Βασικά σημεία δηλώσεων Σουφλιά για αλλαγές κλίματος από το φαινόμενο του θερμοκηπίου

0
14
Αέριες εκπομπές

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Σήμερα ενημέρωσα την Κυβερνητική Επιτροπή για την πολιτική που εφαρμόζουμε προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το θέμα των κλιματικών αλλαγών εξαιτίας του φαινομένου του θερμοκηπίου είναι, αναμφίβολα, το σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την παγκόσμια κοινότητα. Είναι ένα πρόβλημα εξαιρετικά σύνθετο, η αντιμετώπιση του οποίου προϋποθέτει την ανάληψη πρωτοβουλιών τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το Πρωτόκολλο του Κυότο δεσμεύθηκε να μειώσει κατά 8% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου για την περίοδο 2008- 2012 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Η Ελλάδα, σύμφωνα και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι υποχρεωμένη να περιορίσει την αύξηση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου στο 25%, με βάση το 1990 για ορισμένους ρύπους και το 1995 για άλλους, για το διάστημα 2008-2012. Αυτό αποτελεί τον εθνικό μας στόχο. Πριν σας αναλύσω την πολιτική που εφαρμόζουμε για να πετύχουμε τον στόχο μας θα μου επιτρέψετε, καταρχήν, να σας ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα γιατί πιστεύω ότι υπάρχει μεγάλη σύγχυση γύρω από το θέμα. Συγκεκριμένα : 1. Τα αέρια του θερμοκηπίου που ελέγχονται από το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι – το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), – το μεθάνιο (CH4) , – το υποξείδιο του αζώτου (N2O) – και οι υδροφθοράνθρακες (HFCs, PFCs, SF6) Η Ελλάδα έχει επιλέξει ως έτος βάσης για τις εκπομπές των τριών πρώτων αερίων (CO2, CH4 και N2O) το 1990, ενώ για τα F-gases το 1995. 2. Οι βασικές πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην Ελλάδα και η συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές σύμφωνα με την τελευταία επίσημη απογραφή που έχει κατατεθεί στην Γραμματεία της Σύμβασης για τη κλιματική αλλαγή (απογραφή έτους 2006, στοιχεία ετών 1990-2004) είναι: • Ο τομέας Ενέργεια με συμμετοχή 78,6% στις συνολικές εκπομπές. Το 2004, η πλειοψηφία των εκπομπών (55,3%), προήλθε από την ενεργειακή βιομηχανία, το 20,6% από τις μεταφορές, το 9,1% από την βιομηχανία, το 13,4% από τον οικιακό, εμπορικό και αγροτικό τομέα ενώ οι εκπομπές από διαφυγές αερίων συμμετείχαν κατά 1,6%. • Ο τομέας Βιομηχανικές Διεργασίες με συμμετοχή 10,3% στις συνολικές εκπομπές • Ο τομέας Χρήση διαλυτών και άλλων προϊόντων με συμμετοχή 0,1% στις συνολικές εκπομπές • Ο τομέας Γεωργία με συμμετοχή 8,7% στις συνολικές εκπομπές • Ο τομέας Απόβλητα με συμμετοχή 2,4% στις συνολικές εκπομπές

Συμμετοχή των διαφόρων τομέων στις συνολικές εκπομπές του έτους 2004 (Πηγή: Απογραφή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 2006)

3. Οι συνολικές εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου εκφρασμένες σε ισοδύναμες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (δεν συμπεριλαμβάνεται ο τομέας Χρήσεις Γης, Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία – ΧΓΑΧΓΔ), το 2004 παρουσιάζουν αύξηση κατά 23,9% σε σχέση με τις εκπομπές βάσης. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα αντιλαμβάνεστε ότι καταρχήν η προσοχή όλων μας επικεντρώνεται στον τομέα της Ενέργειας και ειδικότερα στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ συμμετέχει κατά 73% στο συστήμα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Διοξειδίου του ¶νθρακα και συνεπώς εκπέμπει το 40% του συνόλου αερίων ρύπων του θερμοκηπίου της χώρας. Και περνάω τώρα στην ολοκληρωμένη πολιτική που εφαρμόζουμε για τις κλιματικές αλλαγές. Η πολιτική αυτή βασίζεται σε πολύ συγκεκρεκριμένα μέτρα που λαμβάνει η Ελλάδα προκειμένου να ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο για την αντιμετώπιση του προβλήματος εκπομπών ρύπων θερμοκηπίου: 1. Προχωρήσαμε στην αξιολόγηση και αναθεώρηση του Εθνικού Προγράμματος, προκειμένου να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας σε ορισμένους τομείς και να θεσπίσουμε νέα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη του στόχου της χώρας. Η σχετική πρόταση αναθεώρησης τέθηκε σε διαβούλευση από τις αρχές Δεκεμβρίου 2006 και στο β΄ δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου του 2007. Από την μελέτη διαπιστώνεται ότι η Ελλάδα έχει ουσιαστικά τη δυνατότητα σχεδόν αποκλειστικά με εγχώρια μέτρα και με εφαρμογή του συστήματος εμπορίας εκπομπής ρύπων θερμοκηπίου, να πετύχει τους στόχους του Κυότο. Η οριστικοποίηση της αναθεώρησης του Εθνικού Προγράμματος και η έγκρισή της από το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, αφού ολοκληρωθεί η εξέταση των παρατηρήσεων της δημόσιας διαβούλευσης. Από την αξιολόγηση προκύπτει ότι προτεραιότητες πρέπει να είναι : – η μεγαλύτερη διείσδυση του φυσικού αερίου, στην Βιομηχανία, στον οικιακό και
τριτογενή τομέα ( για κλιματισμό) και στις μεταφορές. – η ουσιαστική προώθηση των ΑΠΕ Προχωρούμε τη θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας το οποίο, δώσαμε προς διαβούλευση και με το οποίο πιστεύουμε ότι θα προωθηθεί γρήγορα η παραγωγή Πράσινης Ενέργειας από 11% που είναι σήμερα, σε 20% το 2010 και 30% το 2020. Επίσης πρόσφατα ψηφίστηκε ο νόμος για την προώθηση των ΑΠΕ (Ν. 3468/2006) και το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι πολύ μεγάλο. – η προώθηση της χρήσης του ΜΕΤΡΟ και των άλλων αστικών συγκοινωνιών. Με τον διπλασιασμό του δικτύου ΜΕΤΡΟ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ουσιαστικά διπλασιάζουμε τους επιβάτες που θα χρησιμοποιούν τα μέσα σταθερής τροχιάς. Αυτό σε συνδυασμό με τον εσκυγχρονισμό των άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς θα αυξήσει σημαντικά το μεταφορικό έργο των αστικών συγκοινωνιών. – Μέτρα στον οικιακό και τριτογενή τομεά. Η βελτίωση θερμικής συμπεριφοράς υφιστάμενων κτιρίων, η συντήρηση λεβήτων κεντρικής θέρμανσης, ο εξωτερικός σκιασμός και αερισμός των κτηρίων, οι ενεργιακά εποδοτικές κλιματιστικές μονάδες και ηλεκτρικές συσευές κ.α – Η προώθηση των βιολογικών καλλιεργειών με αποτελέσμα τον περιορισμό της χρήσης συνθετικών αζωτούχων λιπασμάτων και τη μείωση των εκπομπών υποξειδίου του αζώτου. Για το 2010 ο στόχος είναι η αύξηση των εκτάσεων των βιολογικών καλλιεργειών στο 5% του συνόλου δηλαδή 2 εκατ. στρέμματα. – Προώθηση βιοκαυσίμων και βιομάζας. Επίσης, με νέα προτεινόμενα μέτρα: – Ανανέωση στόλου οχημάτων ΕΔΧ-ΤΑΞΙ. – Προώθηση σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης, η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση σε ότι αφορά στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών. – Συστήματα διαχείρισης ζωικών αποβλήτων. – Δάσωση γεωργικών γαιών. 2. Καταρτίσαμε και εφαρμόζουμε το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Ρύπων για την περίοδο 2005-2007 το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως ακριβώς το είχαμε υποβάλει και το οποίο προβλέπει μείωση των εκπομπών ρύπων θερμοκηπίου κατά 2,1%. 3. Για την περίοδο 2008-2012 προτείνουμε ακόμη αυστηρότερη κατανομή μέσω του 2ου Εθνικού Σχεδίου Κατανομής, το οποίο καταρτίσαμε και υποβάλαμε εμπροθέσμως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ήταν ένα από τα δέκα Σχέδια Κρατών-Μελών που υπεβλήθησαν εγκαίρως, την 1η Σεπτεμβρίου 2006. Με το 2ο Εθνικό Σχέδιο απαιτήσαμε από 150 πλέον επιχειρήσεις να μειώσουν κατά 8,9% τις εκπομπές τους κατά την ίδια περίοδο. Οι 150 επιχειρήσεις συμμετέχουν κατά 54% στην εκπομπή αερίων θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόφασή της, ζητά επιπλέον μείωση των συνολικών εκπομπών των επιχειρήσεων αυτών, όπως ζητά και από τα άλλα Κράτη – Μέλη μεταξύ των οποίων η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κ.α. Στην απόφαση αυτή έχουμε απαντήσει και περιμένουμε τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να τις λάβουμε υπ’ όψιν μας στην ΚΥΑ με την οποία θα εγκρίνουμε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής 2008-2012. 4. Σε ό,τι αφορά στη βιομηχανία, κατ’ αρχήν έχει αρχίσει η έκδοση αποφάσεων έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που προβλέπουν την έως τον Οκτώβριο 2007 προσαρμογή των εγκαταστάσεων των πλέον ρυπογόνων βιομηχανικών κλάδων στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές. Στόχος ο περιορισμός των εκπομπών ρύπων προς το περιβάλλον, η εξοικονόμηση ενέργειας και η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής επίδοσης. Μελετήσαμε και προωθούμε τη δημιουργία βάσης δεδομένων για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 5. Έχουμε θέσει σε λειτουργία το Μητρώο Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, το οποίο θεωρείται ως ένα βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων Θερμοκηπίου. 6. Το ΥΠΕΧΩΔΕ ως επισπεύδον Υπουργείο, ενσωμάτωσε το 2005 στο Εθνικό μας Δίκαιο τις Οδηγίες για τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης για τα εθνικά ανώτατα επίπεδα εκπομπών ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων. 7. Εκπονήθηκαν επιχειρησιακά σχέδια αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηράκλειο, Πάτρα κ.ά. 8. Εντατικοποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι στις βιομηχανίες από τους Επιθεωρητές του ΥΠΕΧΩΔΕ και πλέον επιβάλλονται αυστηρότερα πρόστιμα. Στα πλαίσια αυτά οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος από 18 γίνονται 45 και σε επόμενη φάση 66. 9. Σε ό,τι αφορά στα αυτοκίνητα, για τα οποία δυστυχώς αυξάνεται γρήγορα ο αριθμός τους, για τη μείωση της ρύπανσης από αυτά προωθούμε τα μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς, το Μετρό, στο οποίο διπλασιάζουμε το μήκος και τους σταθμούς (Αθήνα – Θεσσαλονίκη). Βεβαίως περιμένουμε τις αποφάσεις της Ε.Ε. για τα πιο καθαρά αυτοκίνητα. ΝΕΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πραγματοποιήθ
ηκε στις Βρυξέλλες στις 8-9 Μαρτίου 2007, υιοθετήθηκε ο στόχος της μονομερούς μείωσης των εκπομπών της ΕΕ ως σύνολο κατά 20% μέχρι το 2020 σε σύγκριση με τις εκπομπές του 1990, ο οποίος μπορεί να ανέλθει στο 30% εαν ακολουθήσουν και οι άλλες ανεπτυγμένες χώρες. Ο συγκεκριμένος στόχος κάθε χώρας θα καθοριστεί με απόφαση καταμερισμού (burden sharing). βάσει των οποίων θα τεθεί ο εθνικός στόχος του κάθε Κ-Μ. Επιπλέον υιοθετήθηκαν ενεργειακοί στόχοι σε επίπεδο ΕΕ, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επίτευξη του παραπάνω στόχου: Δεσμευτικός στόχους 20% για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 10% για βιοκαύσιμα μεταφορών μέχρι το 2020 .

Σχόλια