Ανακοινώθηκε πρωτοβουλία της ναυτιλιακής βιομηχανίας για το θαλάσσιο περιβάλλον στην τελετή για την παγκόσμια ημέρα ναυτιλίας στη Νέα Υόρκη

0
1
Ναυτιλία και περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HELMEPA.NEA ΥΟΡΚΗ, 29 Οκτωβρίου 2007-Αποδεικνύοντας την ισχυρή δέσμευση της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η ναυτιλιακή βιομηχανία ανακοίνωσε την ίδρυση της Βορειοαμερικανικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Nοrth American Marine Environment Protection Association – NAMEPA) στην τελετή για την Παγκόσμια Ημέρα της Ναυτιλίας την 25 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη. Συνεπής με την αποστολή των MEPAs παγκοσμίως, γενικός στόχος της NAMEPA είναι να ενισχύσει την περιβαλλοντική συνείδηση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου παράγοντα στη ναυτιλία και τις βιομηχανίες της ξηράς, που βασίζονται στο θαλάσσιο περιβάλλον. Πρόσθετος στόχος της NAMEPA είναι η επιμόρφωση του ευρύτερου κοινού και της εκπαιδευτικής κοινότητας για την άμεση ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η εκπλήρωση και των δύο αυτών στόχων θα επιτευχθεί μέσω συνεργασιών με οργανώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και την πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης κοινού. «Είτε πιστεύουμε στην υπερθέρμανση της Γης είτε απλώς αναγνωρίζουμε ότι η ανθρώπινη επίδραση στον πλανήτη μας πρέπει να αντιμετωπιστεί, έχει έρθει τώρα η ώρα να συνεργαστούν όλοι στη βιομηχανία μας για την επίτευξη λύσεων» είπε ο Clay Maitland, Ιδρυτικός Πρόεδρος της NAMEPA και Διευθύνων Συνεργάτης της εταιρείας International Registries Inc, που διευθύνει το Marshall Islands Registry, 4o μεγαλύτερο παγκοσμίως. «Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντoς αποτελεί ευκαιρία για να αντιστρέψουμε την τωρινή κατάσταση και τις υπάρχουσες συμπεριφορές και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε με σκοπό το κοινό καλό και όχι το συμφέρον των λίγων. Είναι ευκαιρία να αποδείξουμε τη δέσμευσή μας στην προστασία των θαλασσών, τις οποίες χρησιμοποιούμε και στις οποίες βασίζουμε την οικονομική μας δραστηριότητα.» Με πρότυπο την Ελληνική HELMEPA, που συμπλήρωσε φέτος 25 χρόνια λειτουργίας, τα μέλη της NAMEPA θα υιοθετήσουν Διακήρυξη Εθελοντικής Δέσμευσης με τίτλο «Να Σώσουμε τις Θάλασσες». Αντικειμενικός σκοπός μίας MEPA είναι να κατευθύνει τις προσπάθειες των μελών της ώστε να: 1. ενθαρρύνει την αποτελεσματική συμμόρφωση των μελών της με εθνικούς και διεθνείς νόμους και κανονισμούς που υιοθετούνται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση, 2. καλλιεργεί και προωθεί πνεύμα ασφάλειας στους τομείς της βιομηχανίας που ανήκουν τα μέλη της, 3. ενισχύσει τα πρότυπα ποιότητας και επαγγελματικής κατάρτισης στα μέλη της και ειδικά σε αυτά που προέρχονται από τη ναυτιλιακή κοινότητα μέσω μιας συντονισμένης προσπάθειας επιμόρφωσης για την εκπαίδευση και ενημέρωση όλων, από τον ιδιοκτήτη μέχρι τον νεαρότερο υπάλληλο κάθε συμμετέχουσας εταιρείας, 4. συνεργάζεται με Διεθνείς Οργανισμούς, όπως το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (UNEP) και το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), καθώς και εθνικούς φορείς, όπως Λιμενικές Αρχές, Οργανισμούς Τουρισμού και οποιονδήποτε άλλο φορέα του οποίου οι στόχοι συμβαδίζουν με αυτούς της Ένωσης, 5. προωθεί δεσμούς και/ή συνεργασίες με εκπαιδευτικά ινστιτούτα (Σχολεία, Κολλέγια, Πανεπιστήμια, Ναυτικές Ακαδημίες κ.ά.) για την περαιτέρω προώθηση της εθελοντικής δέσμευσης των MEPAs στη σημερινή νέα γενιά, που αποτελούν τους μελλοντικούς επιστήμονες, μηχανικούς, διευθυντές, πολιτικούς κλπ, 6. αναγνωρίζει δημοσίως ιδιαίτερα επιτεύγματα μεμονωμένων ατόμων, ενώσεων, οργανώσεων, εταιρειών και άλλων φορέων στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τη ρύπανση. Το Kαταστατικό της NAMEPA υπογράφηκε στην τελετή για την Παγκόσμια Ημέρα της Ναυτιλίας από μέλη της νέας Ένωσης, το Γενικό Γραμματέα του ΙMO Ευθύμιο Μητρόπουλο και τον Πρόεδρο της INTERMEPA και της HELMEPA Νίκο Παππαδάκη. Αναγνωρίζοντας τη σημασία ίδρυσης της οργάνωσης, ο κ. Μητρόπουλος είπε «Οφείλουμε να προσεγγίσουμε το θέμα (της περιβαλλοντικής προστασίας) με πνεύμα συνεργασίας και αν μπορούμε να βοηθήσουμε να κατανοήσουν όλοι, όχι μόνο οι νέοι, πόσο σημαντικό είναι να επιδιώξουμε έναν πιο καθαρό και πιο «πράσινο» κόσμο, τότε τόσο το καλύτερο… Ιδρύοντας την Βορειοαμερικανική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου – ΝΑMEPA δείχνετε τη δέσμευσή σας σε αυτόν το σκοπό και στο έργο σας είμαι σίγουρος ότι έχετε την ολόθερμη υποστήριξη του ΙΜΟ, της ναυτιλιακής κοινότητας, των ανθρώπων της Βορείου Αμερικής και του υπόλοιπου κόσμου». Μέλη της NAMEPA μπορούν να γίνουν εταιρείες και μεμονωμένα άτομα που δεσμεύονται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα www.namepa.net

Σχόλια