Πρόστιμα (εκ νέου) συνολικού ύψους 450 χιλ. ευρώ σε 15 εταιρείες στην περιοχή του Ασωπού ποταμού

0
13
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:«Ανακοινώνω σήμερα, μετά από εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, την επιβολή νέων προστίμων συνολικού ύψους 450 χιλ. ευρώ σε 15 ακόμη εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού. Υπογραμμίζω ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ από το 2005 μέχρι σήμερα διενεργεί συνεχείς ελέγχους στην ευρύτερη περιοχή του Ασωπού και έχουν επιβληθεί πρόστιμα ύψους 2 εκατ. ευρώ σε 43 επιχειρήσεις. Οι έλεγχοι αυτοί εντατικοποιήθηκαν από τον Αύγουστο του 2007, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό ποταμό. Συνεχίζοντας, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγήθηκαν νέα πρόστιμα συνολικού ύψους 450 χιλ. ευρώ στις ακόλουθες 15 ακόμη εταιρείες : – ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε – ΣΚΛΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΑΒΕΕ – ΖΟΥΡΑΣ Α.Ε – ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε – ΕΜΜ. Ν. ΚΑΖΗΣ ΑΕΒΕ – ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ IRIS ΑΕΒΕ – ΕΛΦΙΚΟ Α.Ε.Ε – ΕΑΒ – STAMPA GROUP Α.Ε – KERAKOLL ΕΛΛΑΣ – Ν. ΜΠΟΥΛΕΛΑΚΗΣ ΑΕΒΕ – ΑΦΟΙ ΜΠΕΛΛΟΥ ΕΠΕ – ΚΝΩΣΣΟΣ ΕΠΕ – ΑΦΟΙ ΜΠΡΟΚΟΥ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΕΒΕΕ Οι παραβάσεις των παραπάνω 15 εταιρειών αφορούν κυρίως την διαχείριση των υγρών αποβλήτων και όλοι οι σχετικοί φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις. Τονίζω ότι σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιχειρήσεις, θα επιβληθεί, σύμφωνα με το νόμο, προσωρινή ή οριστική διακοπή εργασιών. Επίσης, σημειώνω ότι εργαζόμαστε συστηματικά και για την υλοποίηση όλων των υπόλοιπων μέτρων για την προστασία του Ασωπού ποταμού που είχα ανακοινώσει στις 27 Σεπτεμβρίου 2007. Συγκεκριμένα : 1. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩΔΕ, σε συνεργασία με την Νομαρχία Βοιωτίας, έχει αποσταλεί ερωτηματολόγιο σε όλες τις εταιρείες της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο διαχείρισης των υγρών αποβλήτων και ιδίως των επικινδύνων, καθώς και αναλυτικά διαγράμματα των αγωγών διάθεσης αποβλήτων. Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η ταυτοποίηση των αγωγών και η υλοποίηση της κατασκευής ενιαίου και ελεγχόμενου δικτύου αποχέτευσης των βιομηχανικών αποβλήτων της περιοχής Οινοφύτων. 2. Επανεξετάζονται προς το αυστηρότερο οι περιβαλλοντικοί όροι των δραστηριοτήτων που ευθύνονται για τη ρύπανση του Ασωπού και η Νομαρχία Βοιωτίας προχωρεί σε διακοπή χορήγηση αδειών για υπεδάφια διάθεση υγρών αποβλήτων στις βιομηχανίες της περιοχής του Ασωπού ποταμού. 3. Οι αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές έθεσαν ήδη χρονικό όριο στις 20 εταιρείες, των οποίων τις παραβάσεις ανακοίνωσα τον Νοέμβριο του 2007, για την συμμόρφωση τους. 4. Εγκαταστάθηκε από το ΥΠΕΧΩΔΕ στα Οινόφυτα σταθμός παρακολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 5. Ελέγχουμε συνεχώς την ποιότητα των επιφανειακών νερών σε 3 σημεία δειγματοληψίας κατά μήκος του Ασωπού ποταμού για όλες τις παραμέτρους ρύπανσης συμπεριλαμβανομένων και των τοξικών ουσιών. 6. Το ΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποιεί δειγματοληψίες και στην θαλάσσια περιοχή εκβολής του ποταμού Ασωπού η οποία παρακολουθείται συστηματικά με λήψη δειγμάτων και αναλύσεις σε 5 ακτές του Ν. Αττικής και 1 ακτή του Ν. Βοιωτίας (Πηγαδάκια, Γυμνάσιο – ¶μμος, Ακρωτήρι, Χαλκούτσι, παραλία Μαρκόπουλου και Δήλεσι). 7. Από τον Δεκέμβριο του 2007 οι έλεγχοι του ΥΠΕΧΩΔΕ έχουν επεκταθεί και στην περιοχή της Θήβας, μετά την ανίχνευση εξασθενούς χρωμίου σε περιορισμένο αριθμό γεωτρήσεων. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 15 εταιρείες οι οποίες έχουν κληθεί σε απολογία. 8. Προωθείται η κατασκευή των έργων υδροδότησης των Δήμων Σχηματαρίου, Οινοφύτων, Τανάγρας και Αυλίδας από τον αγωγό του Μόρνου της ΕΥΔΑΠ Κλείνοντας θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι το μέτρο των εντατικών ελέγχων του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αρχίσει να αποδίδει και πλέον στις μετρήσεις που κάνουμε στα επιφανειακά νερά του Ασωπού δεν ανιχνεύουμε εξασθενές χρώμιο και διαπιστώνουμε μια συνεχώς βελτιωμένη κατάσταση. Φυσικά, χρειάζεται αρκετή δουλειά να γίνει για να αποκατασταθεί η οικολογική ισορροπία του Ασωπού ποταμού και της γύρω περιοχής. Όμως ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που υπάρχει εδώ και δεκαετίες αρχίζει να βρίσκει την λύση του». Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγούνται την επιβολή προστίμων ως εξής: – στον οικείο Νομάρχη, όταν το πρόστιμο δεν ξεπερνά το ποσό των 58.694,06 ευρώ – στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για πρόστιμα από 58.694,06 ευρώ – 146.735,14 ευρώ – Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735,14 ε
υρώ

Σχόλια