Μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων προτείνεται από Επιτροπή σχετικά με την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές για να περιορισθούν οι εκπομπές τον 21ο αιώνα.

0
652
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα μια διεξοδική δέσμη μέτρων για τη χάραξη νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι κλιματικές αλλαγές και να ενισχυθεί η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε.. Η δέσμη προτάσεων θέτει διάφορους φιλόδοξους στόχους σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με σκοπό να δημιουργηθεί μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχετικών ρυθμίσεων. Η Επιτροπή πιστεύει ότι η επίτευξη διεθνούς συμφωνίας για το μετά το 2012 πλαίσιο θα οδηγήσει σε μείωση κατά 30% των εκπομπών από τις ανεπτυγμένες χώρες μέχρι το 2020. Υπογραμμίζοντας περαιτέρω την αποφασιστικότητά της, η Επιτροπή προτείνει να δεσμευθεί τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% μέχρι το 2020, ιδίως με τη λήψη μέτρων στον τομέα της ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής José Manuel Barroso είπε: «Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ενεργειακή πολιτική αποτελούσε βασικό τομέα όταν άρχισε να οικοδομείται η Ευρώπη. Πρέπει τώρα να την επαναφέρουμε στο προσκήνιο. Οι προκλήσεις που συνδέονται με τις κλιματικές αλλαγές, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές και η αύξηση των τιμών της ενέργειας, αποτελούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη της Ε.Ε.. Απαιτείται μια κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση για να εξασφαλισθεί αειφόρος, ασφαλής και ανταγωνιστική ενέργεια. Οι προτάσεις που υπέβαλε σήμερα η Επιτροπή αποδεικνύουν ότι είμαστε αποφασισμένοι να διαδραματίσουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και ότι έχουμε μακροπρόθεσμο όραμα για μια νέα ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική που ανταποκρίνεται στις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να ενεργήσουμε σήμερα, για να διαμορφώσουμε τον κόσμο του αύριο».

Ο Επίτροπος, υπεύθυνος για την ενεργειακή πολιτική, Andris Piebalgs, είπε: «Αν πάρουμε τώρα τις σωστές αποφάσεις, η Ευρώπη μπορεί να οδηγήσει τον κόσμο σε μια νέα βιομηχανική επανάσταση: την ανάπτυξη μιας οικονομίας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Από τη φιλοδοξία μας να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική εσωτερική αγορά, να προωθήσουμε μια καθαρή και αποδοτική σύνθεση ενεργειακών πηγών και να κάνουμε τις σωστές επιλογές στην έρευνα και ανάπτυξη, θα εξαρτηθεί αν θα διαδραματίσουμε ηγετικό ρόλο σ” αυτό το νέο σενάριο ή αν θα ακολουθούμε τους άλλους».

Ο Σταύρος Δήμας, Επίτροπος για το περιβάλλον, δήλωσε ότι: «Οι κλιματικές αλλαγές είναι μία από τις σοβαρότερες απειλές για τον πλανήτη μας. Η αντίδραση απέναντι στις κλιματικές αλλαγές είναι επιτακτική. Σήμερα συμφωνήσαμε σε ορισμένους φιλόδοξους, αλλά ρεαλιστικούς στόχους, στους οποίους θα στηρίζονται οι προσπάθειές μας σε παγκόσμιο επίπεδο για αναχαίτιση των κλιματικών αλλαγών και των πλέον καταστροφικών συνεπειών τους. Καλώ τον υπόλοιπο ανεπτυγμένο κόσμο να μας ακολουθήσει, να ευθυγραμμισθεί με τους περιορισμούς των εκπομπών μας και να επιδιώξει το ταχύτερο δυνατόν μια διεθνή συμφωνία για τη μείωση των εκπομπών σε παγκόσμιο επίπεδο.».

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει πραγματικές προκλήσεις. Υπάρχουν πιθανότητες που υπερβαίνουν το 50%, οι θερμοκρασίες του πλανήτη να αυξηθούν πάνω από 5°C στη διάρκεια του αιώνα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προβολές, η ενεργειακή πολιτική και η πολιτική μεταφορών οδηγούν όχι σε μείωση των εκπομπών στην Ε.Ε., αλλά σε αύξηση κατά 5% περίπου μέχρι το 2030. Με τις ισχύουσες τάσεις και πολιτικές, η εξάρτηση της Ε.Ε. από τις εισαγωγές ενέργειας, από σήμερα μέχρι το 2030, θα φθάσει από το 50% στο 65% του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπλέον, η εσωτερική αγορά ενέργειας δεν έχει ολοκληρωθεί, πράγμα που δεν επιτρέπει στους πολίτες της Ε.Ε. και στην ευρωπαϊκή οικονομία να αξιοποιήσουν πλήρως τα οφέλη από την απελευθέρωση του τομέα της ενέργειας.

Η δέσμη μέτρων που πρότεινε η Επιτροπή σήμερα αποσκοπεί στην παροχή λύσεων στις προκλήσεις αυτές με βάση τρεις κεντρικούς άξονες:

1. Μια πραγματική εσωτερική αγορά ενέργειας
Στόχος είναι να δοθεί στους χρήστες ενέργειας της Ε.Ε., πολίτες και επιχειρήσεις, πραγματική δυνατότητα επιλογής, και να δρομολογηθούν οι τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται στον τομέα της ενέργειας. Η ενιαία αγορά είναι χρήσιμη όχι μόνο για την ανταγωνιστικότητα, αλλά και για την αειφορία και την ασφάλεια.
Από την έρευνα στον κλάδο όσον αφορά τον ανταγωνισμό και από την ανακοίνωση για την εσωτερική αγορά προκύπτει ότι απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων, με σαφέστερο διαχωρισμό της παραγωγής από τη διανομή ενέργειας. Χρειάζεται επίσης ισχυρότερος ανεξάρτητος ρυθμιστικός έλεγχος, λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς και εθνικά μέτρα για την υλοποίηση του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτευχθεί επίπεδο διασύνδεσης τουλάχιστον 10%, με τον εντοπισμό των βασικών σημείων συμφόρησης και τον διορισμό συντονιστών.

2. Επιτάχυνση της μετάβασης σε μορφές ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα
Η Επιτροπή προτίθεται να διατηρήσει την ηγετική θέση της Ε.Ε., σε παγκόσμιο επίπεδο, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προτείνοντας να τεθεί ως υποχρεωτικός στόχος, μέχρι το 2020 το 20% της συνολικής σύνθεσης των ενεργειακών πηγών της να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό θα απαιτήσει μαζική ανάπτυξη και των τριών τομέων ανανεώσιμης ενέργειας: ηλεκτρισμού, βιοκαυσίμων, θέρμανσης και ψύξης. Αυτός ο στόχος θα συνοδεύεται από ένα στόχο για 10% τουλάχιστον βιοκαύσιμα. Επιπλέον, το 2007, σε μια δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα περιλαμβάνονται ειδικά μέτρα για τη διευκόλυνση της διείσδυσης στην αγορά τόσο των βιοκαυσίμων όσο και των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η έρευνα αποτελεί επίσης κρίσιμο στοιχείο για να μειωθεί το κόστος της «καθαρής» ενέργειας και να φθάσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία στην αιχμή των ταχέως αναπτυσσόμενων τεχνολογιών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα. Για την εκπλήρωση αυτών των στόχων, η Επιτροπή θα προτείνει ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο για τις ενεργειακές τεχνολογίες. Επίσης, την προσεχή επταετία, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει κατά τουλάχιστον 50% τις ετήσιες δαπάνες της για την έρευνα στον τομέα της ενέργειας.
Επί του παρόντος, η ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια στην Ε.Ε. αντιστοιχεί στο 14% της κατανάλωσης ενέργειας και στο 30% της ηλεκτρικής ενέργειας. Στις προτάσεις της Επιτροπής υπογραμμίζεται ότι εναπόκειται σε κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει κατά πόσον θα βασισθεί ή όχι στην ηλεκτροπαραγωγή από πυρηνική ενέργεια. Η Επιτροπή συνιστά, για τα κράτη μέλη που περιορίζουν το επίπεδο πυρηνικής ενέργειας, αυτό να αντισταθμίζεται με την εισαγωγή άλλων ενεργειακών πηγών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, διαφορετικά η επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου θα γίνει ακόμη πιο δυσχερής.

3. Ενεργειακή απόδοση
Η Επιτροπή επαναλαμβάνει το στόχο για εξοικονόμηση του 20% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας μέχρι το 2020. Εφόσον επιτευχθεί, αυτό θα σημαίνει ότι, μέχρι το 2020, η Ε.Ε. θα χρησιμοποιεί περίπου 13% λιγότερη ενέργεια απ’ ό,τι σήμερα, εξοικονομώντας ετησίως 100 δις ευρώ και περίπου 780 τόνους CO2.
Η Επιτροπή προτείνει να επιταχυνθεί η χρήση οχημάτων πιο αποδοτικών από άποψη κατανάλωσης καυσίμων για τις μεταφορές• αυστηρότερες προδιαγραφές και καλύτερη επισήμανση στις συσκευές• καλύτερη ενεργειακή απόδοση στα υπάρχοντα κτίρια στην Ε.Ε. και βελτίωση της απόδοσης της θέρμανσης καθώς και της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή προτείνει επίσης μια νέα διεθνή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση.
Οι προτάσεις που στρέφονται γύρω από αυτούς τους τρεις άξονες θα πρέπει να υποστηρίζονται από μια συνεκτική και αξιόπιστη εξωτερική πολιτική.
Μια διεθνής ενεργειακή πολιτική όπου η Ε.Ε. να εκφράζεται με μία φωνή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτύχει από μόνη της τους στόχους της όσον αφορά την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές. Πρέπει να συνεργασθεί τόσο με τις ανεπτυγμένες όσο και με τις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και με τους καταναλωτές και παραγωγούς ενέργειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναπτύξει αποτελεσματικούς μηχανισμούς αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση κάθε κρίσης ενεργειακού εφοδιασμού και θα χαράξει αποφασιστικά μια κοινή εξωτερική ενεργειακή πολιτική ώστε όλο και περισσότερο να «μιλά με μία φωνή» με τις τρίτες χώρες. Θα προσπαθήσει να δημιουργήσει πραγματικές ενεργειακές εταιρικές σχέσεις με τους προμηθευτές, που θα βασίζονται στη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και την αμοιβαιότητα.

Βασιζόμενη στη διαβούλευση σχετικά με την Πράσινη Βίβλο που εξέδωσε το 2006, η Επιτροπή έχει ήδη κάνει βήματα προς μια περισσότερο συνεκτική εξωτερική πολιτική ενέργειας, όπως αποδεικνύεται και από τη δημιουργία ενός δικτύου ανταποκριτών ενεργειακής ασφάλειας. Η Επιτροπή προτείνει μια ολόκληρη σειρά συγκεκριμένων μέτρων για την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών, μεταξύ των οποίων η συνθήκη για τον χάρτη ενέργειας, το μετά το Κιότο καθεστώς για τις κλιματικές αλλαγές, και η επέκταση του συστήματος εμπορίας των δικαιωμάτων εκπομπών στους παγκόσμιους εταίρους, καθώς και την περαιτέρω διεύρυνση την διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες ώστε η ενέργεια να αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος όλων των εξωτερικών σχέσεων της Ε.Ε., και ιδίως της ευρωπαϊκής πολιτικής γειτονίας. Ως μείζονες νέες πρωτοβουλίες, η Επιτροπή προτείνει την ανάπτυξη μιας πλήρους εταιρικής σχέσης Αφρικής –Ευρώπης και τη σύναψη διεθνούς συμφωνίας για την ενεργειακή απόδοση.
Απαιτούνται επειγόντως συγκεκριμένες ενέργειες. Η έρευνα στον κλάδο της ενέργειας, η στρατηγική ανασκόπηση και το σχέδιο δράσης αποτελούν, όλα μαζί, τη βάση της προτεινόμενης νέας κοινής ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί να μετουσιώσει τις αρχές σε συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Η Επιτροπή θα επιδιώξει την έγκριση των προτάσεων για την ενέργεια και τις κλιματικές αλλαγές στη διάρκεια του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και θα υποβάλει σχετική νομοθεσία υπό το φως αυτών των συζητήσεων.

Όλα τα σχετικά έγγραφα δημοσιεύονται στις ακόλουθες ιστοσελίδες:
http://europa.eu/press_room/presspacks/energy/index_en.htm

Σχόλια