Δηλώσεις Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΟΥΦΛΙΑ σχετικά με τα μέτρα για την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Σήμερα (9/7/2007) στο ΥΠΕΧΩΔΕ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Γενικοί Γραμματείς ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιφέρειας Αττικής, ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, ο Δ/ντής Αναδασώσεων Αττικής, ο Δ/ντής Δασών Ανατολικής Αττικής, ο Δασάρχης Πάρνηθας και ο καθηγητής του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου κ. Κ. Κασσιός. Στη σύσκεψη αυτή, που έγινε σε συνέχεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 7 Ιουλίου 2007, αποφασίστηκαν τα μέτρα σχετικά με την αποκατάσταση των καμένων εκτάσεων του ορεινού όγκου της Πάρνηθας. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς μετά την σύσκεψη δήλωσε τα εξής: «Καταρχήν θέλω να υπογραμμίσω ότι θέσαμε στόχους, χρονοδιαγράμματα, δύσκολα στην επίτευξή τους. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μια υπόθεση πολύ σημαντική για την Αττική και θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των πολιτών γνωρίζοντας ότι η φύση στο θέμα της αναδάσωσης δεν εκβιάζεται. Δεν περιοριζόμαστε στα συνηθισμένα, δηλαδή να κάνουμε μόνο ορισμένα έργα. Πάμε να οργανώσουμε πλέον την Πάρνηθα όπως χρειάζεται και πρέπει να είναι οργανωμένος ένας εθνικός δρυμός, με τα παρατηρητήριά του, με τους δρόμους του, με το ικανό προσωπικό, με τον αναγκαίο εξοπλισμό, με όλα τα μέσα ώστε να αντιμετωπιστούν είτε πυρκαγιές, είτε καταπατήσεις και να γίνει το συντομότερο δυνατόν η αναδάσωση της καμένης έκτασης. Και θωρακίζουμε την προσπάθεια αυτή και με νέα νομοθεσία. Όπως για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων. Οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και για τις οποίες βέβαια θα κάνουμε ότι το δυνατόν να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα που θα αναφέρω είναι οι εξής : Α. Κήρυξη αναδασωτέων των καμένων εκτάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Συντάγματος 1. Ολοκληρώθηκε ήδη η αεροφωτογράφιση της καμένης έκτασης από τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (Γ.Υ.Σ.) σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία και παρήχθηκε η εικόνα σε κλίμακα 1:30000. Σε δέκα ημέρες από σήμερα προβλέπεται να αποδοθεί από τη ΓΥΣ όλη η καμένη έκταση σε ορθοφωτοχάρτες 1:5.000, ώστε να είναι λεπτομερής και ακριβής η αποτύπωση της καμένης έκτασης, στοιχείο απαραίτητο για τη σύνταξη των μελετών. 2. Σε μία εβδομάδα από την παράδοση των ορθοφωτοχαρτών θα γίνει η κήρυξη από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων. 3. Κήρυξη υπό κτηματογράφηση όλων των ΟΤΑ, στους οποίους ανήκει μέρος της καμένης έκτασης ή συνορεύουν με την Πάρνηθα. Ήδη έχουν κηρυχθεί οι ΟΤΑ Αχαρνών, Φυλής Ασπροπύργου, Θρακομακεδόνων, Αγ. Στεφάνου, Κρυονερίου, Νέας Ερυθραίας και ¶νω Λιοσίων. Θα κηρυχθούν και οι ΟΤΑ Αφιδνών, Μαλακάσης, Αυλώνος, Αγίου Θωμά, Κλειδίου, Πύλης, Σκουρτών και Στεφάνης. Β. Αντιδιαβρωτικά και Αντιπλημμυρικά έργα 1. Έχει ήδη αρχίσει η σύνταξη του Πίνακα Υλοτομίας των καμένων εκτάσεων από το Δασαρχείο Πάρνηθας για εκτίμηση του ξυλώδους όγκου. Ο πίνακας αυτός θα προσδιορίσει τον ξυλώδη όγκο για την κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοπλεγμάτων και ξυλοφραγμάτων στα ρέματα, σύμφωνα με την υπό σύνταξη μελέτη. Για το ελατοδάσος ο πίνακας θα είναι έτοιμος σε μία εβδομάδα και για το σύνολο σε δεκαπέντε μέρες. 2. Σύνταξη Μελέτης αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών έργων από τη Διεύθυνση Αναδασώσεων Αττικής, σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας και με τη συμβολή του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ). Η μελέτη αυτή υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμη στις αρχές Αυγούστου. Όμως η εκτέλεση των αντιπλημμυρικών έργων θα ξεκινήσει νωρίτερα με βάση την τμηματική παράδοση της μελέτης. 3. Εκτέλεση Αντιδιαβρωτικών και Αντιπλημμυρικών Έργων από Δασικούς Συνεταιρισμούς με εμπειρία, με προτεραιότητα στα ρέματα Γιαννούλας, Αγίας Τριάδος, Χούνης, Μαυρόρεμα. Την επίβλεψη των έργων αυτών θα την έχει η Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής σε συνεργασία με το Δασαρχείο Πάρνηθας και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Η κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων θα αρχίσει εντός 15 ημερών και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Το ΥΠΕΧΩΔΕ άμεσα θα αναλάβει την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού στα ρέματα που διατρέχουν αστικές η ημιαστικές περιοχές. Γ. Αναδάσωση και Αποκατάσταση Περιβάλλοντος 1. Σύνταξη Εδαφολογικής Μελέτης της καμένης έκτασης εντός 10ημέρου από τη Δ/νση Δασικών Χαρτών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεπικουρούμενη από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ). 2. Σύνταξη Μελετών Αναδάσωσης από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής, συνεπικουρούμενη, από το Δασαρχείο Πάρνηθας. και με τη συμβολή καθηγητών της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Η μελέτη αναδάσωσης θα ολοκληρωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου. 3. Έναρξη Εργασιών Αναδάσωσης την 1η Νοεμβρίου (και μετά τις πρώτες βροχοπτώσεις), υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, συνεπικουρούμενης από το Δασαρχείο Πάρνηθας. 4. Επαναλειτουργία εντός του Αυγούστου του κατεστραμένου από τη φωτιά Δασικού Φυτωρίου Αγ. Τριάδος Πάρνηθας για την παραγωγή δενδρυλίων ελάτης, μαύρης πεύκης κλπ., από τη Δ/νση Αναδασώσεων Αττικής. 5. Έκδοση Δασικών Απαγορευτικών Διατάξεων Βοσκής για τις καμένες εκτάσεις, ενημέρωση των Νομαρχιών και Δήμων και αυστηρή αστυνόμευση από τις Δασικές Υπηρεσίες και το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας που θα ενισχυθούν με αριθμό φυλάκων με ανάλογο εξοπλισμό και την κατασκευή παρατηρητηρίων σε επιλεγμένες θέσεις. Για κάθε κτηνοτρόφο που παραβιάζει με το ποίμνιό του τις απαγορευτικές διατάξεις θα του αφαιρείται το δικαίωμα πρόσβασης στους κοινοτικούς πόρους. Δ. Προστασία και Φύλαξη Πάρνηθας 1. Προστασία των καμένων εκτάσεων. α. Αύξηση του προσωπικού φύλαξης και Εντατικοποίηση περιπολιών Δασικών Υπαλλήλων συνεπικουρούμενων από εποχικούς φύλακες (Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Όμορους Δήμους, εθελοντές πολίτες). β. Δορυφορική παρακολούθηση της περιοχής από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και αεροφωτογράφιση αυτής περιοδικά. γ. Κατασκευή των αναγκαίων παρατηρητηρίων στα οποία εκτός των δασοφυλάκων μπορούν να είναι και εθελοντές πολίτες βάσει προγράμματος του ΔασαρχείουΠάρνηθας. Στις αναδασωτέες εκτάσεις και τον πυρήνα του Εθνικού Δρυμού για την κατεδάφιση των αυθαιρέτων θα εφαρμοστεί η νομοθεσία για τις επικινδύνως ετοιμόρροπες κατασκευές. Δηλαδή δεν θα έχει το δικαίωμα αναστολής ο καταπατητής. Μόλις βγεί η απόφαση κατεδάφισης θα κατεδαφίζεται, χωρίς την χρονοβόρα σήμερα διαδικασία που ξεκινά από την αναστολή και διαρκεί χρόνια. Μόλις διαπιστωθεί ότι αρχίζει εργασία για να γίνει κάτι παράνομο, πρώτον θα εμποδίζεται η ενέργεια αυτή. Και υπάρχουν τα μέσα να εμποδίζεται, με την αστυνομία, με την απαγόρευση από τους ίδιους τους φύλακες κλπ. Αν παρ΄ ελπίδα όμως αυτός αρχίσει κάτι να κατασκευάζει θα βγαίνει αμέσως η απόφαση κατεδάφισης και θα κατεδαφίζεται από το Δασαρχείο Πάρνηθας εφαρμόζοντας το νόμο περί επικινδύνως ετοιμόρροπων όπου δεν χωράει αναστολή. Μπορεί να ζητήσει την δικαστική συνδρομή αλλά δεν χωράει αναστολή. δ. Απαγόρευση εισόδου οχημάτων στις καμένες περιοχές με τεχνητά εμπόδια (μπάρες) (αρμοδιότητα: Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Όμοροι Δήμοι, εθελοντές πολίτες). ε. Απαγορεύεται η κυκλοφορία των οχημάτων όλο το 24ωρο εκτός των οχημάτων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, του Στρατού της Αστυνομίας και γενικώς δημοσίων υπηρεσιών στους εξής δασικούς δρόμους : – Δασικός δρόμος Ρετσινάδικά- Αγία Τριάδα, από την θέση Ρετσινάδικά εώς τη θέση Παλιοχώρι – Δασικός δρόμος Πηγή Φυλής- Βούτημα Αυλώνας, από την θέση Καστρίζα εώς την θέση Γέφυρα Μαυρορέματος. 2. Προστασία της πανίδας. α. Με την αύξηση του προσωπικού φύλαξης και την εντατικοποίηση των περιπολιών από δασικούς υπαλλήλους συνεπικουρούμενοι από εποχικούς φύλακες (Δασαρχείο Πάρνηθας, Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας). Για την ενίσχυση της φύλαξης θα χρησιμοποιηθούν εθελοντές πολίτες σύμφωνα με το πρόγραμμα του Δασαρχείου Πάρνηθας. β. Απαγόρευση εισόδου στην περιοχή της Μόλας, με τεχνητά εμπόδια (μπάρες), προκειμένου να προστατευτεί ο βιότοπος του ελαφιού. γ. Παρακολούθηση εναπομείναντος πληθυσμού ελαφιών από το Δασαρχείο Πάρνηθας. δ. Περίθαλψη τραυματισμένων ζώων, ενίσχυση της διατροφής τους και τοποθέτηση στις ενδεικνυόμενες θέσεις αναλόγου αριθμού φορητών ποτιστρών αποκλειστικά και μόνο από το Δασαρχείο Πάρνηθας. Για την περίθαλψη το Δασαρχείο θα συνεργάζεται με την κτηνιατρική υπηρεσία. Απαγόρευση του ταίσματος ειδών άγριας πανίδας (ελάφια, αίγαγροι, πτηνά κ.λπ) από τους πολίτες καθώς και ανάπτυξης δραστηριοτήτων που αφορούν προσέλκυση, σύλληψη, μεταφορά ή μετατόπιση και κάθε άλλη επέμβαση και ενέργεια στα είδη της άγριας πανίδας. Η οποιαδήποτε διαχείρισή τους (χορήγηση τροφής, παροχή πρώτων βοηθειών, περίθαλψη τραυματισμένων, ορφανών ή ανήμπορων ατόμων κλπ) θα γίνεται αποκλειστικά από το Δασαρχείο Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχείρισης σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία. Για το καλύτερο χειρισμό της πανίδας απαγορεύεται η δραστηριότητα σχετικά με τα θέματα αυτά σε συλλόγους, ομάδες εθελοντών ή σε άλλους φορείς χωρίς την απαιτούμενη έγγραφη άδεια του Δασαρχείου Πάρνηθας. Ε.1. Πρόσθετο προσωπικό Α. Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8-μηνα ή διαδοχικά 8-μηνα για ενίσχυση των υπηρεσιών, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι προσλήψεις αυτές θα γίνουν σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2190/1994. Β. Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, επιπλέον του υπάρχοντος για το Δασαρχείο, Δ/νση Αναδασώσεων και Φορέα Διαχείρισης, ως εξής: 5 Δασολόγοι, 1 Βιολόγος, 5 Τεχνολόγοι Δασοπονίας και 5 έως 10 Δασοφύλακες. Πίνακας: Κατανομή προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου ανά ειδικότητα και ανά Υπηρεσία.

Γενικού ενδιαφέροντος

Ε.2. Απαιτούμενος εξοπλισμός Προμήθεια 2 μικρών λεωφορείων (για την Διεύθυνση Αναδασώσεων και το Δασαρχείο Πάρνηθας), 3 μικρών φορτηγών (αγροτικών οχημάτων) και 2 Jeep για ενίσχυση της Δ/νσης Αναδασώσεων Αττικής, του Δασαρχείου Πάρνηθας και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Ε. 3. Απαιτούμενο φυτευτικό υλικό α. Δέσμευση για τις αναδασωτικές ανάγκες των καμένων εκτάσεων του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας από τα ανάλογα Κρατικά Φυτώρια των κάτωθι δασοπονικών ειδών: 1) Ελάτης, 2) Μαύρης Πεύκης, 3) Αρκεύθου 4) Χαλεπίου Πεύκης και 4) Ψευδακακίας. β. Θα ληφθεί ακόμη πρόνοια για συγκέντρωση σπόρων Κεφαλληνιακής Ελάτης περίπου 1 τόνου, καθώς και σπόρων Αειλάνθου οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν για σπορά. Ε.4. Χρηματοδότηση Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το ΥΠΕΧΩΔΕ, μέσω του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας. Επίσης θα ανοιχθεί ειδικός λογαριασμός για την κατάθεση χρηματικών ποσών από φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμβάλουν οικονομικά για την αναδάσωση του Εθνικού Δρυμού της Πάρνηθας. Η πρώτη εκτίμηση του απαιτούμενου προϋπολογισμού είναι της τάξεως των 30 εκατ. ευρώ. Δηλαδή μπορεί να είναι μεταξύ των 30 και 35 εκατ. ευρώ ή να είναι κάτι λιγότερο από 30. Ε.5. Θα ζητήσουμε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αλλά και το από Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τις απόψεις τους για την αναδάσωση. Και επίσης θα ζητούμε τις απόψεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όπου δούμε, βάσει του προγράμματος, ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία μαζί τους, θα γίνει όπως θα γίνει και με όλους τους πολίτες. Είναι μία υπόθεση όλων μας, πρέπει να υπάρξει μία στενή συνεργασία. Εμείς θέσαμε στόχους, σαφή χρονοδιαγράμματα και πρέπει να σας πω ότι η Πάρνηθα έχει πολύ δύσκολο έδαφος, όπως λένε οι ειδικοί. Θα γίνει κάθε προσπάθεια ώστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις όλων, να ανταποκριθούμε στο πρόβλημα, στην αντιμετώπιση του προβλήματος και να ανταποκριθούμε βέβαια σε αυτό το στενό, θα έλεγα, χρονοδιάγραμμα που έχουμε θέσει οι ίδιοι και όπως σας το ανακοίνωσα προηγουμένως. Θα κάνουμε λοιπόν ότι το καλύτερο, να είναι σίγουροι όλοι οι πολίτες και εξάλλου αυτά θα φανούν, το τι θα κάνουμε, με την πάροδο του χρόνου και θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας να σας ενημερώνουμε.

Σχόλια