Πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Ασωπού ποταμού

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Από το 2004 γίνονται συνεχείς έλεγχοι από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην περιοχή του Ασωπού ποταμού. Μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν διαπιστωθεί 23 παραβάσεις και είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 530.000 ευρώ. Από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου, όταν διαπιστώθηκε η ύπαρξη εξασθενούς χρωμίου στον Ασωπό ποταμό, οι έλεγχοι των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εντάθηκαν και ήδη έχουν ξεπεράσει τους 50. Από την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέρους των ελέγχων αυτών, επιβάλλονται πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατ. ευρώ σε 20 εταιρείες και όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για ποινικές κυρώσεις. Οι εταιρείες στις οποίες επιβάλλονται πρόστιμα είναι οι ακόλουθες : – ALUMINCO A.E. – EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ( ανοδίωση προφίλ αλουμινίου) – ΕΛΒΑΛ Α.Ε – ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ – ICR ΙΩΑΝΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. – BERLING ABEE – Β.Α. ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε. – ΕΤΕΜ ΑΕ – VIOMETALE AEBE – ΒΑΦΙΚΗ ΑΕ – EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (ηλεκτροστατική βαφή προφίλ αλουμινίου) – PROFILCO AE – ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ – TYΠOXHMIKH ABEE – ΕΠΑΛΜΕ ΑΕ – ΠΡΟΤΑΛ Α.Β.Ε.Ε. – ΜΑΣΤΕΡΣΟΛ – Ν. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ – EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (διέλαση προφίλ αλουμινίου) – SIRCA HELLAS ABEE – ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Mε απόφασή μου επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 250.000 ευρώ στην εταιρεία ALUMINCO Α.Ε., 200.000 ευρώ στην εταιρεία EUROPA PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ Α.Β.Ε. (Ανοδίωση προφίλ αλουμινίου), 180.000 ευρώ στην εταιρεία ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και 160.000 ευρώ στην εταιρεία ΜΑΙΛΗΣ ΑΕΒΕ Οι τέσσερις εταιρείες διαπιστώθηκε ότι ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής του Ασωπού ποταμού από την ανεξέλεγκτη απόρριψη υγρών αποβλήτων της παραγωγικής τους διαδικασίας. Επίσης, πρόστιμα συνολικού ύψους 625.000 ευρώ θα επιβληθούν, μετά την εισήγηση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και το Νομάρχη Βοιωτίας στις υπόλοιπες εταιρείες . Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Νόμο, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εισηγούνται την επιβολή προστίμων ως εξής: – στον οικείο Νομάρχη, όταν το πρόστιμο δεν ξεπερνά το ποσό των 58.694,06 ευρώ – στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, για πρόστιμα από 58.694,06 ευρώ – 146.735,14 ευρώ – Στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, όταν το πρόστιμο υπερβαίνει τα 146.735,14 ευρώ Τονίζω ότι σε περίπτωση υποτροπής ή μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω επιχειρήσεις, θα επιβληθεί διακοπή εργασιών. Επίσης, όλοι οι φάκελοι των παραβάσεων θα αποσταλούν, στις αδειοδοτούσες αρχές με τις εξής εντολές: 1. Να επανεξεταστούν όλες οι άδειες διάθεσης υγρών αποβλήτων που έχουν εκδοθεί. 2. Να τεθεί συγκεκριμένο χρονικό όριο συμμόρφωσης των παραβατών και σε περίπτωση μη συμμόρφωσής τους εντός του ορίου αυτού να ακολουθήσει το προσωρινό ή και οριστικό κλείσιμό τους. Υπογραμμίζω, για μία ακόμη φορά, ότι από τις αρχές Αυγούστου οι έλεγχοι – δειγματοληψίες στην περιοχή του Ασωπού έχουν ξεπεράσει τους 50 και συνεχίζονται, ενώ επεκτείνονται και σε νέα σημεία. Κάθε φορά που διαπιστώνεται παράβαση θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία επιβολής προστίμων και κυρώσεων και παραπομπής στον εισαγγελέα. Υπενθυμίζω, επίσης, ότι προχωρούμε στον τετραπλασιασμό του ανώτατου ορίου για τα περιβαλλοντικά πρόστιμα, το οποίο θα φτάσει τα 2.000.000 ευρώ από 500.000 ευρώ που είναι σήμερα.

Σχόλια