Ομιλία Υπ. ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης με αντικείμενο την γνωμοδότηση επί του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς. Ακολουθούν τα βασικά σημεία της ομιλίας του Υπουργού. «Κυρίες και Κύριοι καλημέρα σας. Σήμερα, είμαι στην πολύ ευχάριστη θέση να καλωσορίσω τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης και να κηρύξω την έναρξη των εργασιών του Εθνικού Συμβουλίου στην πρώτη συνεδρίαση της διαδικασίας γνωμοδότησης για το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο. Είναι ιδιαίτερη η χαρά μου γιατί βλέπω ότι βρισκόμαστε κοντά στο τέλος μιας μεγάλης και δύσκολης διαδικασίας. Τώρα ήρθε η ώρα της δουλειάς για σας. Ακούστηκε από διάφορους κριτική γιατί δεν είχε συνεδριάσει μέχρι σήμερα το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Γνωρίζετε ότι εγώ είμαι πρακτικός άνθρωπος. Τώρα που υπάρχει αντικείμενο και μάλιστα πολύ μεγάλο ξεκινά και η εργασία σας. Θέλω από την πρώτη στιγμή να ξεκαθαρίσω ότι δεν θεωρώ τυπική διαδικασία αυτό που κάνετε. Θα λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τις σκέψεις και τις παρατηρήσεις σας. Δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην δική σας γνωμοδότηση. Ελπίζω ότι οι εργασίες σας σε ό,τι αφορά το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο θα ολοκληρωθούν μέσα στο Νοέμβριο, ώστε στη συνέχεια να προωθηθεί το τελικό κείμενο στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή και αμέσως μετά να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ξέρετε όλοι ότι από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα καθήκοντα στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., έθεσα ως πρωταρχικό στόχο να αποκτήσει επιτέλους η χώρα ολοκληρωμένο χωροταξικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο. Η απουσία χωροταξικού σχεδιασμού ήταν ένα έλλειμμα δεκαετιών με αρνητικές επιπτώσεις στην ορθολογική ανάπτυξη και οργάνωση της χώρας καθώς και στο περιβάλλον. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφορική οργάνωση του εθνικού χώρου, που προωθεί ισόρροπα την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο μαζί με τα Ειδικά Πλαίσια (για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία) συνιστούν μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας. Πλέον, καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και που και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς. Για να φτάσουμε εδώ, εργαστήκαμε συστηματικά. Προωθήσαμε τα Ειδικά Πλαίσια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τον Τουρισμό και την Βιομηχανία παράλληλα με το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο, κατά τρόπο που να υποστηρίζονται αμοιβαία και να εξασφαλίζεται η μεταξύ τους συμβατότητα. Ολοκληρώνονται επίσης τα ειδικά πλαίσια για τον Ορεινό Όγκο και τις Παράκτιες Περιοχές. Μετά την θεσμοθέτηση του Εθνικού Χωροταξικού και των Ειδικών Πλαισίων θα ακολουθήσει η διαδικασία αναθεώρησης των Περιφερειακών Πλαισίων. Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο αποτελεί την συνθετική θεώρηση στο χώρο, των επιμέρους πολιτικών, των προγραμμάτων και έργων, εξασφαλίζοντας την εσωτερική συνοχή την συμπληρωματικότητα των μέσων και των πολιτικών παρεμβάσεων, την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και συνέργεια των εκτελούμενων έργων και προγραμμάτων με αναπτυξιακό χαρακτήρα, στο πλαίσιο ενός οράματος για την ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Για το λόγο αυτό επιδιώχθηκε από τη πρώτη στιγμή η μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και η αξιοποίηση της χρονικής συγκυρίας που σχετίζεται με την παράλληλη εκπόνηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013. Κατά τη σύνταξη του Γενικού Χωροταξικού Πλαισίου αξιολογήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την μακροπρόθεσμη χωρική ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου όπως: – ο ευρύτερος χώρος στον οποίο εντάσσεται η Ελλάδα – η φυσιογνωμία της χώρας, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της – οι διεθνείς και διαπεριφερειακές είσοδοι – πύλες και συνδέσεις της χώρας και η χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης – η χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και μεταφορών, καθώς και των κόμβων διευρωπαϊκής και πανευρωπαϊκής ακτινοβολίας – η χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων και η σχέση τους με το περιβάλλον – η χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, ο ρόλος των μητροπολιτικών και λοιπών σημαντικών αστικών κέντρων και η σχέση τους με την ενδοχώρα – η χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού, παράκτιου και νησιωτικού χώρου, καθώς και των παραμεθόριων περιοχών – η διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, καθώς και η διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς – η γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό την δημιουργία βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο. Σκοπός Σκοπός του Εθνικού Χωροταξικού Πλαισίου είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα επόμενα 15 χρόνια. Στόχος του είναι η διαμόρφωση ενός χωρικού προτύπου ανάπτυξης, που προωθεί την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της χώρας. Ειδικότερα επιδιώκεται: 1. Η ενίσχυση του ρόλου της χώρας – σε διεθνές, ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό επίπεδο, με: – Την ανάδειξη των μοναδικής αξίας φυσικών και πολιτιστικών πόρων της που συνιστούν από κοινού αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. – Την ανάδειξή της ως σημαντικού κόμβου σε δίκτυα μεταφορών, ενέργειας, επικοινωνιών, όπως και σε δίκτυα διασυνοριακών και λοιπών συνεργασιών ιδίως δε συνεργασιών για την προώθηση της γνώσης, της έρευνας και της τεχνολογίας. – Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας με ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και αύξηση της ελκυστικότητας της χώρας για την προώθηση παραγωγικών επενδύσεων σε κλάδους στους οποίους διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. 2. Η ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και της χωρικής συνοχής με : – Ισόρροπη – πολυκεντρική ανάπτυξη της χώρας. – Περιορισμό της υπέρμετρης αστικοποίησης με βελτίωση της ελκυστικότητας της υπαίθρου και την ενίσχυση της συνεργασίας και την εγκαθίδρυση εταιρικής σχέσης μεταξύ αστικών κέντρων και υπαίθρου – Βελτίωση της πρόσβασης στα βασικά δίκτυα μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών. – Βελτίωση της ποιότητας ζωής που να συνδυάζεται με τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περιοχής και τη δυνατότητα επιλογής προτύπων διαβίωσης. 3. Η προστασία του περιβάλλοντος και η συνετή διαχείριση του χώρου με τον περιορισμό παραγόντων υποβάθμισής του χώρου, όπως η υπέρμετρη αστική εξάπλωση και η διάσπαρτη δόμηση. 4. Η παροχή πλαισίου κατευθύνσεων για τα υποκείμενα επίπεδα σχεδιασμού. Όπως καταλαβαίνετε φιλοδοξούμε το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο να αποτελέσει τη βάση αναφοράς για τον συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους, των δημοσίων νομικών προσώπων και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου. Ως εκ τούτου μετά τη θεσμοθέτηση του θα έχει τα χαρακτηριστικά μιας ευρείας προγραμματικής πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής συμφωνίας. Καλείστε πρώτοι εσείς σαν Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού να γνωμοδοτήσετε και με το πέρας της διαδικασίας γνωμοδότησης, όπως προανέφερα, το Εθνικό Χωροταξικό θα προωθηθεί στην αρμόδια Κυβερνητική Επιτροπή (Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού) για έγκριση. Τέλος, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί με την προώθηση του ΕΘνικού Χωροταξικού Σχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής για την τελική έγκριση, κατά το άρθρο 79 παρ. 8 του Συντάγματος. Για μία ακόμη φορά τονίζω τη σημασία που δίνω στη γνωμοδότηση στην οποία θα καταλήξετε. Δεν μπορώ να δεσμευτώ φυσικά ότι όλες οι παρατηρήσεις σας θα γίνουν αποδεκτές. Όμως, θέλω να υπογραμμίσω το εξής: Μπορεί σε κάποια θέματα να μην έχουμε τις ίδιες απόψεις και αντιλήψεις, αλλά το ενδιαφέρον μας είναι ενιαίο και μεγάλο και για να πετύχουμε τον στόχο μας χρειάζεται όλοι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες σας και να σας διαβεβαιώσω και πάλι ότι η πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ως βασική της προτεραιότητα την θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, που θα λειτουργεί ως μοχλός ανάπτυξης αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος. Σας ευχαριστώ και καλή δουλειά».

Σχόλια