Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιδρά για την πετρελαϊκή ρύπανση στον Εύξεινο Πόντο

0
8
Ναυτιλία και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε σε αίτημα συνδρομής που υπέβαλε η Ουκρανία, μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ), το αρμόδιο γραφείο για δράσεις πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης. Η Ουκρανία ζητεί τη βοήθεια εμπειρογνωμόνων για να συνδράμουν τις αρχές της χώρας στο έργο της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη ρύπανση των στενών Kerch με πετρέλαιο.Ο αρμόδιος για το περιβάλλον και την πολιτική προστασία Επίτροπος Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Είναι τραγικό ότι χάθηκαν ανθρώπινες ζωές και προκλήθηκαν ζημίες στο περιβάλλον. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες που επλήγησαν. Είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στο αίτημα της Ουκρανίας για την αποστολή εμπειρογνωμόνων. Η βοήθεια προς τις ουκρανικές αρχές θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής που προκλήθηκε στα στενά Kerch.» Οι εμπειρογνώμονες, που τέθηκαν στη διάθεση του ΚΠΠ από τη Δανία, τη Λετονία, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, αφενός θα εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και αφετέρου θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο όσον αφορά τις άμεσες ανάγκες αποκατάστασης. Η ομάδα, στην οποία θα προστεθεί σύνδεσμος από το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) και το Πρόγραμμα για το Περιβάλλον (UNEP) των ΗΕ, αναμένεται να φθάσει σήμερα στο Κίεβο, λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα μετά το αίτημα της Ουκρανίας για συνδρομή. Το ΚΠΠ παρακολουθεί την εξέλιξη των γεγονότων στη θαλάσσια περιοχή που συνδέει τον Εύξεινο Πόντο με την Αζοφική Θάλασσα. Σφοδρές θύελλες διέσπειραν πετρελαϊκούς ρύπους πλήττοντας τις διαβιούσες στην περιοχή κοινότητες, καθώς και το περιβάλλον. Η ρύπανση προκλήθηκε από ναυάγια διαφόρων πλοίων με φορτία πετρελαίου και θείου, πέραν δε των ανθρώπινων θυμάτων επλήγη επίσης η πανίδα και η χλωρίδα, με πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην οικολογική ποιότητα των θιγέντων φυσικών ενδιαιτημάτων. Το ΚΠΠ βρίσκεται επίσης σε επαφή με τις ρωσικές αρχές. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, το ΚΠΠ απέκτησε σημαντική εμπειρία στην αντιμετώπιση συμβάντων θαλάσσιας ρύπανσης, εμπλεκόμενο σε κρίσεις όπως το ατύχημα του πετρελαιοφόρου Prestige στην Ισπανία και η προκληθείσα από τις εχθροπραξίες στο Λίβανο πετρελαϊκή ρύπανση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπογράψει με τη Ρωσία και την Ουκρανία, αντίστοιχα το Μάιο 2005 και το Μάιο 2007, διοικητικούς διακανονισμούς σε ζητήματα πολιτικής προστασίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει ενεργά πολυμερείς πρωτοβουλίες για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση. Για παράδειγμα, ενθαρρύνει τις εργασίες των μερών που συμμετέχουν στη Σύμβαση για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση (Σύμβαση του Βουκουρεστίου), και στο σχετικό Στρατηγικό σχέδιο δράσης για την αποκατάσταση και προστασία του Ευξείνου Πόντου, συνεργαζόμενη μαζί τους υπό την αιγίδα της επιτροπής για την προστασία του Ευξείνου Πόντου από τη ρύπανση (Επιτροπή Ευξείνου Πόντου ή BSC), στο πλαίσιο των στόχων της ευρωπαϊκής θαλάσσιας στρατηγικής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ευρωπαϊκά ζητήματα πολιτικής προστασίας και θαλάσσιας ρύπανσης, επισκεφθείτε το δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/environment/civil/index.htm

Σχόλια