Πράσινο φως για τη βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου

0
15
Γενικού ενδιαφέροντος

Το ακόλουθο άρθρο αναδημοσιεύεται από το Περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους της Γενικής Δνσης Περιβάλλοντος της Ε.Ε. Τέσσερα χρόνια μετά την απόφαση να ενισχυθούν οι δεσμοί ανάμεσα στην υγεία και τη χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη ετοιμάζονται για ένα πιλοτικό πρόγραμμα στον τομέα της βιοπαρακολούθησης του ανθρώπου (ΗΒΜ). Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο να παράσχει στους φορείς χάραξης της πολιτικής πρόσβαση σε συγκρίσιμες πληροφορίες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την επίδραση των περιβαλλοντικών ρύπων στο ανθρώπινο σώμα. Τον Ιούνιο του 2003 η Επιτροπή εγκαινίασε την ευρωπαϊκή στρατηγική για το περιβάλλον και την υγεία και, δώδεκα μήνες αργότερα, ακολούθησε το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το περιβάλλον και την υγεία 2004-2010. Από κοινού οι πρωτοβουλίες αυτές φανερώνουν μια αυξανόμενη επιθυμία να υπογραμμιστεί ότι η περιβαλλοντική πολιτική αφορά τόσο την προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και το περιβάλλον. Αποτελούν επίσης αναγνώριση του γεγονότος ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες – συμπεριλαμβανομένου του αέρα που αναπνέουμε, της τροφής και του πόσιμου νερού μας – έχουν έντονη επίδραση στην υγεία. Από τότε που θεσπίστηκε το σχέδιο δράσης, έχει πραγματοποιηθεί σημαντική πρόοδος στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας και της έρευνας. Η Επιτροπή εγκαινίασε μια σειρά πρωτοβουλιών έτσι ώστε να ενσωματωθούν οι πληροφορίες για το περιβάλλον και την υγεία και να πραγματοποιηθεί εκτενέστερη έρευνα σε αυτό τον τομέα. «Η περιβαλλοντική πολιτική αφορά τόσο την προστασία της ανθρώπινης υγείας όσο και το περιβάλλον.» Παρουσίαση της προόδου σε όλες αυτές τις δραστηριότητες θα γίνει τον Ιούνιο του 2007 στη διακυβερνητική ενδιάμεση συνάντηση ελέγχου που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη της Αυστρίας. Έκθεση σε ρύπους Το πρόγραμμα ESBIO, πρόδρομος του πιλοτικού προγράμματος HBM, αποτελεί καλό παράδειγμα αυτής της αυξανόμενης συνεργασίας μια και συγκεντρώνει ερευνητές από 18 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την Κροατία. Σύμφωνα με το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο, θα δημιουργηθεί τώρα ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για τη βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου . Εθνικά ερευνητικά κέντρα από 20 και πλέον κράτη μέλη έχουν ήδη συμφωνήσει να συμπράξουν με την Επιτροπή στο πιλοτικό πρόγραμμα ΗΒΜ, που αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες του σχεδίου δράσης σχετικά με τη βελτίωση της «αλυσίδας πληροφόρησης για το περιβάλλον και την υγεία». Το ΗΒΜ υπολογίζει την πραγματική έκθεση των ανθρώπων στους ρύπους με τη λήψη δειγμάτων ανθρώπινου ιστού ή υγρών. Αυτή η μέτρηση και η παρακολούθηση των ρύπων στο σώμα μπορεί να είναι πιο χρήσιμη για τη διαχείριση κινδύνων σε σύγκριση με τον κατά προσέγγιση στατιστικό υπολογισμό με βάση τις χημικές συγκεντρώσεις στο έδαφος, στο νερό, στον αέρα ή στα τρόφιμα. Πολυάριθμες πρόσφατες εκστρατείες του WWF σε ολόκληρη την Ευρώπη ευαισθητοποίησαν το κοινό ως προς την περιβαλλοντική ρύπανση, χρησιμοποιώντας δοκιμές αίματος για να υπογραμμίσουν τα υψηλά επίπεδα ορισμένων χημικών ουσιών στον πληθυσμό. Σχεδόν κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του πρόγραμμα ΗΒΜ, που ερευνά, παραδείγματος χάρη, για υδράργυρο ή διοξίνες. Όμως αυτά τα προγράμματα παρουσιάζουν έλλειψη συγκρίσιμων στατιστικών ή μεθόδων, προβλήματα στα οποία πρόκειται να δώσει λύση το πρόγραμμα της ΕΕ. Οι ερευνητές του θα επικεντρωθούν στην ενίσχυση των θεσμικών ικανοτήτων στην Ευρώπη, εναρμονίζοντας τις διαδικασίες, την ερμηνεία των δεδομένων και τα ευαίσθητα ζητήματα δεοντολογίας ή επικονωνίας όσον αφορά τη βιοπαρακολούθηση. Περαιτέρω συνεργασία Τρεις νέες επιστημονικές επιτροπές λειτουργούν τώρα, συμβουλεύοντας την Επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Ένα μέρος του έργου τους συμπληρώνει το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, που προχωρά σε αξιολογήσεις των κινδύνων στην ασφάλεια τροφίμων και ζωοτροφών. Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης έχουν γίνει σημαντικά βήματα προς τη σύνδεση του περιβάλλοντος και της υγείας, αλλά ο δρόμος είναι ακόμη μακρύς. Η σχέση μεταξύ των δύο αυτών θεμάτων είναι τόσο περίπλοκη ώστε απαιτείται μακροπρόθεσμη και παρατεταμένη προσπάθεια για τη βαθύτερη ενσωμάτωση, την ανάπτυξη της έρευνας και τη μετατροπή των αποτελεσμάτων της έρευνας σε δράση.

Σχόλια