Δελτίο τύπου WWF. 3η επέτειος του Πρωτοκόλλου του Κιότο:Αφορμή για άμεση λήψη δράσης

0
8
Αέριες εκπομπές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ WWF. Στις 16 Φεβρουαρίου 2008 συμπληρώνονται 3 χρόνια από την έναρξη ισχύος του Πρωτοκόλλου του Κιότο, μια σημαντική παγκόσμια πρωτοβουλία που όμως έχει ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις, αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς. Το Πρωτόκολλο προβλέπει τη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 5% έως το 2010 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, τη στιγμή που απαιτούνται σημαντικότερες δεσμεύσεις για πιο φιλόδοξες μειώσεις. Η Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) είναι ξεκάθαρη όταν αναφέρει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να μειώσουν τις εκπομπές αεριων θερμοκηπίου κατά 25-40% έως το 2020 αν θέλουμε α) να αποφύγουμε τις χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και β) να περιορίσουμε την αύξηση της παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2ο C, σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Η ανεπάρκεια του Κιότο να επιλύσει το μείζον πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής οδηγεί σε αναθεώρηση των πολιτικών. H Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 23 Ιανουαρίου μια δέσμη προτάσεων σχετικά με τη μείωση των εκπομπών από τις ρυπογόνες βιομηχανίες, τη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και την περικοπή εκπομπών από τομείς όπως οι μεταφορές, τα κτίρια και τα απορρίμματα. Αυτή η δέσμη προτάσεων (το λεγόμενο ‘ενεργειακό πακέτο’) θα οδηγήσει σε 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη μέχρι το 2020 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Ο στόχος, όμως, θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξος, και να φτάνει σε μείωση εκπομπών της τάξης του 30-45%. Αυτό θα ήταν σύμφωνο και με τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (Μάρτιος 2007), αλλά και με την ανάγκη να συγκρατηθεί η αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους 2 βαθμούς Κελσίου. Για τον λόγο αυτόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να βελτιώσουν δραστικά τα μέτρα που πρότεινε η Επιτροπή. Οι τελικές αποφάσεις για το ενεργειακό πακέτο προβλέπεται να ληφθούν μέσα στο χρόνο που διανύουμε, λίγο πριν τη διενέργεια των ευρωεκλογών την άνοιξη του 2009. «Η 3η επέτειος πρέπει να υπενθυμίσει στους ηγέτες της ΕΕ την ανάγκη λήψης φιλόδοξων μέτρων. Αν η ΕΕ δεν σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και δεν προχωρήσει σε μια νέα ‘ενεργειακή επανάσταση’, τότε η 4η επέτειος του Πρωτοκόλλου το 2009 θα αποτελέσει ορόσημο για τις χαμένες ευκαιρίες του πλανήτη μας» τονίζει ο Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος εκστρατειών πολιτικής του WWF Ελλάς. Η Ελλάδα είχε τη δυνατότητα να αυξήσει τις εκπομπές της κατά 25% έως το 2010, όμως έχει ήδη υπερβεί αυτό τον στόχο και ακόμα δεν φαίνονται στον ορίζοντα τα κατάλληλα μέτρα αναστροφής της κατάστασης. Τη στιγμή που σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το WWF προσπαθεί να αναδείξει τη σημασία του ηγετικού ρόλου της ΕΕ στη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, η Ελλάδα ακόμα αναζητά ένα αξιόπιστο σύστημα καταγραφής των εκπομπών, την κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπών στις ρυπογόνες εγκαταστάσεις, και την ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων. «Η Ελλάδα μπορεί μόνο να ωφεληθεί από την έγκαιρη λήψη μέτρων, την έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη δυναμική διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών. Μια επίσημη διαβεβαίωση της Πολιτείας, ότι δεν τίθεται πλέον θέμα εισόδου του λιθάνθρακα στο ενεργειακό ισοζύγιο, θα μας έκανε πραγματικά να ελπίζουμε ότι η Ελλάδα έχει λάβει τα μηνύματα των καιρών» καταλήγει ο Αχιλλέας Πληθάρας. Περισσότερες πληροφορίες Δημήτρης Καραβέλλας, Διευθυντής WWF Ελλάς, τηλ. 210 33 14 893, d.karavellas@wwf.gr Αχιλλέας Πληθάρας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Πολιτικής WWF Ελλάς, τηλ. 210 3314893, 6974334442, a.plitharas@wwf.gr

Σχόλια