Υπογραφή Μεσογειακού Πρωτοκόλλου για τις Παράκτιες Περιοχές

0
132
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά, η Ελλάδα υπέγραψε, χθες, το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών, στο πλαίσιο της διήμερης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών που διεξάγεται στη Μαδρίτη (20-21/1/2008). Το Πρωτόκολλο αυτό θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Μεσόγειο και ειδικότερα για την προστασία και ορθολογική διαχείριση των πιο ευαίσθητων περιοχών της, που είναι οι παράκτιες ζώνες. Το Μεσογειακό Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών είναι το πρώτο νομικό δεσμευτικό – ρυθμιστικό κείμενο διεθνούς συνεργασίας για τη διαχείριση των παράκτιων περιοχών. Οι βασικές κατευθύνσεις και προβλέψεις του Πρωτοκόλλου είναι οι εξής: – Οι Μεσογειακές χώρες αναλαμβάνουν – με κατάλληλες πολιτικές και δράσεις – να προωθούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στις παράκτιες περιοχές. – Τίθενται ως κύριοι στόχοι η προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των τοπίων της Μεσογείου, σε ισορροπία με τις ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες και με εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές για τους πολίτες. – Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά, τόσο σημαντικά για τη χώρα μας, των οποίων αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και οι ειδικές ανάγκες. – Αναλαμβάνεται η δέσμευση να προστατευθεί η πιο ευαίσθητη ζώνη γης που ξεκινά από τη γραμμή χειμέριου κύματος, στις εκτός σχεδίου περιοχές, με αποφυγή δημιουργίας κατασκευών και οικοδόμησης, πέραν, βεβαίως, των έργων δημοσίου συμφέροντος ή εκείνων που απαιτούν εγγύτητα στη θάλασσα (π.χ. λιμάνια). – Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Πρωτοκόλλου αναφέρεται στις φυσικές καταστροφές (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες) αλλά και στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των οποίων οι χώρες αναλαμβάνουν να πάρουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και να δείξουν έμπρακτα διεθνή συμπαράσταση όταν χρειαστεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι για την υλοποίηση των δεσμεύσεων και ρυθμίσεων του νέου Μεσογειακού Πρωτοκόλλου, το ΥΠΕΧΩΔΕ επεξεργάζεται Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση του Παράκτιου και Νησιωτικού Χώρου. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας δεδομένου ότι έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή από κάθε άλλη ευρωπαϊκή ή μεσογειακή χώρα, με μήκος που αντιστοιχεί περισσότερο του 25% της Ευρωπαϊκής ακτογραμμής και σε περισσότερο του 35% της αντίστοιχης Μεσογειακής. Εμπειρογνώμονες από 22 χώρες της Μεσογείου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύτηκαν το Πρωτόκολλο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο σε πέντε συναντήσεις, εκ των οποίων οι τρεις πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Εκπρόσωποι του ΥΠΕΧΩΔΕ συμμετείχαν ενεργά στη διαπραγμάτευση αυτή και είχαν εκλεγεί ομόφωνα τρεις φορές στις θέσεις του Προέδρου και Αντιπροέδρου αντίστοιχα. Η τελική διαπραγμάτευση του Πρωτοκόλλου από τις Μεσογειακές Χώρες έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο της 15ης Συνόδου των χωρών – μελών που συμμετέχουν στη «Σύμβαση της Βαρκελώνης» (Αλμερία, 15 – 18 Ιανουαρίου). Η Ελλάδα συμμετείχε στη Σύνοδο με αντιπροσωπεία υπό τον Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ευάγγελο Μπαλτά. Στις Εργασίες της Συνόδου συμμετείχαν αντιπροσωπείες 19 Μεσογειακών Χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Σύνοδος συγκέντρωσε, επίσης, μεγάλο αριθμό Διεθνών Οργανισμών, Διακυβερνητικών και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων κοινωνικών εταίρων. Σκοπός της Συνόδου ήταν η διεξοδική συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των σημαντικότερων περιβαλλοντικών θεμάτων που απασχόλησαν τη Μεσόγειο από την προηγούμενη Σύνοδο (Πορτορόζ, Σλοβενία, 2005) ως σήμερα. Μεταξύ αυτών, η κατ’ αρχήν αποδοχή από τα Συμβαλλόμενα Μέρη του νέου Πρωτοκόλλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παρακτίων Ζωνών, η ενίσχυση της εφαρμογής της Μεσογειακής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, η αναμόρφωση της λειτουργίας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης κ.ά.

Σχόλια