Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008

0
11
Αέριες εκπομπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Σήμερα, υπέγραψα την Απόφαση με την οποία εγκρίνεται το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΚΔΕ) για την περίοδο 2008 – 2012. Το ΥΠΕΧΩΔΕ οριστικοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2008 – 2012, μετά από διαβούλευση που έκανε με τους εμπλεκόμενους φορείς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως είχα ανακοινώσει τον περασμένο Δεκέμβριο, με αυτό το Εθνικό Σχέδιο προχωρούμε σε μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου την περίοδο 2008 – 2012 κατά 16,6% για 152 βιομηχανίες. Αρχικά είχαμε προτείνει μείωση κατά 8,9%, ωστόσο μετά από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με δεδομένο ότι η Ε.Ε. αποφάσισε μείωση των εκπομπών κατά 20% έως το 2020, προχωρήσαμε στην αύξηση του ποσοστού αυτού. Υπογραμμίζω ότι με την εφαρμογή αυτού του Εθνικού Σχεδίου, σε συνδυασμό και με τα άλλα μέτρα που εφαρμόζουμε, η Ελλάδα θα υπερκαλύψει την δέσμευση που έχει αναλάβει από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Στο νέο Εθνικό Σχέδιο η κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών αφορά 152 βιομηχανίες της χώρας και σ’ αυτές περιλαμβάνονται 33 εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, 24 λοιπές εγκαταστάσεις καύσης, 4 διυλιστήρια, 1 εγκατάσταση φρύξης μεταλλευμάτων, 5 εγκαταστάσεις παραγωγής σιδήρου & χάλυβα, 8 εγκαταστάσεις παραγωγής κλίνκερ τσιμέντου, 18 ασβεστοποιίες, 1 υαλουργία, 44 εγκαταστάσεις παραγωγής κεραμικών και τέλος 14 εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού. Τα συνολικά δικαιώματα εκπομπών προς κατανομή για την πενταετία 2008-2012 ανέρχονται τελικά σε 345.606.165 t CO2. και κατανέμονται στο σύνολό τους δωρεάν. Επίσης, προβλέπεται ένα ποσοστό δικαιωμάτων για νέες εγκαταστάσεις (Αποθήκη Νεοεισερχομένων) για την περίοδο 2008-2012 16.740.701 τόνων CO2 (4,8 % των συνολικών προς κατανομή δικαιωμάτων). Στην προσπάθειά μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εκτός από την οριστικοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων, ενισχύσαμε με επιστημονικό προσωπικό το Γραφείο Ελέγχου Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΓΕΔΕ) που λειτουργεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ και αρχίσαμε τη συνεργασία μας με τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Παράλληλα συνεχίζουμε συστηματικά την δουλειά μας για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης δέσμης μέτρων που έχουμε εξαγγείλει που μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει την εισαγωγή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών στη βιομηχανία, την εντατικοποίηση των σχετικών ελέγχων, την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας μέσα και από την θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ, την εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, την ταχεία προώθηση του φυσικού αερίου, την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα, την επέκταση του Μετρό και των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς κ.ά.» Η κατανομή των δικαιωμάτων ανά δραστηριότητα παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 Πίνακας 1: Δικαιώματα εκπομπών ανά δραστηριότητα (περίοδος 2008-2012)

Αέριες εκπομπές

Σχόλια