Απάντηση ΥΠΕΧΩΔΕ στην ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛ Α.Ε.

0
20
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με έκπληξη είδαμε σε αρκετές εφημερίδες, πληρωμένη καταχώρηση της «ΕΛΒΑΛ Α.Ε.», στην οποία η εταιρεία παριστάνει ότι δεν γνωρίζει τους λόγους επιβολής του προστίμου. Η αλήθεια, όμως, είναι ότι: • Η ΕΛΒΑΛ ΑΕ είχε λάβει γνώση από τις 26 Οκτωβρίου για τις παραβάσεις που είχαν εντοπισθεί από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος στους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις 10-9-2007, 26-9-2007 και 12-10-2007 και είχε κληθεί σε απολογία (με την α.π.: 8845/24-10-2007 Έκθεση Ελέγχου της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος). • Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης και η Εισήγηση Επιβολής Προστίμου από τους Επιθεωρητές, καθώς και η Απόφαση Επιβολής Προστίμου από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εστάλησαν στην ΕΛΒΑΛ ΑΕ ταχυδρομικά και με φαξ στις 8-11-2007. (α.π.: 8987/06-11-2007 Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης, 8989/06-11-2007 Εισήγηση Επιθεωρητών Επιβολής Προστίμου και 9031/07-11-2007 Απόφαση Επιβολής Προστίμου) • Όπως, λοιπόν, πολύ καλά γνωρίζει η ΕΛΒΑΛ ΑΕ –αλλά της διαφεύγει ή ξεχνάει να αναφέρει στην πληρωμένη καταχώρησή της στον Τύπο- οι παραβάσεις για τις οποίες καλείται να πληρώσει πρόστιμο είναι ότι: 1. Παραλάμβανε και διέθετε στον π.Ασωπό, τα απόβλητα της γειτονικής δραστηριότητας της ΧΑΛΚΟΡ, κατά παράβαση της σχετικής Υγειονομικής Διάταξης . 2. Δεν διέθετε άδεια επεξεργασίας επικινδύνων αποβλήτων, για τη λειτουργία της μονάδας φυσικοχημικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων του τμήματος βαφής της δραστηριότητας. 3. Χρησιμοποιεί κοινό δίκτυο συλλογής ομβρίων και αποβλήτων στο βόρειο οικόπεδο, με αποτέλεσμα να εκτρέπονται και ανεπεξέργαστα απόβλητα σε παρακείμενο ρέμα. Οι παραπάνω πολύ σοβαρές παραβάσεις, δεν σχετίζονται βέβαια με το εξασθενές χρώμιο, όπως αναφέρουν και οι αναλύσεις του Γενικού Χημείου του Κράτους, αλλά δείχνουν ότι η ΕΛΒΑΛ ΑΕ δεν είχε λάβει τα αναγκαία μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος με συνέπεια την υποβάθμισή του.

Σχόλια