Επείγουσα δράση της Ευρ. Επιτροπής για την προστασία απειλούμενων ενδιαιτημάτων άγριας πανίδας στην Πολωνία

0
1
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία τελική προειδοποίηση σχετικά με τις βλάβες που θα επέλθουν σε παρθένα δάση και άλλα ενδιαιτήματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος εάν προχωρήσει η επικείμενη κατασκευή των παρακαμπτηρίων Augustow και Wasilkow. Η Επιτροπή στηρίζει την αναβάθμιση της οδικής υποδομής στην Πολωνία – συμπεριλαμβανομένου του τμήματος του οδικού άξονα Ελσίνκι-Βαρσοβίας στο βορειοανατολικό μέρος της χώρας – αλλά δεν αποδέχεται ως απαραίτητες ή δικαιολογημένες τις μη αναστρέψιμες βλάβες που θα προκαλέσουν αυτές οι παρακαμπτήριες. Επειδή έχουν ήδη ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες εκχέρσωσης για την κατασκευή των δύο αυτών έργων, η Επιτροπή θεωρεί το θέμα επείγον και κάλεσε την Πολωνία να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας. Ο αρμόδιος για το Περιβάλλον Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε τα εξής: «Καλώ την πολωνική κυβέρνηση να επανεξετάσει κατά ποίο τρόπο οι παρακαμπτήριες αυτές μπορούν να κατασκευαστούν χωρίς να βλάψουν τόσο σοβαρά το περιβάλλον. Θεωρώ ότι η Πολωνία μόνο να κερδίσει έχει από την κατασκευή νέων έργων υποδομής χωρίς να θυσιάζει την πιο πολύτιμη φυσική κληρονομιά της.» Οι παρακαμπτήριες Augustow και Wasilkow Τον Φεβρουάριο του 2007, οι πολωνικές αρχές έδωσαν σε εργολάβους το πράσινο φως να ξεκινήσουν τις εργασίες κατασκευής παρακαμπτήριων που διασχίζουν τόπους φυσικού κάλλους στην κοιλάδα του ποταμού Rospuda και στο αιωνόβιο δάσος Puszcza Knyszynska, στη βορειοανατολική Πολωνία. Κατόπιν τούτου, η Επιτροπή απέστειλε στην Πολωνία τελευταία προειδοποίηση με την οποία την κάλεσε να απαντήσει εντός μίας εβδομάδας, επιταχύνοντας έτσι την διαδικασία επί παραβάσει που είχε ήδη κινηθεί κατά της Πολωνίας σχετικά με τις παρακαμπτηρίους Augustow και Wasilkow. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης εκ μέρους της Πολωνίας, η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει να ληφθούν προληπτικά μέτρα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα μπορούσε να ζητήσει από το Δικαστήριο να εκδώσει απόφαση αναστολής των εργασιών εκτέλεσης των έργων εν αναμονή εκδίκασης της υπόθεσης. Τον Δεκέμβριο του 2006, η Επιτροπή επέτυχε την έκδοση απόφασης από το ΔΕΚ με την οποία ανακλήθηκε ο νόμος για το κυνήγι του ψαρονιού στην ιταλική περιφέρεια της Λιγουρίας. Η Πολωνία έδωσε επίσημα το πράσινο φως να ξεκινήσουν τα έργα κατασκευής, μολονότι τον Δεκέμβριο του 2006 η Επιτροπή είχε αποστείλει την πρώτη προειδοποιητική επιστολή σχετικά με οκτώ οδικά έργα στη βορειοανατολική Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων των παρακαμπτηρίων Augustow και Wasilkow. Η παρακαμπτήριος Augustow, μήκους 17,1 χλμ., συμπεριλαμβάνει την κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα διασχίζει την κοιλάδα του ποταμού Rospuda. Η κοιλάδα αυτή περιλαμβάνει πλήθος διαφορετικών παρθένων ενδιαιτημάτων, σε ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα διατηρημένα αιωνόβια δάση της κεντρικής Ευρώπης. Ο αυτοκινητόδρομος θα διασχίζει μοναδικό σύστημα υγροτόπων, το οποίο πολλοί ειδικοί για τα τυρφώδη έλη θεωρούν ιδιαίτερης αξίας για την Ευρώπη. Η κοιλάδα έχει χαρακτηριστεί ως ζώνη ειδικής προστασίας (ΖΕΠ)[1] σύμφωνα με την οδηγία για τα άγρια πτηνά [2] και εξάλλου, λόγω των σπάνιων ενδιαιτημάτων της, πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με την οδηγία για τα ενδιαιτήματα [3] , μολονότι η Πολωνία δεν έχει ακόμα προβεί σε αυτό τον χαρακτηρισμό. Η τελική άδεια κατασκευής εκδόθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 2007. Την ίδια ημέρα, ο εργολάβος δήλωσε ότι οι εργασίες πρόκειται να ξεκινήσουν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η Πολωνία αρνείται ότι για την προστασία αυτού του τόπου απαιτείται ακύρωση του έργου σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον. Οι πολωνικές αρχές ισχυρίζονται ότι τηρήθηκαν όλες οι απαιτήσεις για την προστασία, καθότι εκτιμήθηκαν οι βλάβες που θα επιφέρει το έργο, εξετάσθηκαν εναλλακτικές δυνατότητες και προβλέφθηκαν αντισταθμιστικά μέτρα, όπως να σταματήσει η εκμετάλλευση μέρους τους δάσους, να δημιουργηθούν τεχνητές λίμνες, να φραχθεί η ροή μικρών ρυακιών ώστε να ανυψωθεί η στάθμη του νερού στα κανάλια αποστράγγισης, να πραγματοποιηθεί δενδροφύτευση και να αποκατασταθούν υγρολίβαδα εξασφαλίζοντας παράλληλα τη διαχείρισή τους. Το επιχείρημα των πολωνικών αρχών είναι ότι πρόκειται για έργο υψίστου συμφέροντος για λόγους οδικής ασφάλειας. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η Πολωνία οφείλει να προστατεύσει τον τόπο αυτό και ότι οι εκτιμήσεις των επιπτώσεων και η εξέταση εναλλακτικών λύσεων στερούνται τεκμηρίωσης και πειστικότητας. Κατά την Επιτροπή, θα μπορούσε να επιτευχθεί επαρκής οδική ασφάλεια με άλλες χαράξεις οι οποίες είναι δυνατόν να αποτελέσουν πραγματικές εναλλακτικές λύσεις για να αποφευχθεί αμετάκλητη βλάβη αυτού του προστατευόμενου τόπου. Τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά μέτρα δεν εξουδετερώνουν την καταστροφή μοναδικών φυσικών χαρακτηριστικών. Η παράκαμψη Wasilkow, μήκους 5,2 χλμ., θα διασχίζει εν μέρει μια άλλη ΖΕΠ [4] , η οποία περιλαμβάνει ενδιαιτήματα που προστατεύονται σύμφωνα με τη οδηγία για τα πτηνά και θα πρέπει να χαρακτηριστεί ως τόπος κοινοτικής σημασίας σύμφωνα με την οδηγία για τα ενδιαιτήματα. Ωστόσο, στις 2 Φεβρουαρίου 2007 εκδόθηκε η τελική άδεια κατασκευής και στις 15 Φεβρουαρίου 2007 άρχισε υλοτόμηση. Η Πολωνία αποδέχεται ότι η εν λόγω ΖΕΠ πρέπει να προστατευθεί, ισχυρίζεται όμως ότι το έργο εκτιμήθηκε και εγκρίθηκε δεόντως και ότι προβλέπονται επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η εκτίμηση δεν αποτελεί επαρκή δικαιολογία για τη λήψη απόφασης ως προς την πρόκληση σημαντικής περιβαλλοντικής ζημίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές για την προστασία της φύσης στην ΕΕ παρέχονται στον δικτυακό τόπο: http://europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm Τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις εν γένει παρέχονται στον δικτυακό τόπο: http://ec.europa.eu/community_law/eulaw/index_en.htm#infractions [1]Puszcza Augustowska [2] Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. [3] Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. [4] Puszcza Knyszynska

Σχόλια