Η Ευρ. Επιτροπή χαιρετίζει την τελική πολιτική συμφωνία για το LIFE+

0
2
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε με ενθουσιασμό την τελική πολιτική συμφωνία που επετεύχθη από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εχθές το βράδυ, όσον αφορά το νέο οικονομικό μέσο «LIFE+» για το περιβάλλον. Ο συνολικά προβλεπόμενος προϋπολογισμός για το LIFE+ είναι κατά τι χαμηλότερος των 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την περίοδο 2007-2013 (σε τιμές 2004), ήτοι πολύ κοντά στο ποσό που αρχικά πρότεινε η Επιτροπή. Το 78% του προϋπολογισμού αφιερώνεται στις επιδοτήσεις των έργων και τουλάχιστον 50% θα διατεθεί αποκλειστικά και μόνο υπέρ του τμήματος του προγράμματος που αφορά «τη φύση και τη βιοποικιλότητα».Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε «Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερμά τόσο το Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όσον αφορά την ταχεία εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης σχετικά με αυτό το καθοριστικής σημασίας μέσο για το περιβάλλον. Μολονότι πρέπει και οφείλουμε να διαθέσουμε μεγαλύτερες πιστώσεις για το περιβάλλον μέσω άλλων ταμείων όπως τα διαρθρωτικά, το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα κλπ., η σημασία του LIFE+ είναι αναμφισβήτητη. Αναρίθμητοι ενδιαφερόμενοι αναμένουν την πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων βάσει του νέου προγράμματος, που ενδέχεται να δημοσιευθεί μόλις τεθεί σε εφαρμογή το πρόγραμμα». Το LIFE+ θα συμβάλει στην απλοποίηση εντάσσοντας ευρύ φάσμα ήδη υφιστάμενων περιβαλλοντικών προγραμμάτων και μέσων σε ένα και μοναδικό πλαίσιο. Τα εν λόγω υφιστάμενα μέσα περιλαμβάνουν το υπό εκτέλεση πρόγραμμα LIFE, το πρόγραμμα Forest Focus (έμφαση στα δάση) καθώς και τα προγράμματα για τα αστικά κέντρα, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΓΔ «Περιβάλλον» υπέρ των μη κυβερνητικών οργανισμών που ασχολούνται με το περιβάλλον (ΜΚΟ) καθώς και το γενικό ταμείο υπέρ της ανάπτυξης και της εφαρμογής των πολιτικών. Το LIFE+ θα αντιμετωπίσει τους τέσσερις τομείς προτεραιότητας του Έκτου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον (6ο ΠΔΠ που καλύπτει την περίοδο 2002-2012) – ήτοι την αλλαγή του κλίματος, τη φύση και τη βιοποικιλότητα, την υγεία και την ποιότητα της ζωής, τους φυσικούς πόρους και τα απόβλητα καθώς και τις επτά θεματικές στρατηγικές του προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία σκέλη: – LIFE+ Φύση και Βιοποικιλότητα το οποίο εστιάζεται στην εφαρμογή των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη διαφύλαξη των οικολογικών ενδιαιτημάτων και των αγρίων πτηνών , καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση των γνώσεων που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη, την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αποτίμηση της πολιτικής και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη φύση και τη βιοποικιλότητα. – Το LIFE+ για την περιβαλλοντική πολιτική διακυβέρνηση που καλύπτει τις άλλες προτεραιότητες του 6ου ΠΔΠ για το περιβάλλον πέραν της φύσης και της βιοποικιλότητας καθώς και τις στρατηγικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη, την εφαρμογή και την ενίσχυση των πολιτικών, – Το LIFE+ για την ενημέρωση και την επικοινωνία σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος. Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε «Το πρόγραμμα εστιάζεται σε συγκεκριμένα μέτρα που θα συνεισφέρουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ενίσχυση της ανάπτυξης των δικτύων, της επικοινωνίας και της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης θα συμβάλουν ώστε οι χρηστές πρακτικές να χρησιμοποιούνται παντού ανά την Ευρώπη και να χρησιμεύουν ως εισηγήσεις κατά τη διαδικασία διαμόρφωσης της πολιτικής». Ο συνολικά εγκριθείς προϋπολογισμός για το LIFE+ βασίζεται στη συμφωνία που είχε επιτευχθεί την άνοιξη του 2006 σχετικά με τις δημοσιονομικές προοπτικές. Προβλέπεται ποσό 1 894 372 000 ευρώ (σε τιμές 2004) για την επταετή διάρκεια του προγράμματος (2007-2013). Συμφωνήθηκε τουλάχιστον 78% να χρησιμοποιείται για την επιδότηση έργων ανάληψης δράσης, ενώ το υπόλοιπο 22% θα δαπανηθεί από την Επιτροπή για τη λήψη διατομεακών μέτρων υπέρ του περιβάλλοντος, όπως οι αξιολογήσεις των επιπτώσεων, η επικοινωνία, οι επιχειρησιακές επιχορηγήσεις υπέρ των μη κυβερνητικών οργανισμών και οι δαπάνες στο πλαίσιο της καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος κλπ. Τουλάχιστον 50% των δημοσιονομικών πόρων για το LIFE+ θα αφιερωθούν σε επιδοτήσεις υπέρ έργων δράσης με στόχο τη διαφύλαξη της φύσης και της βιοποικιλότητας. Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε: «Το ποσοστό της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπεται να διατεθεί υπέρ της φύσης και της βιοποικιλότητας ουσιαστικά παραμένει αμετάβλητο ως προς το ήδη εκτελούμενο πρόγραμμα LIFE». Στο πλαίσιο αυτό ο Επίτροπος ανέφερε ότι «Θα επιχειρηθεί επανεξέταση των προγραμματισμένων και ανειλημμένων δαπανών για το Natura 2000 εκ μέρους των κρατών μελών, εγκαίρως ενόψει της αναθεώρησης των δημοσιονομικών προοπτικών το 2008/2009.» Το πρόγραμμα LIFE+ θα αποτελέσει αντικείμενο κεντρικής διαχείρισης εκ μέρους της Επιτροπής όπως και τα προηγούμενα προγράμματα LIFE, και ο Επίτροπος κ. Δήμας επισήμανε ότι θεωρεί πως η προτίμηση που εξέφρασε το Κοινοβούλιο υπέρ της διατήρησης της κεντρικής διαχείρισης του προγράμματος και η αποδοχή της εν λόγω προσέγγισης εκ μέρους του Συμβουλίου αποτελούν απόδειξη εμπιστοσύνης προς την Επιτροπή. Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του, το LIFE+ προβλέπει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών στον καθορισμό των προτεραιοτήτων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη αποκτούν το δικαίωμα να εκφράζουν εθνικές προτεραιότητες ώστε τα προτεινόμενα έργα να ανταποκρίνονται στις επιμέρους εθνικές και περιφερειακές περιβαλλοντικές τους ανάγκες. ¶λλη καινοτομία είναι ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάταξη για την εξασφάλιση αναλογικής κατανομής των έργων, καθορίζοντας ενδεικτικές εθνικές κατανομές βάσει συγκεκριμένης δέσμης κριτηρίων που είναι κυρίως το δημογραφικό μέγεθος, η φύση και η βιοποικιλότητα. Τέλος, η Επιτροπή θα επιχειρήσει να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον 15% του προϋπολογισμού που αφιερώνεται στις επιδοτήσεις έργων δράσης υπέρ της ανάληψης θα αφορά έργα διεθνικού χαρακτήρα.

Σχόλια