Ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ενεργειακών καλλιεργειών.

0
14
Γενικού Ενδιαφέροντος

Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ, όπως ενημερώνει τους αγρότες του νομού η Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Δράμας, εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες. Έχει προωθηθεί για υπογραφή η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα και, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, θα προβλέπονται τα παρακάτω:- Στο καθεστώς στρεμματικής ενίσχυσης των ενεργειακών καλλιεργειών υπάγεται οποιαδήποτε γεωργική πρώτη ύλη, η οποία προορίζεται για την παραγωγή ενεργειακών προϊόντων, που θεωρείται βιοκαύσιμα σύμφωνα με την Οδηγία 2003/30/ΕΚ καθώς και ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας από βιομάζα.

– Η ενίσχυση ανέρχεται σε 4,5 ευρώ ανά στρέμμα και χορηγείται σε γεωργούς, που καλλιεργούν, παράγουν και παραδίδουν, μέσω σύμβασης, όλη τη συγκομιζόμενη πρώτη ύλη σε πρώτο μεταποιητή.

– Ο γεωργός συνάπτει μία μόνο σύμβαση για κάθε γεωργική πρώτη ύλη, προκαθορισμένου τύπου και σε καθορισμένες προθεσμίες (για εφέτος είναι μέχρι 31/3/2007).

– Υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ κάθε έτος στον τόπο και χρόνο, που προβλέπεται.

Σχόλια