Απολογισμός Περιβαλλοντικού Έργου από το ΥΠΕΧΩΔΕ

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ζήτημα ζωής για την παγκόσμια κοινωνία. Χρειάζεται υπεύθυνη και συστηματική δουλειά, από τον καθένα και από όλους μας, ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον. Για εμάς αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Το έργο που κάναμε αυτά τα 3,5 χρόνια για το περιβάλλον είναι σημαντικό, χειροπιαστό και μετρήσιμο. Αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι ορατό σε όλους τους πολίτες. Η Ελλάδα έπαψε να είναι το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης στα θέματα περιβάλλοντος. 1. Εκπονήθηκε και θεσμοθετείται ένας ολοκληρωμένος Χωροταξικός Σχεδιασμός. Έχουν ήδη δοθεί στη δημοσιότητα τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια για τις ανανεώσιμες πηγές, τον τουρισμό, τη βιομηχανία και το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο. Τώρα καθένας θα γνωρίζει τι μπορεί να κάνει και πού. Μέσα σε 3,5 χρόνια υλοποιείται μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις, η οποία έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. 2. Αντιμετωπίσαμε μεγάλα και χρόνια περιβαλλοντικά προβλήματα. Το Μάρτιο του 2004 παραλάβαμε 52 ανοικτές υποθέσεις εναντίον της χώρας μας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με συστηματική δουλειά, τις μειώσαμε σε 28 αντιμετωπίζοντας σημαντικά και χρόνια προβλήματα. Μάλιστα για υποθέσεις πριν από το 2003 υπήρχαν έξι (6) καταδικαστικές αποφάσεις από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (π.χ. Κουρουπητός, Θαλάσσια Χελώνα Καρέτα – καρέτα κ.α.). Επί των ημερών μας δεν υπήρξε καμία καταδικαστική απόφαση για το περιβάλλον. Σήμερα η Ελλάδα είναι πλέον σε πολύ καλύτερη θέση από μεγάλες χώρες, όπως η Ισπανία (98 υποθέσεις), η Ιταλία (79 υποθέσεις) και άλλες. 3. Προχωρήσαμε στην ταχεία εναρμόνιση της Ελληνικής με την Κοινοτική Νομοθεσία για σημαντικά θέματα όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση αποβλήτων, ο θόρυβος κ.ά. Από το Μάρτιο του 2004, έχουμε ενσωματώσει στην ελληνική νομοθεσία 28 κοινοτικές οδηγίες για το Περιβάλλον, κλείνοντας όλες τις εκκρεμότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι σήμερα. Ορισμένες από αυτές έπρεπε να έχουν ενσωματωθεί από το 2002, με συνέπεια να υπάρχουν στο παρελθόν καταγγελίες εις βάρος της Ελλάδας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 4. Ενισχύσαμε ουσιαστικά οι Προστατευόμενες Περιοχές (εθνικοί δρυμοί, εθνικά χερσαία, θαλάσσια και υγροτοπικά πάρκα), με τη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Φορέων Διαχείρισης. Προτεραιότητα της περιβαλλοντικής πολιτικής μας αποτελεί η προστασία και ανάδειξη της φυσικής μας κληρονομιάς. Από το 2004 θεσμοθετήθηκαν και οριοθετήθηκαν 10 νέες προστατευόμενες περιοχές σε όλη τη χώρα, όπως η Βόρεια Πίνδος, ο υγρότοπο Αμβρακικού, η Λίμνη Κάρλα, η λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, το Δέλτα Έβρου κ.α. Επίσης, για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013, έχει σχεδιαστεί η διάθεση 180 εκατ. ευρώ για την ουσιαστική ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης. 5. Εφαρμόζουμε μία ολοκληρωμένη πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την επίτευξη των στόχων του πρωτοκόλλου του Κυότο. Η Ελλάδα είναι συνεπής απέναντι στις διεθνείς και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της. – Αναθεωρήσαμε το Εθνικό Πρόγραμμα για τις Κλιματικές Αλλαγές. – Καταρτίσαμε και εφαρμόζουμε το 1ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Ρύπων για την περίοδο 2005 -2007. – Για την περίοδο 2008 – 2012, έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής, με ακόμη αυστηρότερες προβλέψεις. – Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία έχει αρχίσει η έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπουν την έως τον Οκτώβριο 2007 προσαρμογή των εγκαταστάσεων των πλέον ρυπογόνων βιομηχανικών κλάδων στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. – Έχουμε θέσει σε λειτουργία το Μητρώο Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου. – Ενσωματώσαμε το 2005 στο Εθνικό μας Δίκαιο τις Οδηγίες για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης για τα εθνικά ανώτατα επίπεδα εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. – Αναθεωρήσαμε το Εθνικό Πρόγραμμα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, προκειμένου να θεσπίσουμε νέα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της χώρας. Η σχετική πρόταση αναθεώρησης τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο 2006, έχει ολοκληρωθεί και το αναθεωρημένο Εθνικό Πρόγραμμα θα εγκριθεί από Υπουργικό Συμβούλιο. – Προχωρούμε τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ώστε να προωθηθεί γρήγορα η παραγωγή Πράσινης Ενέργειας από 11% που είναι σήμερα, σε 20% το 2010 και 30% το 2020. – Εκπονήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα κ.α. 6. Προωθήσαμε ουσιαστικά την ανακύκλωση. Σήμερα λειτουργούν στη χώρα μας 10 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης απορριμμάτων, από τα οποία τα 8 εγκρίθηκαν τα 3 τελευταία χρόνια. Το ποσοστό των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ξεπερνά πλέον το 22%, ενώ το 2004 ήταν μόνο 6%. Σήμερα πλέον στην Ελλάδα μπορούν να ανακυκλωθούν τα πάντα: Συσκευασίες, λιπαντικά έλαια, απόβλητα ηλεκτρονικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, οχήματα τέλους κύκλους ζωής, ελαστικά, φορητές ηλεκτρικές συσκευές, συσσωρευτές οχημάτων και βιομηχανίας, υλικά κατεδάφισης, κατασκευών και εκσκαφών. 7. Δώσαμε οριστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα της λυματολάσπης στην Ψυττάλεια, όπου μελετήσαμε, δημοπρατήσαμε και κατασκευάσαμε το μεγαλύτερο Εργοστάσιο Αποξήρανσης στην Ευρώπη. 8. Εκπονήσαμε Εθνικό Σχέδιο και ήδη εφαρμόζεται το νέο αναμορφωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τα επικίνδυνα απόβλητα. 9. Ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Συστήθηκαν και στελεχώνονται η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και οι Διευθύνσεις ανά περιφέρεια. Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων. Εναρμονίζεται πλήρως το εθνικό με το κοινοτικό δίκαιο στα θέματα των υδάτων. 10. Μελετήσαμε, σχεδιάσαμε και προχωρούμε στο κλείσιμο και την αποκατάσταση των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ). Από το Μάρτιο του 2004, έχουν κλείσει και αποκαθίστανται 1.850 ΧΑΔΑ. 11. Εντατικοποιήσαμε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους, με αυστηρότατες ποινές για όσους παραβαίνουν τη νομοθεσία. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 400 έλεγχοι και σε περισσότερες από 200 περιπτώσεις, έχουν επιβληθεί πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα ενισχύουμε την υπηρεσία των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος: υπερδιπλασιάζουμε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, που από 18 γίνονται 45, με στόχο τους 66. 12. Καταρτίσαμε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης για τον Τομέα Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Δ’ ΚΠΣ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου εκτιμάται στο ποσό των 4,3 δις ευρώ. 13. Επιταχύναμε τους ρυθμούς απορρόφησης κοινοτικών πόρων για το πρόγραμμα «Περιβάλλον» του Γ’ ΚΠΣ. Από το 14% που το παραλάβαμε, το Μάρτιο του 2004, σήμερα ξεπερνάει το 58%. 14. Εκπονήσαμε την Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. 15. Προχωρά επιτέλους το Εθνικό Κτηματολόγιο, ένα έργο που ελάχιστοι πίστευαν ότι θα γίνει. – Με τον Νόμο 3481/2006, προωθήσαμε μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση που εξυγιαίνει και θέτει σε νέες βάσεις το Εθνικό Κτηματολόγιο. Με ταχύτερες, απλούστερες και ασφαλέστερες διαδικασίες και εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου. – Ενώ το Μάρτιο του 2004 λειτουργούσαν 22 Κτηματολογικά Γραφεία σήμερα λειτουργούν 91 και ενώ είχαν κτηματογραφηθεί 960 χιλιάδες στρέμματα πλέον έχουν κτηματογραφηθεί περισσότερα από 7,4 εκατομμύρια στρέμματα. – Ξεκίνησε ήδη η νέα γενιά κτηματογραφήσεων που αφορά 107 Δήμους, Δημοτικά Διαμερίσματα και Κοινότητες της χώρας μεταξύ των οποίων όλες τις πρωτεύουσες των νομών. – Το 2010 με τις νέες περιοχές το Εθνικό Κτηματολόγιο θα καλύπτει τα 2/3 του πληθυσμού της χώρας. 16. Προωθήσαμε και προωθούμε την χωροθέτηση σημαντικότατων προγραμμάτων αναπλάσεων σε ολόκληρη την Αττική. • Θεσμοθετήσαμε την χωροθέτηση της διπλής ανάπλασης Βοτανικού – Λεωφ. Αλεξάνδρας, • ολοκληρώσαμε το Master Plan και την οριστική μελέτη διαμόρφωσης για το Πάρκο του Ελληνικού, • προωθούμε την χωροθέτηση στον παλαιό ιππόδρομο για την δημιουργία Λυρικής Σκηνής, Εθνικής Βιβλιοθήκης και θεματικού πάρκου από το ίδρυμα «Στ. Νιάρχος» • Οριοθετήσαμε την περιοχή ανάπλασης στα «Κουντουριώτικα», με ταυτόχρονη αναστολή οικοδομικών αδειών και εργασιών • Προωθούμε την χωροθέτηση της ανάπλασης της λιμενοβιομηχανικής ζώνης Δραπετσώνας – Κερατσινίου. • Τροποποιήσαμε το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο στην περιοχή «Προμπονά» του Δ. Αθηναίων προωθώντας τη μετατροπή της βιομηχανικής ζώνης σε ένα ακόμα πολυλειτουργικό πόλο πολιτισμού, αθλητισμού, αναψυχής, πρασίνου και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Σήμερα, στο περιβάλλον, η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα μπροστά. Μένουν πολλά ακόμη να γίνουν και η προσπάθεια συνεχίζεται, πιο εντατικά από ποτέ. Με την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινωνίας, τα μέτρα και οι πολιτικές που εφαρμόζονται θα έχουν το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί είναι υπόθεση όλων μας να προστατεύσουμε όχι μόνο την ποιότητα της ζωής μας, αλλά την ίδια μας τη ζωή. Είναι χρέος όλων μας να σεβαστούμε το μέλλον των παιδιών μας.

Σχόλια