Απόφαση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολ. Κρήτης: «Μέτρα για Πρόληψη Πυρκαγιών»

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Όπως είναι γνωστό, το πρόβλημα των πυρκαγιών δημιουργείται, κατά κύριο λόγο, από συμφέροντα που «δρουν» για την «αξιοποίηση» δασικών εκτάσεων. Η έκταση και η συχνότητα των πυρκαγιών συνδέεται πολύ περισσότερο με πολιτικά γεγονότα (προτάσεις αλλαγής νομικού καθεστώτος, εκλογές, κτλ.) παρά με οποιαδήποτε άλλη αιτία και όπως έδειξαν τα αποτελέσματα από τις πρόσφατες πυρκαγιές, οι «δράσεις» έχουν περάσει κάθε όριο, φτάνοντας στο σημείο να καίνε ανθρώπους και οικισμούς και να δημιουργούν συνθήκες εθνικής συμφοράς. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής το πιο αποτελεσματικό μέτρο είναι η εξάλειψη των λόγων που παρέχουν κίνητρο στα συμφέροντα να «δράσουν». Όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, είναι πολύ εύκολο για τις ομάδες συμφερόντων να δημιουργήσουν συνθήκες χάους, όπως αυτές που βιώσαμε τις περασμένες μέρες, και να παραλύσουν κάθε μηχανισμό πυρόσβεσης και πολιτικής προστασίας, οσοδήποτε καλά οργανωμένος και αν είναι. Με το σκεπτικό αυτό θεωρούμε ότι έχουν πρώτιστη σημασία τα ακόλουθα, προφανή άλλωστε, μέτρα: – Το άρθρο 24 του Συντάγματος πρέπει ενδεχομένως να αλλάξει, όχι βέβαια για να καταστήσει δυνατή την «αξιοποίηση» καμένων δασικών εκτάσεων, αλλά αντίθετα για να αποκλείσει οποιαδήποτε τέτοια δυνατότητα παρέχει. Το ζητούμενο είναι να καταστεί απολύτως αδύνατη η «αξιοποίηση» καμένων δασικών εκτάσεων, όπως της Πεντέλης που ήδη έχουν παραχωρηθεί για οικιστική ανάπτυξη, και της Πάρνηθας που έχουν παραχωρηθεί για επέκταση του Καζίνου. – Να κηρυχθούν ως άκυροι και μη υφιστάμενοι όλοι ανεξαιρέτως οι τίτλοι ιδιοκτησίας δασικών εκτάσεων. Η ιδιοκτησία δασικών εκτάσεων δεν παρέχει ως γνωστό κανένα δικαίωμα αξιοποίησης στους ιδιοκτήτες, ούτε καν τη δυνατότητα περίφραξης. Η μόνη πρακτική χρησιμότητα των τίτλων αυτών είναι η δυνατότητα «αξιοποίησης» μετά από πυρκαγιά. – Να δοθεί απόλυτη προτεραιότητα στην σύνταξη κτηματολογίου για όλες τις δασικές εκτάσεις της χώρας, με προκαθορισμένα αυστηρά κριτήρια προσδιορισμού. Η προώθηση κτηματολογίου σε αστικές περιοχές, όπου δεν υφίστανται αμφισβητήσεις, δεν εξυπηρετεί τις εθνικές προτεραιότητες διότι επιτρέπει τη συνέχιση της καταπάτησης δασικών εκτάσεων, είτε μέσω της διαδικασίας παροχής πιστοποιητικών από τα κατά τόπους δασαρχεία, είτε μέσω μαζικών πυρκαγιών με διεκδικήσεις πολύ μεγαλύτερης κλίμακας. Επειδή μετά από κάθε καταστροφή θα πρέπει κάτι να διδασκόμαστε ως έθνος, θα ήταν σκόπιμο η πολιτική συζήτηση να κεντρώσει στην ανάλυση του πραγματικού προβλήματος και στον τρόπο εφαρμογής των μέτρων που προτείνονται. Υ.Γ. Εννοείται ότι στα ευνοϊκά μέτρα αποζημίωσης και αποκατάστασης δεν πρέπει να ενταχθούν κτίσματα εκτός νομιμότητας σε καμένες δασικές περιοχές.

Σχόλια