Τροπολογία Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κ. Γ. Σουφλιά για την κατεδάφιση αυθαίρετων κτισμάτων σε εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:Υπεγράφη από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά και προωθείται στη Βουλή η τροπολογία που αφορά την κατεδάφιση – χωρίς δικαίωμα αναστολής – των αυθαίρετων κτισμάτων σε εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες. Για το θέμα αυτό, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Όπως είχα δεσμευθεί μετά την καταστροφική πυρκαγιά στην Πάρνηθα, υπέγραψα και προωθείται προς ψήφιση στη Βουλή τροπολογία με την οποία απαγορεύεται πλέον ρητά η αναστολή με οποιοδήποτε μέσο της εκτέλεσης των αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων σε εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες. Έχει διαπιστωθεί στην πράξη ότι μεγάλος αριθμός από όσους προέβαιναν σε ανέγερση αυθαίρετων κτισμάτων σε δάση ή δασικές εκτάσεις που κηρύσσονται αναδασωτέες, επιτύγχαναν την αναστολή εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης με την άσκηση προσφυγών ή αιτήσεων ενώπιον των Διοικητικών ή Δικαστικών Αρχών. Με την τροπολογία που θα ψηφιστεί (στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου για την κύρωση της σύμβασης κατασκευής και παραχώρησης της Βορειοδυτικής Οδού Πελοποννήσου), ορίζεται ρητά ότι το εκδιδόμενο πρωτόκολλο κατεδάφισης κτισμάτων που αναγείρονται σε δάση ή δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν από πυρκαγιά, εκτελείται παραχρήμα, μη επιτρεπόμενου ουδενός ενδίκου ή ενδικοφανούς μέσου ή βοηθήματος, ενώπιον οποιασδήποτε Διοικητικής ή Δικαστικής Αρχής, που αποβλέπει σε αναστολή πραγμάτωσής του, εφόσον η έκταση κηρύχθηκε αναδασωτέα. Θέλω να τονίσω ότι η τροπολογία αφορά όλες τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν αναδασωτέες μετά τις πυρκαγιές του 2007, ενώ θα ισχύει και για κάθε περίπτωση πυρκαγιάς που θα συμβεί στο μέλλον». Στις λοιπές περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις.

Σχόλια