Εργασίες της Διεθνούς Συνεργασίας για την καταπολέμηση του ¶νθρακα στην Λισσαβώνα

0
4
Αέριες εκπομπές

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Στην Λισσαβώνα χθες, 29 Οκτωβρίου 2007, συγκεντρώθηκαν μετά από πρωτοβουλία της Πορτογαλικής προεδρίας στην ΕΕ, πολιτικοί ηγέτες από διάφορα κράτη-μέλη της Ε.Ε., Επίτροποι και Κυβερνήτες από τις ανατολικές και δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ για να δηλώσουν την πολιτική τους βούληση να βοηθήσουν αποφασιστικά στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Επικεφαλής της Ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Τα μέλη της πρωτοβουλίας αυτής υπό τον τίτλο ICAP (International Carbon Action Partnership): Διεθνής Συνεργασία για Δράση (κατά του διοξειδίου του) ¶νθρακα εστίασαν τις συζητήσεις τους στις διαδικασίες που απαιτούνται για μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα που θα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για τεχνολογική καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας ενώ θα βελτιώσει την ενεργειακή ασφάλεια σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τρόπος με τον οποίο αυτό μπορεί να γίνει εφικτό είναι μέσα από συστήματα αγοράς υπό την μορφή ενός εμπορίου άνθρακα με όρια στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που δύνανται να επιφέρουν μειώσεις των εκπομπών προάγοντας την ανάπτυξη, διάδοση και εφαρμογή τεχνολογιών χαμηλού άνθρακα. Η ανάπτυξη και εφαρμογή των αγορών άνθρακα απαιτεί όμως συνεργασία και εξέταση για την εξεύρεση τρόπων με τους οποίους οι διάφορες αγορές θα διευκολύνουν την μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης, στην παρέμβασή του, πρότεινε την έναρξη εξέτασης της διασύνδεσης στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας που ξεκινά εντός ολίγου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη της Διεθνούς Συνεργασίας για Δράση κατά του διοξειδίου του ¶νθρακα (ICAP) υπέγραψαν διακήρυξη ότι θα επιδιώξουν για την διασύνδεση των συστημάτων εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών που θα βοηθήσει στις αναγκαίες κινητοποιήσεις κεφαλαίων για την μετάβαση σε μια παγκόσμια οικονομία χαμηλού άνθρακα. Η Διεθνής Συνεργασία για Δράση κατά του διοξειδίου του ¶νθρακα (ICAP) δημιουργεί ένα διεθνές βήμα κυβερνήσεων και δημόσιων διοικήσεων που θα εμπλακούν στην διαδικασία σχεδιασμού και εφαρμογής αγορών άνθρακα. Η ICAP, στοχεύει στο πλαίσιο αυτό, να υποβοηθήσει την διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές αλλαγές με την διευκόλυνση σχέσεων εργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων σε Ευρώπη και ΗΠΑ που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

Σχόλια