Το Δεύτερο Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας ανοίγει στις Βρυξέλλες

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Στις 22 Νοεμβρίου 2007 ο κ. Σταύρος Δήμας, Επίτροπος αρμόδιος για το Περιβάλλον, θα εγκαινιάσει στις Βρυξέλλες το Δεύτερο Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας. Σε αυτό το διήμερο συνέδριο θα συμμετάσχουν 600 άτομα από τον χώρο της πολιτικής προστασίας με σκοπό να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες. Το συνέδριο αποτελεί επίσης χώρο συζήτησης για ζητήματα που συνδέονται με φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας που καταβάλλει η Επιτροπή για να ενισχύσει την συνεργασία εντός της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται συνεδρίες και εργαστήρια σχετικά με τις νέες απειλές και τους κινδύνους που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. «Όπως διαπιστώσαμε με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι, η πολιτική προστασία μπορεί να σώσει ανθρώπινες ζωές», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας με αφορμή το συνέδριο. «Τη χρονιά αυτή πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στον τομέα της πολιτικής προστασίας και το αποτέλεσμα είναι η Ευρώπη να έχει καταστεί ασφαλέστερη. Πιστεύω ότι οι συμπληρωματικές δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα βοηθήσουν την ΕΕ να επεμβαίνει ακόμη καλύτερα και ελπίζω ότι το Φόρουμ αυτό θα συμβάλει στον καθορισμό τρόπων για την ανάπτυξη των εν λόγω δυνατοτήτων». Το Δεύτερο Φόρουμ Πολιτικής Προστασίας θα είναι η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ευρωπαϊκή συγκέντρωση επαγγελματιών της πολιτικής προστασίας. Θα συγκεντρωθούν πάνω από 600 άτομα προερχόμενα από τις αρχές πολιτικής προστασίας, τον ιδιωτικό τομέα, τις ΜΚΟ και τα πανεπιστήμια και θα αποτελέσει χώρο ανταλλαγής ιδεών και δικτύωσης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις ολομέλειες με βασικούς ομιλητές και τρεις σειρές συνεδριάσεων με συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Η συνεδρίαση «Δουλεύουμε ενωμένοι» θα καλύψει θέματα πολιτικής και επιχειρησιακής φύσης στα οποία συμπεριλαμβάνονται η διασυνοριακή συνεργασία και οι νέες απειλές, και θα διερευνήσει ιδέες για περαιτέρω συνεργασία. Στη συνεδρίαση «Σχεδιάζουμε μαζί» θα εξεταστεί ο σχεδιασμός για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και ο ρόλος των εθελοντών, ενώ σε μία τρίτη συνεδρίαση με τίτλο «Η ευρύτερη εικόνα» θα εξετασθούν ζητήματα που περιλαμβάνουν την κλιματική αλλαγή και την ευθύνη των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Παράλληλα με 40 περίπου εκθέτες σε εσωτερικούς χώρους, σε μια υπαίθρια έκθεση στον χώρο μπροστά στο Berlaymont θα παρουσιαστεί επιχειρησιακός εξοπλισμός που θα περιλαμβάνει σταθμό διοίκησης, προωθημένα κινητά ιατρεία και μια έμπειρη μονάδα πλωτής διάσωσης. Με το Φόρουμ θα προβληθεί η προσφορά των αρχών πολιτικής προστασίας, θα υπογραμμιστεί ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ευαισθητοποιηθεί το κοινό σχετικά με την κοινοτική διάσταση της πολιτικής προστασίας. Η Επιτροπή υποστηρίζει και συμπληρώνει τις δράσεις πρόληψης των καταστροφών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και εξασφαλίζει τη λειτουργία ενός Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ ή MIC) το οποίο ενεργεί ως κομβικό σημείο κατά την φάση της επέμβασης του Κοινοτικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Η νομική βάση της επέμβασης της ευρωπαϊκής πολιτικής προστασίας αναβαθμίστηκε πρόσφατα με την θέσπιση από το Συμβούλιο, τον Μάρτιο 2007, του χρηματοδοτικού μέσου πολιτικής προστασίας και, τον Νοέμβριο 2007, της αναδιατυπωμένης απόφασης περί δημιουργίας κοινοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο ενισχύει σημαντικά την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της πολιτικής προστασίας με τη χρηματοδότηση της μεταφοράς της προσφερόμενης βοήθειας, τη σύσταση εξειδικευμένων ομάδων γνωστών ως «μονάδων», την ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ θα εκπροσωπηθούν στο Φόρουμ, στο οποίο θα παρευρεθούν επίσης και εκπρόσωποι από πολλές τρίτες χώρες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η Αυστραλία, η Ινδία και η Ταϊβάν. Το πρώτο Φόρουμ οργανώθηκε το 2002. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στη διεύθυνση : http://ec.europa.eu/environment/civil/forum2007/index.htm

Σχόλια