Οι Στόχοι των Επιθεωρήσεων Πλοίων και οι ακολουθούμενες Πολιτικές

0
12
Ναυτιλία και περιβάλλον

ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ HELMEPA. Η σημερινή πραγματικότητα με τα προβλήματα και τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα του Port State Control αναδείχτηκαν στο Σεμινάριο-Workshop της HELMEPA την 18 Οκτωβρίου 2007. Το Workshop με τίτλο «Στόχοι και Πολιτική του Port State Control», φιλοξένησε η εταιρεία μέλος Costamare Shipping Company SΑ και υποστήριξαν οικονομικά οι εταιρείες, επίσης μέλη, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd., European Products Carriers Ltd. και Unisea Shipping Ltd. Τους περίπου 100 συμμετέχοντες αξιωματικούς ΕΝ και στελέχη εταιρειών μελών καλωσόρισε ο Πρόεδρος της HELMEPA Νίκος Παππαδάκης, ενώ ο Γεν. Διευθυντής Δημήτρης Κ. Μητσάτσος εξήγησε τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε το θέμα του Workshop στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων της HELMEPA. Το συντονισμό του Workshop είχε η Κριστιάνα Πρεκεζέ, επικεφαλής του Ναυτιλιακού Τομέα της HELMEPA με τη συνδρομή του συντονιστή των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Στέλιο Βολάκη. Οι εργασίες του Workshop βασίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία ανησυχίας και προβληματισμού εταιρειών και ναυτικών μελών της HELMEPA που παρουσίασε η συντονίστρια και είχαν αναδειχτεί από σχετικές διαχρονικές έρευνες του Ναυτιλιακού Τομέα. Οι Al. Parroquin-Ohlson του ΙΜΟ/Ναυτική Ασφάλεια, R. Schiferli, Γεν. Γραμματέας του Paris MoU, Captain J. Koster, Διοικητής της Αμερικανικής Ακτοφυλακής/Ευρώπη, F. Rohling της EMSA/Port State Control, Πλ/χος Δ. Φωκάς, Διευθυντής Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας/ΥΕΝ και Κ. Βλαχιώτης, ανώτερος επιθεωρητής του Det Norske Veritas, ανέπτυξαν την πολιτική και τον τρόπο που σχεδιάζονται και εκτελούνται οι επιθεωρήσεις στον τομέα τους παρουσιάζοντας συγχρόνως αδύνατα σημεία και νέους στόχους. Τις παρουσιάσεις έκλεισε εκ μέρους της εταιρείας-μέλος της HELMEPA, Tsakos Shipping & Trading, ο Γεν. Διευθυντής Χ. Χατζημιχαήλ, ο οποίος έδωσε με σαφή τρόπο παραδείγματα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει σήμερα ένας διαχειριστής πλοίων διαφορετικού τύπου στα διάφορα λιμάνια στις ΗΠΑ και Ευρώπη αλλά και αλλού. Από τις ερωτήσεις του ακροατηρίου και τις απαντήσεις που το panel των ομιλητών έδωσε, προκύπτει ότι πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές διαφορές μεταξύ των κρατών που είναι μέλη του ΙΜΟ δεν έχουν ακόμη επιτρέψει την πλήρη και πραγματική ομοιομορφία του τρόπου διεξαγωγής των επιθεωρήσεων σε όλα τα λιμάνια. Ακόμη, συζητήθηκε και η ανάγκη τόνωσης της επιβράβευσης πλοίων και εταιρειών με καλές επιδόσεις. Βασικά σημεία και ανακοινώσεις μελλοντικών σχεδίων που υπογραμμίστηκαν κατά το Workshop της HELMEPA ήταν: 1. Εναρμόνιση επιθεωρήσεων, εντονότερη συνεργασία των 9 Μνημονίων του Port State Control και επέκταση του ολοκληρωμένου συστήματος πληροφοριών GISIS. 2. Παράταση του χρόνου εκτέλεσης της επόμενης επιθεώρησης, γενικά καλύτερη εκτίμηση επίδοσης πλοίων και εταιρειών και νέο καθεστώς επιθεωρήσεων Paris MoU με ισχύ το 2011. 3. Μείωση του ρυθμού κρατήσεων πλοίων στις ΗΠΑ από 7,12% το 1997 σε 1,36% το 2006 και διασαφήνιση του εθελοντικού θεσμού Qualship 21. 4. Ο ρόλος της EMSA για την εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 95/21 και η τεχνική βοήθεια που παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κράτη μέλη της ΕΕ. 5. Άμεση ανάγκη αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων στο Port State Control για την ορθή ερμηνεία κανονισμών και Διεθνών Συμβάσεων για να σταματήσουν αδικαιολόγητες κρατήσεις πλοίων. Ο Ναυτιλιακός Τομέας επέδωσε στους ομιλητές αναμνηστικά διπλώματα ενώ ο Πρόεδρος συγχαίροντας την Κ. Πρεκεζέ και Σ. Βολάκη τους επέδωσε ανάλογα διπλώματα της HELMEPA. Το Workshop έκλεισε με γεύμα που παρέθεσαν ο Καπετάν Βασίλης Κ. Κωνσταντακόπουλος και η εταιρεία Costamare Shipping. Ας σημειωθεί ότι οι ομιλίες του Workshop θα διατίθενται σε μορφή CD σε όσους ενδιαφέρονται από τα γραφεία της HELMEPA από 31-10-07.

Σχόλια