Ημερίδα TEEμε θέμα «Εφαρμογές της ανακύκλωσης σε οδοστρώματα»

0
5
Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ. Η ανάγκη αξιοποίησης των μεθόδων ανακύκλωσης των υλικών, για την κατασκευή, συντήρηση και ανακατασκευή οδοστρωμάτων στην Ελλάδα αναδείχθηκε κατά τη διάρκεια της ημερίδας με θέμα «Εφαρμογές της Ανακύκλωσης σε Οδοστρώματα» που οργάνωσαν το ΤΕΕ και το ΕΜΠ στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου “Advanced Characterisation of Pavement and Soil Engineering Materials” Είναι χαρακτηριστικό ότι σε χώρες του εξωτερικού έχουν ανακατασκευαστεί με την εφαρμογή της μεθόδου ανακύκλωσης υλικών εκατομμύρια χιλιόμετρα οδικού δικτύου ενώ στη χώρα μας μόνο 21 χιλιόμετρα. Όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα η υστέρηση αυτή συμβαίνει γιατί δεν υπάρχουν προδιαγραφές για τις κατασκευές που αφορούν την οδική υποδομή ενώ αντίθετα στα οικοδομικά έργα έχει αρχίσει να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική μέριμνα στις προδιαγραφές των κατασκευών, με πρόσφατο παράδειγμα το υπό τελική έκδοσηΠΔ για την υποχρεωτική ανακύκλωση των οικοδομικών υλικών. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ενόψει της έναρξης συντήρησης όλου του οδικού δικτύου της χώρας προωθεί σταδιακά τις διαδικασίες προκειμένου να υιοθετηθούν προδιαγραφές στις μελέτες οδικών έργων., μεθόδων ανακύκλωσης υλικών λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που παρουσιάζουν όπως ταχύτητα των επεμβάσεων, ποιότητα και αξιοπιστία και το κυριότερο περιβαλλοντική μέριμνα προφυλάσσοντας έτσι το φυσικό πλούτο της χώρας μας. Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πέρα από το ίδιο το υφιστάμενο οδόστρωμα εμπλουτισμένο με συμβατικά υλικά είναι τα λάστιχα των αυτοκινήτων, το γυαλί κλπ. Ήδη, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει σήμερα η ανάλογη τεχνογνωσία και τα μέσα αλλά απαιτείται η πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί στην ανακατασκευή και συντήρηση του οδικού δικτύου της χώρας που σε μεγάλο ποσοστό απαιτείται ανανέωση.

Σχόλια