Δήλωση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Σήμερα γιορτάζοντας την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας δίνεται η ευκαιρία να αναλογιστούμε τις συνέπειες των δραστηριοτήτων μας στην κλιματική αλλαγή, που αποτελεί πλέον παγκοσμίως την μεγαλύτερη περιβαλλοντική απειλή, στο φυσικό περιβάλλον, στα οικοσυστήματα, στην ανθρώπινη υγεία και την ποιότητα ζωής μας. Πρέπει να σώσουμε τον πλανήτη μας και απαιτείται η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση ολόκληρης της παγκόσμιας κοινότητας. Είναι ευθύνη όλων μας να τον παραδώσουμε στα παιδιά μας με λιγότερα τραύματα από ό,τι τον παραλάβαμε. Στο ΥΠΕΧΩΔΕ κάνουμε μία συστηματική προσπάθεια ουσίας στον τομέα του περιβάλλοντος. Για το μεγάλο πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών, που απασχολεί την παγκόσμια κοινότητα, εφαρμόζουμε ολοκληρωμένη πολιτική περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου και προώθησης της πράσινης ενέργειας και θα είμαστε συνεπείς με τις δεσμεύσεις της χώρας μας με το πρωτόκολλο του Κιότο. Προχωρούμε στη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου χωροταξικού σχεδιασμού για την αειφόρο ανάπτυξη. Καταρτίσαμε Εθνικό Σχέδιο για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης. Εντατικοποιήσαμε τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και διπλασιάσαμε τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος. Ενισχύσαμε και ενισχύουμε ουσιαστικά τις προστατευόμενες περιοχές και τις αυξάνουμε σε αριθμό για την διαφύλαξη της βιοποικιλότητας. Προχωρούμε στην ορθολογική διαχείριση των υδάτων. Τίποτα, όμως, δεν είναι αρκετό για το περιβάλλον. Και προπαντός καμία πολιτική για το περιβάλλον δε μπορεί να επιτύχει αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα η δραστηριοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Δεν αρκεί να δηλώνουμε περιβαλλοντικά ευαίσθητοι αλλά οφείλουμε να αποδεικνύουμε την ευαισθησία μας σε κάθε πτυχή της ζωής μας.

Σχόλια