Δήλωση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά για την διαχείριση απορριμμάτων και την καύση

0
2
Γενικού ενδιαφέροντος

Με αφορμή δημοσιεύματα της 26/4/2007 σχετικά με την μέθοδο της καύσης των απορριμμάτων ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: 1. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει ολοκληρώσει όλο το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο και τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, έχει θεσμοθετήσει δηλαδή όλες τις μεθόδους διαχείρισης απορριμμάτων. Σημειώνω ότι και για την θερμική επεξεργασία (καύση), το θεσμικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί με την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 22912/2005. Αυτό σημαίνει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει στη διάθεσή της το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για να προχωρήσει στην θερμική επεξεργασία (καύση), αν το επιλέξει. Όμως, και ορθά, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 50910/2003 άρθρο 7, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄βαθμού είναι αρμόδιοι μόνο για την συλλογή, την αρχική διαλογή και την μεταφορά αποβλήτων. Την ευθύνη και αρμοδιότητα για την αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αστικών αποβλήτων την έχει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, που στην προκειμένη περίπτωση της Αττικής είναι ο Ενιαίος Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ). Στις περιπτώσεις, δε, που δεν υφίσταται Φορέας Διαχείρισης, όπως π.χ. στην Ανατολική Αττική, η ευθύνη ανήκει στην Περιφέρεια. Ο ΕΣΔΚΝΑ, λοιπόν, και όχι ο κάθε Δήμος μεμονωμένα, έχει την ευθύνη της επιλογής της μεθόδου διαχείρισης των απορριμμάτων, της διαχείρισης των εγκαταστάσεων και της λήψης των απαραίτητων αδειών. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω ότι για να προχωρήσει η μέθοδος της καύσης χρειάζεται πάνω από όλα ένα σύγχρονο και αποδοτικό σύστημα διαλογής και ανακύκλωσης των απορριμμάτων, στο οποίο βασικός συντελεστής είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Εμείς, ως ΥΠΕΧΩΔΕ με την πολιτική μας έχουμε καταφέρει μέσα σε τρία χρόνια να αυξηθεί το ποσοστό της ετήσιας ανακύκλωσης στο 20% της συνολικής ποσότητας των παραγόμενων αποβλήτων στα τέλη του 2006, έναντι μόλις 6% στα τέλη του 2003. 2. Έχω επισημάνει ότι ουσιαστικά υπάρχουν δύο αποτελεσματικές μέθοδοι που μπορούν να εφαρμοστούν για την διαχείριση των απορριμμάτων: Η πρώτη περιλαμβάνει εναλλακτική διαχείριση, δηλαδή ανακύκλωση, στη συνέχεια επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος προς παραγωγή κομπόστ και τελικά τα υπολείμματα να καταλήγουν σε ΧΥΤΑ. Η δεύτερη μέθοδος προβλέπει ανακύκλωση, στη συνέχεια θερμική επεξεργασία (καύση) και τελικά τα υπολείμματα να καταλήγουν και πάλι σε ΧΥΤΑ. Η λήψη οποιασδήποτε απόφασης απαιτεί πολύ καλή μελέτη για την επιλογή της καταλληλότερης τοποθεσίας, της καλύτερης δυνατής τεχνολογίας και φυσικά χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη η παράμετρος του κόστους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάθε λύσης. Σημειώνουμε ότι οι ΟΤΑ και οι δημότες τους θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο κόστος ανάμεσα στις δύο μεθόδους. Η μέθοδος που περιλαμβάνει καύση έχει τουλάχιστον διπλάσιο κόστος από αυτή που προβλέπει την παραγωγή κομπόστ και ΧΥΤΑ. 3. Ο ίδιος ο ΕΣΔΚΝΑ έχει επιλέξει – και αυτό εφαρμόζεται σήμερα – την πρώτη μέθοδο διαχείρισης, που δεν προβλέπει καύση. Μπορεί, όμως, ο ΕΣΔΚΝΑ και όχι ο κάθε Δήμος μεμονωμένα – και υπάρχει το σχετικό θεσμικό πλαίσιο – να επιλέξει την δεύτερη μέθοδο, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει καύση. Στην περίπτωση αυτή, το θέμα της χωροθέτησης της εγκατάστασης καύσης – αφού γίνουν οι απαραίτητες μελέτες – αντιμετωπίζεται από την Περιφέρεια, βάση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που εγκρίθηκε το 2006. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται αλλαγή του Ρυθμιστικού Σχεδίου για την χωροθέτηση των εγκαταστάσεων, αφού το Ρυθμιστικό Σχέδιο παραπέμπει και θα παραπέμπει και μετά την επικαιροποίησή του στον Περιφερειακό Σχεδιασμό. Είναι, λοιπόν, προφανές ότι την ευθύνη και την αρμοδιότητα της επιλογής των μεθόδων διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική την έχουν ο ΕΣΔΚΝΑ και η Περιφέρεια, οι οποίοι έχουν και την ευθύνη της εκπόνησης των απαραίτητων μελετών βάσει των οποίων θα καθοριστεί η καλύτερη περιβαλλοντικά θέση και τεχνολογία.

Σχόλια