Δήλωση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά για το περιβάλλον

0
6
Νομοθεσία περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Σχετικά με τα θέματα περιβάλλοντος και σε απάντηση σχετικού δημοσιεύματος ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση : «Τα θέματα που άπτονται του Περιβάλλοντος είναι πολύ σοβαρά, γι’ αυτό και επιβάλλεται να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και όχι με επιπολαιότητα και ανακρίβειες. Απαιτούν, μάλιστα, όταν προβάλλονται δήθεν «παραλείψεις» ή «καταδίκες» της Ελλάδας να διασταυρώνονται οι σχετικές πληροφορίες για να μην υπάρχει παραπληροφόρηση και εκτίθεται άδικα η χώρα μας. Αυτή βέβαια η μη διασταύρωση των πληροφοριών αποτελεί βασικό συστατικό της παθογένειας της δημόσιας ζωής μας και δεν είναι δόκιμη η άποψη ότι «εμείς αυτές τις πληροφορίες έχουμε, εσείς καλείστε να τις διαψεύσετε». Στο ΥΠΕΧΩΔΕ, εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, κάνουμε μία συστηματική προσπάθεια να εφαρμοστεί επιτέλους στη χώρα μας μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική. Προφανώς δεν έχουμε προλάβει να αντιμετωπίσουμε όλες τις εκκρεμότητες της προηγούμενης 20ετίας. Ωστόσο, γίνεται ένα τεράστιο έργο το οποίο αναγνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανώς στην Ελλάδα ορισμένοι όχι μόνο δεν θέλουν να το αναγνωρίζουν αλλά προσπαθούν να μηδενίσουν το έργο του ΥΠΕΧΩΔΕ. Σχετικά με ολοσέλιδο ρεπορτάζ καθημερινής, απογευματινής εφημερίδας με τίτλο «26 πράσινες καταδίκες», που στηρίζεται σε στοιχεία μίας μη κυβερνητικής οργάνωσης, πρέπει να επισημάνω τα εξής : Πρώτον. Για να συνεννοούμαστε καταρχήν και να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο στο θέμα της ορολογίας : η «καταγγελία» δεν είναι ταυτόχρονα «καταδίκη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την «καταγγελία» μέχρι την «καταδίκη» υπάρχουν πολλά στάδια που κρατούν ενάμιση έως δύο χρόνια. Μετά την καταγγελία που μπορεί να κάνει οποιοσδήποτε πολίτης ή οργάνωση και για οποιοδήποτε θέμα ακολουθούν τα εξής στάδια από πλευράς Ε.Ε : επιστολή όχλησης, προειδοποιητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώμη, προσφυγή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Εάν το ΔΕΚ εκδώσει 1η Καταδικαστική Απόφαση αυτή είναι χωρίς πρόστιμα και στην συνέχεια ακολουθούν τα στάδια : επιστολή συμμόρφωσης, προειδοποιητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώμη, νέα παραπομπή στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο εάν εκδώσει 2η Καταδικαστική Απόφαση επιβάλλει και χρηματικά πρόστιμα. Δεύτερον, Η αλήθεια είναι ότι το Μάρτιο του 2004 παραλάβαμε πενήντα δύο (52) καταγγελίες εναντίον της χώρας μας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με επίπονη και συστηματική δουλειά έχουμε μειώσει ήδη τις καταγγελίες σε 28 και ο στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2007 να έχουν περιοριστεί κάτω από είκοσι (20). Επισημαίνω ότι από αυτές τις 28 καταγγελίες μόνο για τις έξι (6) υπάρχει πρώτη καταδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) και οι έξι (6) αυτές καταδίκες αφορούν σε παλιές υποθέσεις, της περιόδου έως και το 2003. Συγκεκριμένα: 1. Την προστασία της χελώνας Caretta – Caretta: Η υπόθεση εκκρεμεί από το 1998. 2. Το αποχετευτικό δίκτυο στο Θριάσιο Πεδίο: Η υπόθεση εκκρεμεί από το 1999. 3. Την προστασία της οχιάς στη Μήλο: Η υπόθεση εκκρεμεί από το 2000. 4. Την ρύπανση στο Θριάσιο Πεδίο: Η υπόθεση εκκρεμεί από το 1992! 5. Τις ανεξέλεγκτες χωματερές: Η υπόθεση εκκρεμεί από το 2001. 6. Τέλος, για την κακή εφαρμογή του Κανονισμού 2037/2000 (προσοντολόγιο ψυκτικών), υπόθεση που εκκρεμεί από το 2003. Για όλες αυτές τις υποθέσεις έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες και θα κλείσουν σύντομα η μία μετά την άλλη. Παράλληλα για πολλές άλλες παλιές εκκρεμείς υποθέσεις (π.χ χωματερή Κουρουπητού, για την οποία καταδικαστήκαμε το 2000 σε υψηλά πρόστιμα 4 εκατ. ευρώ), έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν κλείσει οριστικά. Στον Κουρουπητό είναι εγκατεστημένος εργολάβος και το έργο 2 εκατ. περίπου ευρώ ολοκληρώνεται το Φθινόπωρο. Οι υπόλοιπες καταγγελίες από τις 28 (π.χ. προστασία μικρών κητοειδών, εμβολιασμοί πεύκων, κλπ) αντιμετωπίζονται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ή από τα συναρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης). Οι καταγγελίες δεν σταματούν ποτέ διότι προέρχονται και από πολίτες οι οποίοι μπορεί να έχουν εσφαλμένη γνώμη. Σημειώνω όμως ότι σήμερα η Ελλάδα με 28 καταγγελίες στα θέματα περιβάλλοντος είναι πλέον σε πολύ καλύτερη θέση και από τις μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Ισπανία (98 καταγγελίες συνολικά), η Ιταλία (79 καταγγελίες) και η Γαλλία (57 καταγγελίες). Τρίτον. Σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση Οδηγιών για το περιβάλλον, είναι γνωστό σε όλους όσους έχουν στοιχειώδη γνώση των θεμάτων ότι από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα, δηλαδή σε χρόνο ρεκόρ, ενσωματώσαμε 20 κοινοτικές οδηγίες. Μάλιστα, ορισμένες από αυτές έπρεπε να είχαν ενσωματωθεί από το 2002! Πρόκειται για σημαντικά θέματα όπως οι ατμοσφαιρικοί ρύποι, οι υδάτινοι πόροι, η διαχείριση αποβλήτων, ο περιβαλλοντικός θόρυβος κ.α. Με τον τρόπο αυτό η εθνική νομοθεσία εκσυγχρονίζεται και γίνεται πιο αυστηρή. Επίσης, έχω υπογράψει τις σχετικές αποφάσεις που αφορούν στην ενσωμάτωση ακόμη 6 Οδηγιών που αφορούν: Μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κυότο, απόβλητα συσκευασιών, θόρυβο, κινδύνους ατυχημάτων από επικίνδυνες ουσίες, προστασία και διαχείριση νερών και συμμετοχή κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων (η οδηγία είχε ενσωματωθεί κατά το μεγαλύτερο μέρος της το 2003). Αυτές οι έξι (6) Αποφάσεις ήδη διακινούνται στα άλλα Υπουργεία για την συλλογή των σχετικών υπογραφών και με αυτές, κλείνουν όλες οι εκκρεμότητες του ΥΠΕΧΩΔΕ για το 2006. Αν υπάρχουν άλλες οδηγίες σε εκκρεμότητα αυτές δεν είναι στην αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ να προωθήσει την ενσωμάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο. Σας επισυνάπτω πίνακα με όλες τις οδηγίες αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ αναλυτικά. Τέταρτον. Στο θέμα των παράνομων χωματερών (ΧΑΔΑ) είναι τεράστιες οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης! Κι αυτό διότι ενώ είχαν αναλάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην πράξη δεν έκαναν τίποτα! Μέχρι το 2003, έπρεπε να έχουν μείνει ανοιχτές μόνο 1125 χωματερές. Όταν η Κοινότητα διαπίστωσε πως η τότε κυβέρνηση δεν είχε τηρήσει τη δέσμευσή της, καταδίκασε τη χώρα μας και απειληθήκαμε με τεράστιο πρόστιμο. Όμως, σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει πλέον ότι κάνουμε πολύ σοβαρή και συστηματική προσπάθεια και δεν έχει επιβάλει μέχρι στιγμής πρόστιμο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ, υπό τη σημερινή πολιτική ηγεσία του, κατέγραψε τους ΧΑΔΑ και τους κατέταξε σε κατηγορίες. Από το Μάρτιο του 2004 οι περιφέρειες και οι ΟΤΑ, που είναι υπεύθυνοι, έκλεισαν 1850 ΧΑΔΑ. Όσο για συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, όπως μας έχει ενημερώσει το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣΔΑ) πέρα από τον Κουρουπητό σήμερα αντιμετωπίζονται και τα προβλήματα στο Μεσομούρι, το Πρασσιανό Φαράγγι και στους Πέρα Γαληνούς. Πέμπτον. Η χώρα μας, ανταποκρινόμενη πλήρως στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο την κοινοτική και εθνική νομοθεσία, εκπόνησε δύο Εθνικά Σχέδια Κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το 1ο Εθνικό Σχέδιο για την περίοδο 2005-2007 έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 20/06/2005, και εφαρμόζεται. Στο 2ο Εθνικό Σχέδιο Κατανομής, για την περίοδο 2008 – 2012, το ΥΠΕΧΩΔΕ ζήτησε ακόμα αυστηρότερη κατανομή, απαιτώντας από τις 150 υπόχρεες επιχειρήσεις να μειώσουν κατά 8,9 % τις εκπομπές τους. Μάλιστα το καταθέσουμε από τους πρώτους στην Ε.Ε. εμπρόθεσμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με απόφασή της ζητά μείωση των συνολικών εκπομπών προς κατανομή για την περίοδο 2008-2012, όπως ζητά και για άλλα 11 Κράτη – Μέλη μεταξύ των οποίων από την Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο κ.α. Το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής 2008-2012 θα εγκριθεί με ΚΥΑ λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι επομένως απαράδεκτο να λέγεται με ευκολία ότι με προχειρότητα αντιμετωπίζουμε το σημαντικό αυτό θέμα. Έκτον. Βασική πολιτική επιλογή μας είναι και η ουσιαστική ενίσχυση των Προστατευόμενων Περιοχών (Εθνικοί Δρυμοί, Εθνικά Χερσαία, Θαλάσσια και Υγροτοπικά Πάρκα κλπ), με τη θεσμική και οικονομική θωράκιση των Φορέων Διαχείρισης. Έτσι, ενώ μέχρι το Μάρτιο του 2004 είχαν εγκριθεί μόνο 9 Κανονισμοί Λειτουργίας των Φορέων, με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν, εμείς εγκρίναμε άλλους 94! Επίσης, από το Μάρτιο του 2004 μέχρι σήμερα, θεσμοθετήσαμε και οριοθετήσαμε 9 Προστατευόμενες Περιοχές, όπως η λίμνη Κάρλα, η λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, το Δέλτα του Έβρου, ο υγρότοπος του Αμβρακικού κ.α. Για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχουμε προγραμματίσει 180 εκατ. ευρώ επιπλέον για τις Προστατευόμενες Περιοχές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε αρέσει στις επίδοξες «Κασσάνδρες», είτε όχι».

Σχόλια