Μια πολύ απλή λύση για να αντιμετωπιστούν οι πρόσφατες ανατιμήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Αναδημοσιευμένο άρθρο από την ιστοσελίδα της greenpeace. Αν η ΔΕΗ χαρίσει σε κάθε νοικοκυριό από δύο λαμπτήρες εξοικονόμησης, τότε εξοικονομούνται άμεσα 960 εκατ. κιλοβατώρες ετησίως ή αλλιώς το 5,5% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, δηλαδή… όσο περίπου και η πρόσφατη μεσοσταθμική αύξηση που καλείται κάθε νοικοκυριό να πληρώσει στα τιμολόγια της ΔΕΗ!Υπάρχει και συνέχεια όμως: Χαρίζοντας 2 λαμπτήρες εξοικονόμησης σε κάθε νοικοκυριό, δηλαδή περίπου 8 εκατ. λαμπτήρες, θα κοστίσει στη ΔΕΗ 20 με 25 εκατ. €. Όμως, η ΔΕΗ με αυτό τον τρόπο, αποφεύγει την κατασκευή ενός νέου θερμοηλεκτρικού σταθμού ισχύος 530 MW περίπου, ο οποίος θα κόστιζε από 265 εκατ. € (αν έκαιγε φυσικό αέριο) έως 800 εκατ. € (αν ήταν λιγνιτικός). Καθαρό κέρδος κάπου 240 με 775 εκατ. €!!! Διαβάστε κι άλλα: Από την αντικατάσταση των λαμπτήρων (που θα κοστίσουν είπαμε 20 με 25 εκατ. €) αποφεύγεται η έκλυση 920.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Με σημερινές τιμές στα διεθνή χρηματιστήρια ρύπων, αυτοί αποτιμώνται σε πάνω από 20 εκατ. €. Δεδομένου ότι οι λαμπτήρες έχουν χρόνο ζωής 10 χρόνια περίπου και οι τιμές ρύπων θα αυξηθούν τα επόμενα χρόνια, το όφελος της ΔΕΗ θα ξεπεράσει τα 300 εκατ. € στη δεκαετία. Η ΔΕΗ μπορεί να διεκδικεί αυξήσεις στα τιμολόγιά της χωρίς να επιβαρύνονται τα νοικοκυριά, ενώ παράλληλα προστατεύεται το περιβάλλον. Η Greenpeace περιμένει από τη ΔΕΗ να υιοθετήσει την απλή αυτή πρόταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΕΗ οφείλει να εξηγήσει στους καταναλωτές γιατί αρνείται να υιοθετήσει μια λύση που αποφέρει οφέλη σε όλους.

Σχόλια