Ανακοίνωση τύπου ΥΠΕΧΩΔΕ για το πρόστιμο στη ΔΕΗ

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων σχετικά με το πρόστιμο που επέβαλλε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στη ΔΕΗ επισημαίνουμε τα ακόλουθα : 1. Οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ξεκίνησαν τους ελέγχους στη ΔΕΗ τον Φεβρουάριο του 2007 και όχι το 2006. 2. Σύμφωνα με την νομοθεσία η διαδικασία ελέγχου ακολουθεί τα εξής διαδοχικά στάδια : α) γίνεται η αυτοψία, β) συντάσσεται η έκθεση ελέγχου, γ) καλείται ο ελεγχόμενος να υποβάλλει απολογητικό υπόμνημα, δ) εάν υπάρχει παράβαση, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης παράβασης και ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάζεται στον αρμόδιο εισαγγελέα και ε) οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος συντάσσουν την τελική τους εισήγηση για τον καταλογισμό προστίμου. 3. Ειδικά για την περίπτωση της ΔΕΗ η αυτοψία στην Μεγαλόπολη έγινε στις 14 Φεβρουαρίου 2007 και στην Κοζάνη στις 14 Μαρτίου 2007. Το απολογητικό υπόμνημα της ΔΕΗ για την Κοζάνη υποβλήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2007 και η εισήγηση για την επιβολή του προστίμου από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος προς τον Υπουργό στις 19 Σεπτεμβρίου 2007. 4. Σχετικά με τις αναφορές ότι το πρόστιμο επιβλήθηκε για στοιχεία του 2006 σημειώνουμε ότι κατά την διαδικασία του ελέγχου τον Φεβρουάριο – Μάρτιο 2007 οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος δεν θα μπορούσαν να περιοριστούν στα στοιχεία του ενός διμήνου. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες της επιστήμης και της τεχνικής απαίτησαν και έλαβαν για αξιολόγηση τις πλήρεις χρονοσειρές μετρήσεων του 2006 όσον αφορά στις εκπομπές και τις συγκεντρώσεις των αερίων ρύπων στην ατμόσφαιρα. Θεωρούμε, λοιπόν, επιβεβλημένο όσοι ασχολούνται με ιδιαίτερο ζήλο με το περιβάλλον να απευθύνονται στο ΥΠΕΧΩΔΕ για πληρέστερη ενημέρωση πριν βγάλουν συμπεράσματα. Αντιλαμβανόμαστε την «δυσκολία» ορισμένων να πουν μία καλή κουβέντα για το ΥΠΕΧΩΔΕ ακόμα και όταν λαμβάνονται πολύ σημαντικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος, είναι, όμως, απαράδεκτη η συνεχής κακόπιστη κριτική.

Σχόλια