγροτικού χώρου και των παραμεθόριων περιοχών. Η πέμπτη ενότητα περιλαμβάνει τις κατευθύνσεις για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Η έκτη ενότητα αφορά στις προτάσεις για την γεωγραφική και διοικητική ανασυγκρότηση της χώρας. Η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει τις προϋποθέσεις και τους μηχανισμούς υλοποίησης του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου, καθώς και όσα προβλέπονται για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των χωρικών εξελίξεων. Θέλω πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των σημαντικότερων αλλαγών που ενσωματώθηκαν στο κείμενο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που σας είχα παρουσιάσει πέρσι το καλοκαίρι μετά την διαδικασία γνωμοδότησης από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από την παρουσίαση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου μέχρι και σήμερα δυστυχώς έχουν ειπωθεί ορισμένα πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ας πούμε, υπήρξε η κατηγορία ότι δεν λάβαμε υπόψη μας το δήθεν Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο που είχε προετοιμαστεί από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ. Ελήφθη υπόψη ό,τι είχε ετοιμαστεί, αλλά επαναλαμβάνω και σήμερα ότι το κείμενο εκείνο ήταν ουσιαστικά μία έκθεση ιδεών μίας ομάδας εργασίας και δεν ήταν μελέτη. Η έκθεση αυτή, γιατί έτσι την χαρακτηρίζουν και οι ίδιοι οι συντάκτες της, δεν βασίστηκε καν σε υποστηρικτές μελέτες και δεν προέκυψε από ουσιαστική διαβούλευση με τα άλλα υπουργεία και τους εμπλεκόμενους φορείς. Ορισμένοι χαρακτήρισαν το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο γενικόλογο, ασαφές, χωρίς στόχους, χωρίς χρονοδιαγράμματα. Καταρχήν πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο είναι ένα πλαίσιο, δίνει τις γενικές κατευθύνσεις, χαράσσει τις βασικές στρατηγικές και εξειδικεύεται από τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια και τα περιφερειακά πλαίσια. Φυσικά, δεν μπορεί και δεν πρέπει το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο να έχει τον λεπτομερειακό χαρακτήρα των Ειδικών Πλαισίων. Όμως, περιλαμβάνει συγκεκριμένες πολιτικές και μέτρα, με συγκεκριμένους στόχους και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Ενδεικτικά αναφέρω: – Εντός τετραετίας από την ψήφιση του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το δασολόγιο. Ωστόσο, κρίσιμο θέμα για την προώθηση του δασολογίου, αλλά και για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, είναι ο προσδιορισμός του χρόνου λήψης των αεροφωτογραφιών, που θα αποτελέσει τη βάση χαρακτηρισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων. – Εντός πενταετίας θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί τα αποχετευτικά δίκτυα και οι βιολογικοί καθαρισμοί σε όλους τους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων. – Εντός τετραετίας θα πρέπει να έχει συντελεστεί η διοικητική και γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας, με μείωση του αριθμού των Περιφερειών, των Νομών και των Δήμων. – Εντός ενός έτους από την ψήφισή του θα πρέπει να έχουν κλείσει και αποκατασταθεί όλοι οι ΧΑΔΑ. – Προβλέπεται αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης / αξιοποίησης των αποβλήτων, από 24% που είναι σήμερα για τα οικιακά απόβλητα, στο 60% της ποσότητας τους για το έτος 2020. – Ολοκλήρωση μέχρι το 2013 των μελετών, της οριοθέτησης και της κήρυξης ως προστατευόμενων περιοχών, επιπλέον 80 περιοχών του δικτύου Natura 2000. Επίσης, έχουν ακουστεί διάφορα σε σχέση με τον Τουρισμό. Ξεκαθαρίζω: 1. Τόσο το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο όσο και το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό στοχεύουν στην ανάπτυξη με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και εισάγουν ρυθμίσεις πολύ αυστηρότερες από τις σημερινές. 2. Κάποιοι επιχειρούν αυθαίρετες συγκρίσεις με το λεγόμενο «ισπανικό μοντέλο» σε ό,τι αφορά την παραθεριστική κατοικία. Στην Ισπανία αναπτύχθηκαν 20ώροφο κτίρια πάνω στο κύμα. Το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό προβλέπει κατά κύριο λόγο διώροφα κτίρια και μόνο σε μικρό ποσοστό τριώροφα, τα οποία τριώροφα μπορούν να αναπτυχθούν μόνο σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 μέτρων από τον αιγιαλό. Τι σχέση έχει λοιπόν το Ειδικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, με το «ισπανικό μοντέλο»; Στο Εθνικό Χωροταξικό υπάρχει μεταξύ των άλλων μία γενική κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την ανάγκη προώθησης τύπων και μορφών διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων και προσέλκυσης σημαντικών για την εθνική οικονομία τουριστικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα, στη σελίδα 55 αναφέρεται: «Δημιουργία σταθερού πλαισίου κανόνων που αφορούν στη χωροθέτηση επιχειρήσεων που σχετίζονται με τον τουρισμό και τη διαμόρφωση συνθηκών για την προσέλκυση σημαντικών, για την εθνική οικονομία, τουριστικών επενδύσεων. Εισαγωγή τύπων και μορφών διαχείρισης τουριστικών εγκαταστάσεων στην κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητας του τομέα.» Σε ό,τι αφορά τα θέματα της εκτός σχεδίου δόμησης, θέλω να επισημάνω τα εξής: Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αναφέρεται ρητά στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης με συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Ο περιορισμός αυτός θα επιτευχθεί με: 1. Την υποκατάσταση της εκτός σχεδίου δόμησης με κατάλληλες σχεδιαστικές ρυθμίσεις και Ζώνες ελέγχου, κατά προτεραιότητα στις κρίσιμες περιοχές του εξωαστικού χώρου όπου ασκούνται και οι μεγαλύτερες πιέσεις (ευρύτερες αστικές, νησιωτικές, παράκτιες, τουριστικές περιοχές κ.λπ.). 2. Τον προσδιορισμό ευρύτερων ζωνών στις οποίες θα επιτρέπεται η χωροθέτηση οχλουσών χρήσεων (μεταποιητικές δραστηριότητες μέσης και υψηλής όχλησης, κτηνοτροφικές μονάδες κ.λπ.), έτσι ώστε να απαγορευτεί η διάχυση τους σε όλο το χώρο. 3. Τον προσδιορισμό ζωνών προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των φυσικών πόρων και του τοπίου, στις οποίες θα περιορίζεται ή/και θα απαγορεύεται η δυνατότητα δόμησης. 4. Την ενίσχυση των περιοχών οργανωμένης οικιστικής, παραγωγικής και επιχειρηματικής ανάπτυξης (ΒΕΠΕ, ΠΟΤΑ, ΠΟΑΠΔ, ΠΕΡΠΟ κ.λπ.) και την επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών δημιουργίας τους. 5. Την επιβολή περιορισμών στη δόμηση, τη χρήση και την κατάτμηση, όπως εξειδικεύονται στα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τη Βιομηχανία, τον Τουρισμό, τον Ορεινό και τον Παράκτιο χώρο. 6. Την προώθηση της αρχής της «συμπαγούς πόλης» σε όλα τα επίπεδα χωρικού σχεδιασμού. 7. Την επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης νέων περιοχών στο σχέδιο πόλης με ριζικές αλλαγές στην πολεοδομική νομοθεσία. Την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης μόνο ένα μέλος του Εθνικού Συμβουλίου την πρότεινε ξεκάθαρα. ¶λλο ένα μέλος διατύπωσε την πρόταση για δραστική μείωση έως κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης. Σε αυτά θέλω να απαντήσω τα εξής: 1. Δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση, αλλά πρέπει να περιοριστεί με βάση όσα σας ανέφερα παραπάνω. 2. Θέλω να διευκρινίσω, επίσης, ότι δεν καταργείται η αρτιότητα των τεσσάρων στρεμμάτων για την κατοικία, γιατί υπάρχει μία παρερμηνεία στο συγκεκριμένο θέμα, η οποία ίσως προέρχεται από τις προτάσεις του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό, που αφορούν την αύξηση των αρτιοτήτων για την ανέγερση τουριστικών μονάδων. Κάτι άλλο που έχει ακουστεί αρκετές φορές είναι ότι το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο ταυτίζει τους μεγάλους οδικούς άξονες, δηλαδή τους Δρόμους Ανάπτυξης, με τους αναπτυξιακούς άξονες. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο δεν ταυτίζει ούτε εννοιολογικά ούτε ουσιαστικά τους οδικούς με τους αναπτυξιακούς άξονες. Αναγνωρίζει, ωστόσο, και δεν θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά, τη σημασία των στρατηγικών δικτύων μεταφορών και υποδομών στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλέγματος πόλων και αξόνων ανάπτυξης, που αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστική παρουσία της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και την εξασφάλιση κοινωνικής και οικονομικής συνοχής στο σύνολο του εθνικού χώρου. Αλλαγές και συμπληρώσεις – Ενσωμάτωση παρατηρήσεων φορέων Θα σας αναφέρω τώρα ορισμένες από τις αλλαγές και συμπληρώσεις που έγιναν μετά τη γνωμοδότηση του Εθνικού Συμβουλίου. Προοίμιο Έγιναν συμπληρώσεις και βελτιώσεις που αφορούν κυρίως σε εκτιμήσεις ως προς: – την ένταξη της Ελλάδας στον ευρύτερο της χώρο (ΣΕΠ, ΓΣΣΕ, ΤΕΕ,) – τη συμβολή του γεωργικού τομέα, της κτηνοτροφίας και των δασών (ΠΑΣΕΓΕΣ, ΕΚΒΥ) – την κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος (ΕΚΒΥ, ΓΕΩΤΕΕ) – τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας (ΣΕΠ) Θέση της χώρας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Προοπτικές και δυνατότητες (άρθρο 3) Έγιναν περιορισμένες συμπληρώσεις και βελτιώσεις (ΣΕΠ, ΤΕΕ, ΞΕΕ, ΣΕΠΟΧ) Χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας (άρθρο 5) Έγινε αναδιάταξη του κειμένου με μικρές συμπληρώσεις – διευκρινίσεις καθώς και αναμόρφωση του χάρτη. (ΣΕΠ, ΓΣΕΕ, ΤΕΕ, ΞΕΕ) Χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και υπηρεσιών μεταφορών (άρθρο 6) Αντιμετωπίστηκε εκτενέστερα το θέμα του νησιωτικού συμπλέγματος Νοτίου και Βορείου Αιγαίου (ΓΣΕΕ, ΙΝΤΕΝ SYNERGY, ΤΕΕ) Έγιναν προσαρμογές σε ότι αφορά το ρόλο ορισμένων λιμένων (Καβάλα, Καλαμάτα, Κύμη, Ρόδο, Χανιά) και αερολιμενικών υποδομών (Χανιά). Έγιναν προσαρμογές στις κατευθύνσεις χωροθέτησης ειδικών λιμένων (ΣΕΒ) Δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου, λόγω του φιλικού του προς το περιβάλλον χαρακτήρα και παρά τις σημαντικές επιφυλάξεις που υπάρχουν για τη βιωσιμότητα του. (ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, ΣΕΠΟΧ, ΙΝΤΕΝ SYNERGY). Χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων (άρθρο 7)Έγιναν συμπληρώσεις και βελτιώσεις που αφορούν κυρίως: – τον πρωτογενή τομέα – γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία (κυρίως ΠΑΣΕΓΕΣ) – την δευτερογενή τομέα (ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΒ) – τον τουρισμό (ΞΕΕ, ΓΣΕΕ) Χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, παράκτιου, νησιωτικού και αγροτικού χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών (άρθρο 9) Έγιναν συμπληρώσεις (ΓΣΕΕ, ΕΝΑΕ, ΕΚΒΥ, ΙΝΤΕΝ SYNERGY) Διατήρηση, προστασία και ανάδειξη τού εθνικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου, διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων (άρθρο 10) Έγιναν συμπληρώσεις και βελτιώσεις (ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, ΕΚΒΥ, Ακρτούρος, ΣΕΠΟΧ κ.ά.) Γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας (άρθρο 11) Έγιναν αλλαγές ( ΕΝΑΕ, ΚΕΔΚΕ, Αρκτούρος) Προϋποθέσεις – μηχανισμοί υλοποίησης Έγιναν βελτιώσεις (Παρατηρήσεις είχαν κάνει: ΣΕΠΟΧ, ΤΕΕ, ΞΕΕ, ΚΕΔΚΕ κ.ά.) Επαναλαμβάνω και πάλι ότι προσδοκούμε μία ουσιαστική συζήτηση στη Βουλή, χωρίς ακρότητες και φτηνούς λαϊκισμούς. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τους πάντες και να δεχθούμε κάθε καλόπιστη κριτική και εποικοδομητική πρόταση. Όπως γνωρίζετε, ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία γνωμοδότησης του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης επί του Ειδικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και θα ακολουθήσει η ίδια διαδικασία και για τα Ειδικά Πλαίσια για την Βιομηχανία και τον Τουρισμό. Επίσης, είναι έτοιμα τα Ειδικά Πλαίσια για τον Ορεινό κα τον Παράκτιο Χώρο και το επόμενο διάστημα θα δοθούν για διαβούλευση. Συνεχίζουμε την μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από τέσσερα χρόνια και σύντομα θα ολοκληρώσουμε μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες των τελευταίων δεκαετιών. Με τον ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό που προωθούμε η χώρα αποκτά νέες αναπτυξιακές προοπτικές και θωρακίζεται το φυσικό και πολιτιστικό μας περιβάλλον.

Σχόλια