Πιλοτική ανακύκλωση ηλεκτρονικού εξοπλισμού στα πλαίσια του Life προγράμματος IPP TEL

0
22
Γενικού ενδιαφέροντος

Το άρθρο που ακολουθεί μας το έστειλε η κα Βασιλική Μίσσα, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ. Πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού (συσκευών netMod, συσκευών σταθερής τηλεφωνίας και πύργων Η/Υ) πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2006 στις εγκαταστάσεις της POLYECO A.E., προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα επανασχεδιασμού των συσκευών με περιβαλλοντικά κριτήρια και να μελετηθεί η οικονομική διάσταση της ανακύκλωσής τους μετά το τέλος του κύκλου ζωής. Ο εξοπλισμός προς ανακύκλωση μεταφέρθηκε από τις αποθήκες της INTRACOM TELECOM και της “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε” , στον ειδικά αδειοδοτημένο για αποθήκευση ΑΗΗΕ χώρο της POLYECO στον Ασπρόπυργο. Τη μεταφορά ανέλαβε η Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος Α.Ε., αδειοδοτημένη για τη μεταφορά ΑΗΗΕ εταιρεία και μητρική της POLYECO Α.Ε. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός μεταφέρθηκε με περονοφόρα οχήματα στη γραμμή αποσυναρμολόγησης, η οποία είχε διαμορφωθεί σε ειδικό χώρο της εταιρείας για την πιλοτική ανακύκλωση. Κατόπιν, εκπαιδευμένο προσωπικό ξεκίνησε την αποσυναρμολόγηση των συσκευών και των πύργων υπολογιστών. Τα επιμέρους ρεύματα των αποσυναρμολογούμενων υλικών συλλέχθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ξεχωριστούς αποθηκευτικούς κάδους. Ειδικά για τα μεγάλου όγκου υλικά, όπως τα περιβλήματα των συσκευών, προηγήθηκε τεμαχισμός πριν από την αποθήκευση.

Αποσυναρμολόγηση net-Mod

Tα αποσυναρμολογούμενα υλικά που προέκυψαν, αποθηκεύτηκαν στο σταθμό προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων της POLYECO Α.Ε. και ακολούθως θα διατεθούν σε κατάλληλες εταιρείες της Ελλάδας ή του εξωτερικού για ανακύκλωση. Κατά τη διαδικασία αποσυναρμολόγησης και τεμαχισμού, καταγράφηκαν ορισμένες βασικές παράμετροι για την αξιολόγηση του πιλοτικού προγράμματος και τον επανασχεδιασμό των συσκευών, όπως ο απαιτούμενος χρόνος αποσυναρμολόγησης και τα βάρη των ανακτηθέντων υλικών. Όσον αφορά το χρόνο αποσυναρμολόγησης, αποδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη παράμετρος εξαρτάται άμεσα από τον τύπο της συσκευής. Οι μικρότεροι χρόνοι σημειώθηκαν για την αποσυναρμολόγηση των συσκευών netMod (15sec – 20sec), ακολούθησαν οι συσκευές σταθερής τηλεφωνίας με χρόνους που κυμαίνονταν από 1.8min – 2.5min, ενώ οι μεγαλύτεροι χρόνοι παρατηρήθηκαν κατά την αποσυναρμολόγηση των πύργων Η/Υ (2.5min – 3.0min). Σχετικά με τα ανακτηθέντα ρεύματα υλικών, στην περίπτωση του netMod, η σημαντικότερη κατά βάρος ποσότητα προέρχεται από τις πλακέτες των συσκευών, σε ποσοστό που αγγίζει το 70% του συνολικού βάρους των ανακτηθέντων υλικών (πλαστικό, πλακέτες και καλώδια). Λόγω της περιεκτικότητας των πλακετών σε πολύτιμα μέταλλα (ασήμι, χρυσό, πλατίνα), η αξιοποίηση του συγκεκριμένου ρεύματος κρίνεται κερδοφόρα, καθώς πωλείται σε κατάλληλες μονάδες στο εξωτερικό με τιμές που κυμαίνονται ενδεικτικά από 800 έως 1.200 €/τόνο. Στις τιμές αυτές δε συνυπολογίζεται το κόστος διασυνοριακής μεταφοράς του υλικού, το οποίο συνήθως ανέρχεται σε 100 έως 200 €/τόνο. Τα αποτελέσματα στην περίπτωση των συσκευών σταθερής τηλεφωνίας εμφανίζονται διαφορετικά, καθώς το σημαντικότερο ρεύμα από την ανάκτηση αντιπροσωπεύει τα πλαστικά, με ποσοστό που πλησιάζει το 65% του συνολικού βάρους των ανακτηθέντων υλικών (πλαστικό, σιδηρούχα, πλακέτες, οθόνες, ακουστικά – ηχεία, καλώδια, μπαταρίες). Για το ρεύμα των πλαστικών, το πρόβλημα έγκειται συνήθως στην ποικιλία τους και στη δύσκολη αξιοποίησή τους, αν δεν προηγηθεί ένα δαπανηρό στάδιο διαχωρισμού. Στην περίπτωση που τα ανακτηθέντα πλαστικά δε διαχωριστούν, η πιο συνήθης πρακτική που εφαρμόζεται είναι η αξιοποίησή τους ως δευτερογενές εναλλακτικό καύσιμο. Αν προηγηθεί διαχωρισμός, τότε τα πλαστικά μπορούν να πωληθούν σε αδειοδοτημένη εγκατάσταση ανακύκλωσης πλαστικών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τιμές για πλαστικά πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου κυμαίνονται από 70 έως 130 €/τόνο. Στην περίπτωση των πύργων Η/Υ, το ρεύμα των σιδηρούχων υλικών συνεισφέρει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (περίπου 60%) στο σύνολο των υλικών που ανακτώνται (πλαστικά, σιδηρούχα, πλακέτες, καλώδια, τροφοδοτικά, σκληροί δίσκοι – drivers, μπαταρίες). Το συγκεκριμένο ρεύμα υλικού πωλείται στη χαλυβουργία με τιμές που ποικίλλουν ανάλογα με την ποιότητα του μετάλλου. Ειδικά για τον ανοξείδωτο σίδηρο (μικτού τύπου, non magnetic), ενδεικτικές τιμές πώλησης κυμαίνονται από 1.200 έως 2.000 €/τόνο. Το πιλοτικό πρόγραμμα ανακύκλωσης που πραγματοποιήθηκε εντάσσεται στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού προγράμματος “Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων στον Τομέα των Τηλεπικοινωνιών” (Integrated Product Policy in the Telecommunication Sector / IPP-TEL). Το πρόγραμμα, το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια της Κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE – Περιβάλλον, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004 και αφορά τον οικολογικό σχεδιασμό και την εναλλακτική διαχείριση συσκευών τηλεπικοινωνίας μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάζονται η INTRACOM TELECOM, η Εταιρία Συμβούλων-Μελετητών Περιβαλλοντικών Έργων ΕΠΤΑ Ε.Π.Ε., το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, η POLYECO Α.Ε., η Εταιρία Συμβούλων ΠΟΙΟΤΙΚΗ Α.Ε., και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα: www.ipp-tel.gr Βασιλική Μίσσα, MSc, Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΕΠΤΑ ΕΠΕ Σύμβουλοι – Μελετητές Περιβαλλοντικών Έργων

Σχόλια