Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος

0
2
Ευρώπη και περιβάλλον

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Ολοκληρώθηκε χθές 30 Οκτωβρίου 2007, στο Λουξεμβούργο, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων, που συζητήθηκαν ήταν και τα ακόλουθα : • Κλιματική Αλλαγή • Λειψυδρία και ξηρασία • Ποιότητα των καυσίμων • Αειφόρος Ανάπτυξη • Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) 1. Κλιματική Αλλαγή Οι Υπουργοί Περιβάλλοντος μετά από συζήτηση, υιοθέτησαν Σχέδιο Συμπερασμάτων όσον αφορά την προετοιμασία για την 13η σύνοδο της Διάσκεψης των Μερών της Σύμβασης –Πλαισίου των Ην. Εθνών για την αλλαγή του κλίματος και την 3η σύνοδο της Διάσκεψης των Συμβαλλόμενων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κυότο, που θα διεξαχθούν στο Μπαλί της Ινδονησίας (3-14 Δεκ. 2007). Οι Υπουργοί επεξεργάστηκαν τις θέσεις που πρέπει να τηρηθούν, κατά τις διαπραγματευτικές συζητήσεις των συνόδων αυτών, προκειμένου να γίνει δυνατή μια παγκόσμια συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών το αργότερο μέχρι το 2009. Ο Έλληνας Υφυπουργός στην παρέμβαση του ζήτησε την συμπλήρωση των Συμπερασμάτων Συμβουλίου με αναφορά στην υπογραφή της «Διεθνούς Συνεργασίας για Δράση κατά του διοξειδίου του άνθρακα» (ICAP) που έγινε μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών και αρκετών Πολιτειών από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, της Νορβηγίας και της Ν. Ζηλανδίας (σημειώνεται ότι η ιδρυτική διακήρυξη της ICAP έγινε στην Λισσαβώνα στις 29 Οκτ. 2007 και την συνυπέγραψε η Ελλάδα) στο πλαίσιο της ανάγκης για παγκόσμια διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι υπουργοί Περιβάλλοντος έκαναν δεκτή την πρόταση του κ. Καλογιάννη. 2. Λειψυδρία και ξηρασία Έγινε δημόσια συζήτηση και επετεύχθη συμφωνία επί των συμπερασμάτων του Συμβουλίου. Η υιοθέτηση συμπερασμάτων του Συμβουλίου για τη λειψυδρία και την ξηρασία αποτελεί το επιστέγασμα κοινής πρωτοβουλίας της Ελλάδος με άλλα μεσογειακά Κράτη-Μέλη που είχε ξεκινήσει με την κατάθεση σχετικού αιτήματος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος του Ιουνίου 2006. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Καλογιάννης, αφού ευχαρίστησε τα Κράτη-Μέλη για την βοήθεια που έχουν παράσχει στην Ελλάδα για την κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού, επεσήμανε, ειδικά σε ό,τι αφορά το φαινόμενο της ξηρασίας, την ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης και μεταστροφής της Ευρωπαϊκής πολιτικής από μια προσέγγιση διαχείρισης κρίσεων προς δράσεις πρόληψης και ετοιμότητας. 3. Οδηγία για την ποιότητα των καυσίμων Για το θέμα αυτό έγινε συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με μια νέα πρόταση βάσει της οποίας τροποποιείται η οδηγία 98/70/ΕΚ όσον αφορά τις προδιαγραφές για τη βενζίνη, το ντίζελ και το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και την καθιέρωση μηχανισμού για την παρακολούθηση και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τη χρήση καυσίμων στις οδικές μεταφορές. Ο Υφυπουργός κ. Καλογιάννης ανέφερε ότι η οδηγία θα συμβάλει στην εφαρμογή των ευρωπαϊκών στρατηγικών για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, την αλλαγή του κλίματος αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη. Όμως, όπως υποστήριξε στην παρέμβαση του ο Έλληνας Υφυπουργός, θα πρέπει να εξασφαλιστούν οι συνθήκες βιωσιμότητας για τις παραγόμενες ποσότητες βιοκαυσίμων διότι η οδηγία συνεπάγεται μια σημαντική αύξηση της χρήσης των βιοκαυσίμων πριν καθιερωθούν κοινοτικά αειφορικά κριτήρια για αυτά. Την ίδια άποψη υποστήριξαν και άλλες χώρες, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η εξέταση των θεμάτων αυτών κατά τις συζητήσεις ολοκλήρωσης της οδηγίας αυτής. 4. Αναθεωρημένη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη Διεξήχθη πολιτική συζήτηση. Ο κ. Καλογιάννης τόνισε την ανάγκη για εντατικότερες ενέργειες για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, οι οποίες για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να συνοδεύονται από αλλαγή των παγιωμένων νοοτροπιών και συμπεριφορών σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Παράλληλα επεσήμανε ότι, αν και η αειφορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον πολιτισμό, εντούτοις, μέχρι τώρα, έχει παραβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά. Αφού αναφέρθηκε στον αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό πολιτισμό, στην Αναγέννηση και στον Διαφωτισμό, πρότεινε, στις μελλοντικές πολιτικές προτεραιότητες για την αειφόρο ανάπτυξη της Ε.Ε. να προστεθεί ο πολιτισμός, ως συστατικό στ
οιχεία της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. 5. Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ) Διεξήχθη ψηφοφορία για δύο προτάσεις της Επιτροπής σχετικά με την άρση προσωρινής απαγόρευσης της χρήσης σε τρόφιμα και ζωοτροφές (όχι για καλλιέργεια σπόρων) στην Αυστρία δύο ειδών γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά MON 810 και Zea mays L. σειρά T25). Οι δύο αυτές προτάσεις αποτελούν συνέχεια προηγούμενης ενέργειας της Επιτροπής (αφορούσε και την καλλιέργεια σπόρων) να πετύχει την άρση της απαγόρευσης, η οποία είχε απορριφθεί από το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος του Δεκεμβρίου 2006 με βάση την αρχή της προφύλαξης λόγω των επιστημονικών αβεβαιοτήτων σχετικά με τις επιπτώσεις των δύο ειδών στην υγεία και το περιβάλλον. Παρότι η Ελλάδα και πολλά ακόμα Κράτη-Μέλη συντάχθηκαν με την Αυστρία, οριακά δεν κατέστη δυνατόν να σχηματιστεί η απαραίτητη ενισχυμένη πλειοψηφία για την απόρριψη της πρότασης της Επιτροπής και το θέμα θα παραπεμφθεί στο Κολλέγιο των Επιτρόπων για τελική απόφαση.

Σχόλια