Νέα έκθεση επιστημόνων διεθνούς κύρους υπογραμμίζει την ανάγκη να αναληφθεί επειγόντως δράση σε παγκόσμιο επίπεδο για την αλλαγή του κλίματος

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας απηύθυνε έκκληση για την έναρξη επειγόντως διεθνών διαπραγματεύσεων με σκοπό την επίτευξη νέας παγκόσμιας συνολικής συμφωνίας σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, μετά τη δημοσίευση σήμερα ανησυχητικών επιστημονικών στοιχείων εκ μέρους της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (IPCC). Στη συναινετική έκθεση της ομάδας εργασίας Ι της ΙPCC (WG1) προβλέπεται ότι, εάν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, η παγκόσμια μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί πιθανώς περαιτέρω κατά 1,8-4,0°C αυτόν τον αιώνα, αφού ήδη ανήλθε κατά περισσότερο από 0,7°C τα τελευταία 100 χρόνια.Ακόμη και η ευνοϊκότερη των ως άνω προβλέψεων θα σήμαινε αύξηση της θερμοκρασίας κατά περισσότερο από 2°C σε σχέση με την προ-βιομηχανική εποχή, δηλαδή σε επίπεδα όπου οι επιπτώσεις θα ήταν μη αντιστρεπτές και κατά πάσα πιθανότητα καταστροφικές. Ο ρυθμός υπερθέρμανσης του πλανήτη και ανόδου της στάθμης της θάλασσας επιταχύνθηκε. Οι πρόσφατες παρατηρήσεις και μετρήσεις στις οποίες αναφέρεται η σημερινή έκθεση διαλύουν κάθε αμφιβολία ότι το κλίμα αλλάζει και ότι οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες προκάλεσαν τις περισσότερες αλλαγές που παρατηρήθηκαν την τελευταία 50ετία Ο Επίτροπος κ. Δήμας δήλωσε: «Με ανησυχεί ιδιαίτερα η επιτάχυνση του ρυθμού και η αυξανόμενη έκταση της αλλαγής του κλίματος. Σήμερα επείγει περισσότερο παρά ποτέ η διεθνής κοινότητα να ξεκινήσει σοβαρές διαπραγματεύσεις για μια νέα παγκόσμια συνολική συμφωνία με στόχο να σταματήσει η υπερθέρμανση του πλανήτη. Για να σταθεροποιηθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου παγκοσμίως, το επόμενο βήμα είναι οι αναπτυγμένες χώρες να περιορίσουν έως το 2020 τις εκπομπές τους κατά 30% συγκριτικά προς το επίπεδο του 1990, όπως πρότεινε τον προηγούμενο μήνα η Επιτροπή». Τα κύρια πορίσματα της έκθεσης Η έκθεση της WG1, με τίτλο «Climate Change 2007: The Physical Science Basis» (Τα δεδομένα των φυσικών επιστημών για την αλλαγή του κλίματος το 2007), αξιολογεί τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνώσεις για την αλλαγή του κλίματος και συνιστά το πρώτο μέρος της επικείμενης τέταρτης έκθεσης αξιολόγησης της IPCC. Εν προκειμένω, επιβεβαιώνει τα κύρια συμπεράσματα της τρίτης έκθεσης αξιολόγησης του 2001, αλλά πολλά αποτελέσματα είναι πλέον δυνατό να ποσοτικοποιηθούν καλύτερα ενώ αυξάνεται περισσότερο η αξιοπιστία τους. Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της συμπεριλαμβάνονται τα εξής: – Η υπερθέρμανση στο κλιματικό σύστημα είναι αναμφισβήτητη, όπως προκύπτει πλέον σαφώς από τις παρατηρούμενες αυξήσεις των παγκόσμιων μέσων θερμοκρασιών της ατμόσφαιρας και των ωκεανών, την εκτεταμένη τήξη του χιονιού και των πάγων και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. – Είναι «πολύ πιθανό» η ως άνω άνοδος των μέσων παγκόσμιων θερμοκρασιών από τα μέσα του 20ου αιώνα να προκλήθηκε ως επί το πλείστον από την αύξηση των ανθρωπογενών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Είναι «άκρως απίθανο» αυτή η υπερθέρμανση να οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε φυσικές διακυμάνσεις του κλίματος. – Τα τελευταία 100 χρόνια, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της γης αυξήθηκαν κατά μέσο όρο κατά 0,76°C, ενώ παράλληλα επιταχύνθηκε περαιτέρω ο ρυθμός αυτής της αύξησης. Τα 11 πλέον θερμά από τα μέχρι σήμερα καταγραφέντα έτη περιλαμβάνονται όλα στην τελευταία 12ετία. Το δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα ήταν η θερμότερη περίοδος του βορείου ημισφαιρίου τα τελευταία 1.300 χρόνια. Στην Ευρώπη, στη διάρκεια της προηγούμενης 100ετίας οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν περίπου κατά 1°C, ήτοι ταχύτερα του αντιστοίχου μέσου όρου παγκοσμίως. – Σύμφωνα με τα σενάρια που βασίζονται στην παραδοχή ότι δεν θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών, στην καλύτερη των περιπτώσεων η προβλεπόμενη περαιτέρω άνοδος της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας έως το 2100 θα κυμανθεί από 1,8 έως 4,0°C . Το πλήρες εύρος αβεβαιότητας για την προβλεπόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη τον αιώνα μας είναι 1,1-6,4°C. – Οι ρυθμοί ανύψωσης της στάθμης των θαλασσών σχεδόν διπλασιάστηκαν, από 18 εκατοστόμετρα ανά αιώνα την περίοδο 1961-2003 σε 31 εκατοστόμετρα ανά αιώνα την περίοδο 1993-2003. – Συνεχίστηκε η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα λόγω ανθρωπογενών εκπομπών, ενώ επιταχύνθηκε περαιτέρω ο ρυθμός της. Σήμερα, οι συγκεντρώσεις του CO2 και του μεθανίου είναι οι υψηλότερες που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία τουλάχιστον 650.000 χρόνια. – Από τις νέες έρευνες προκύπτει ότι
η βλάστηση και το έδαφος θα απορροφούν λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα όσο θερμαίνεται ο πλανήτης. Ως εκ τούτου, μεγαλύτερο ποσοστό του εκπεμπόμενου CO2 θα παραμένει στην ατμόσφαιρα και το μέγεθος της κλιματικής αλλαγής που θα προκαλεί δεδομένο επίπεδο εκπομπών θα είναι μεγαλύτερο απ’ ότι πιστεύετο κατά το παρελθόν. – Έχουν πολλαπλασιαστεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα και παρατηρούνται αλλαγές των κλιματικών μοντέλων σε περιφερειακή κλίμακα. Καύσωνες και άλλες ακραίες καιρικές καταστάσεις, καθώς και αλλαγές στα μοντέλα ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας, τις θύελλες και τις βροχοπτώσεις μπορούν πλέον να αποδοθούν στην αλλαγή του κλίματος λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. – Έχει βελτιωθεί η ικανότητα των επιστημόνων να προβλέπουν τις μελλοντικές κλιματικές αλλαγές. Παράλληλα βελτιώθηκε και η αξιοπιστία των προβλέψεων για την αλλαγή του κλίματος σε περιφερειακό επίπεδο, λόγω των καλύτερων μοντέλων και των ισχυρότερων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι θερμοκρασίες στην ξηρά σε μεγάλα βόρεια γεωγραφικά πλάτη θα είναι υψηλότερες του παγκόσμιου μέσου όρου. Στην Αρκτική, θα ήταν δυνατόν να σημειωθούν θερμοκρασίες κατά μέσον όρο 6°C και ενδεχομένως μέχρι και 8°C υψηλότερες στο τέλος αυτού του αιώνα απ’ ότι στα τέλη του 20ου αιώνα. Πλαίσιο Η IPCC αξιολογεί τις επιστημονικές, τεχνικές και κοινωνικοοικονομικές πληροφορίες που επιτρέπουν την κατανόηση των κινδύνων που απορρέουν από την ανθρωπογενή αλλαγή του κλίματος. Οι τακτικές της εκθέσεις βασίζονται πρωτίστως σε έγκυρα επιστημονικά και τεχνικά δημοσιεύματα. Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από τρεις ομάδες εργασίας στις οποίες συμμετέχουν εκατοντάδες επιφανείς εμπειρογνώμονες απ’ όλο τον κόσμο. Ως εκ τούτου, οι εκθέσεις εκφράζουν τις πλέον αξιόπιστες παγκοσμίως επιστημονικές απόψεις κοινής αποδοχής για την παγκόσμια αλλαγή του κλίματος. Τα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από τα προγράμματα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, καθώς και από τα ερευνητικά προγράμματα των επιμέρους κρατών μελών, συνέβαλαν ουσιαστικά στην εκπόνηση της έκθεσης της WG1. Περαιτέρω πληροφορίες: www.ipcc.ch

Σχόλια