Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει ανησυχίες για την ιαπωνική φαλαινοθηρία

0
9
Γενικού ενδιαφέροντος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει για άλλη μια φορά την ανησυχία της για την ιαπωνική φαλαινοθηρία και συντάσσεται με την έκκληση για την καταδίκη της διενεργούμενης για επιστημονικούς σκοπούς φαλαινοθηρίας. Οι εικόνες που περιφέρονταν στις τηλεοπτικές οθόνες ανά τον κόσμο υπενθυμίζουν το θλιβερό γεγονός ότι ορισμένες χώρες εξακολουθούν να περιφρονούν τη διεθνή απαγόρευση της φαλαινοθηρίας, καταστρατηγώντας την με το πρόσχημα της δήθεν επιστημονικής έρευνας. Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενεργήσουν από κοινού προκειμένου να προστατεύσουν τις φάλαινες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν σε κοινή θέση σχετικά με την προστασία των φαλαινών πριν από την επόμενη συνεδρίαση της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2008, όπως έχει προταθεί από την Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2007. Μια τέτοια κοινή θέση θα ενίσχυε σημαντικά τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των φαλαινών. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε: «οι εικόνες που παρακολουθήσαμε στις τηλεοπτικές οθόνες μας δείχνουν ανάγλυφα την ωμή πραγματικότητα της φαλαινοθηρίας. Αποδεικνύεται περίτρανα ότι, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, η ΕΕ πρέπει σήμερα να αντιταχθεί σύσσωμη στη φαλαινοθηρία. Καλώ τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε κοινή θέση προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες προστασίας των φαλαινών». Ο Επίτροπος Borg προσέθεσε: «οι φάλαινες προστατεύονται από τη Διεθνή Επιτροπή Φαλαινοθηρίας και από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιστημονική έρευνα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τη συνέχιση της φαλαινοθηρίας». Η Ιαπωνία εξακολουθεί να υποσκάπτει τις προσπάθειες προστασίας των φαλαινών Το Νοέμβριο του 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ανησυχία της για τα ιαπωνικά σχέδια θανάτωσης έως και 1.000 ρυγχοφαλαινών, πτεροφαλαινών και μεγαλοπτεροφαλαινών στο Νότιο Ειρηνικό. Είναι τώρα σαφές παγκοσμίως ότι η Ιαπωνία εξακολουθεί να υποσκάπτει τις διεθνείς προσπάθειες διατήρησης και προστασίας των φαλαινών, παρά το γεγονός ότι η Διεθνής Επιτροπή Φαλαινοθηρίας (International Whaling Commission – IWC) απηύθυνε επανειλημμένως εκκλήσεις στην Ιαπωνία να απόσχει από φαλαινοθηρικές δραστηριότητες. Οι πτεροφάλαινες και οι μεγαλοπτεροφάλαινες έχουν ταξινομηθεί από τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης και των Φυσικών Πόρων (IUCN) ως «απειλούμενα με εξαφάνιση» και «ευπαθή» είδη. Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των εν λόγω ειδών απειλείται σοβαρά από την ιαπωνική φαλαινοθηρία. Για άλλη μια φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει έκκληση στην Ιαπωνία να επανεξετάσει την απόφασή της και να τερματίσει τη φαλαινοθηρία. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να εξεύρει μια συνολική λύση για τη φαλαινοθηρία. Η Επιτροπή καλεί τα μέλη της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας να συνταχθούν πλήρως με την αναστολή (μορατόριουμ) της φαλαινοθηρίας. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι δεν είναι αναγκαία η χρήση θανατηφόρων μέσων για την συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων σχετικών με τις φάλαινες και ότι είναι δυνατή η συγκέντρωση ικανοποιητικών δεδομένων για διαχειριστικούς σκοπούς με τη χρήση μη θανατηφόρων τεχνικών. Ενιαία στάση της ΕΕ Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στην κατεύθυνση του συντονισμού των ευρωπαϊκών προσπαθειών προστασίας των φαλαινών, δεδομένου όμως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αποτελεί ακόμη συμβαλλόμενο μέλος στην IWC, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν δικαιούται να διαπραγματευθεί εξ ονόματος των κρατών μελών της ΕΕ. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπει τη φαλαινοθηρία είναι σαφέστατη. Η φαλαινοθηρία δεν επιτρέπεται στα ύδατα της ΕΕ. Βάσει της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ, όλα τα είδη φαλαινών προστατεύονται από την εσκεμμένη όχληση, σύλληψη ή θανάτωση στα ύδατα της ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εν λόγω νομοθεσία. Η ΕΕ δεν αντιτίθεται στις φαλαινοθηρικές δραστηριότητες που ασκούν αυτόχθονες πληθυσμοί για την επιβίωσή τους – όπως εξάλλου επιτρέπεται από τη Σύμβαση ΙWC – υπό την προϋπόθεση ότι οι δραστηριότητες αυτές εμπίπτουν στα όρια αλιευμάτων, καθοριζόμενων βάσει επιστημονικών εισηγήσεων. Σχετικό παράδειγμα αποτελούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Γροιλανδίας, στους οποίους επιτρέπεται η θήρα της πτεροφάλαινας και της ρυγχοφάλαινας. Όμως, η Επιτροπή καταδικάζει τη μεταμφιεσμένη ως επιστημονική έρευνα φαλαινοθηρία που ασκείται από την Ιαπωνία. Οι φάλαινες αποτελούν ένα άκρως μεταναστευτικό είδος. Εάν η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αφορά μόνο τα ύδατα της ΕΕ, αλλά όχι όλα τα υπόλοιπα ανά τον κόσμο, τότε τα αποτελέσματά της στους πληθυσμούς των ειδών φάλαινας δεν μπορεί παρά να είναι περιορισμένα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διεθνής απαγόρευση της εμπορικής φαλαινοθηρίας πρέπει να εξακολουθήσει να ισχύει, καθώς και ο λόγος για τον οποίο όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στην IWC οφείλουν να αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια άρσης της απαγόρευσης. Αντί να αμβλύνουμε τη διεθνή προστασία των φαλαινών, οφείλουμε, αντιθέτως, να την εντείνουμε. Σκηνικό Το Δεκέμβριο του 2007, η Επιτροπή υπέβαλε ανακοίνωση για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού διεθνούς κανονιστικού πλαισίου σχετικού με τη φαλαινοθηρία, το οποίο να καλύπτει και τη φαλαινοθηρία για επιστημονικούς σκοπούς. Κατ’ επέκταση, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι η αναστολή φαλαινοθηρικών δραστηριοτήτων (μορατόριουμ) παραμένει ένας από τους κεντρικούς άξονές του, πλην όμως υπογραμμίζει την ανάγκη υιοθέτησης μιας συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση άλλων πτυχών, όπως της φαλαινοθηρίας για επιστημονικούς σκοπούς. Με την ανακοίνωση αυτή, η Επιτροπή προσπαθεί να τονίσει την επείγουσα ανάγκη έκφρασης της ΕΕ με μία και μόνη φωνή στα θέματα που άπτονται της διεθνούς φαλαινοθηρικής πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόμη κατορθώσει να αξιοποιήσει το πολιτικό βάρος της στο πλαίσιο της IWC, λόγω της έλλειψης συντονισμένης και συμφωνημένης θέσης της ΕΕ. Παράλληλα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με απόφαση του Συμβουλίου για την υποστήριξη της συνέχισης της αναστολής των φαλαινοθηρικών δραστηριοτήτων (μορατόριουμ) και για την ενθάρρυνση της συλλογής επιστημονικών δεδομένων για τις φάλαινες με τη χρήση μη θανατηφόρων μεθόδων.

Σχόλια