Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τις νέες και τις υφιστάμενες ΒΙΠΕ.

0
11
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:Ολοκληρώθηκαν οι εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για τις νέες αλλά και τις υφιστάμενες Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΙΠΕ) της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ.
Η διαδικασία περιλάμβανε την κατάρτιση και υπογραφή συνολικά 25 Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) των υπουργών Ανάπτυξης, Δημήτρη Σιούφα, και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Γεωργίου Σουφλιά, ενέργειες που εκκρεμούσαν για χρονικό διάστημα πλέον της 15ετίας και που ολοκληρώθηκαν εντός διετίας.
Η θέσπιση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων για κάθε ΒΕΠΕ έχει ως στόχο τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας των εργαζομένων στη ΒΕΠΕ αλλά και της ποιότητας ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, περιέχοντας ανώτατα όρια ρύπων, λειτουργεί ως κατευθυντήρια οδηγία, με την οποία εναρμονίζονται οι επιμέρους Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των μονάδων. Η πρακτική και χρήσιμη συνέπεια για τις επιχειρήσεις είναι ο περιορισμός, η απλοποίηση και η επιτάχυνση της διαδικασίας των αντίστοιχων, επιμέρους, εγκρίσεων περιβαλλοντικών όρων που αφορά μόνο στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ υπέβαλε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Διεύθυνση ΕΑΡΘ), και υπουργείου Ανάπτυξης (Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας & Περιβάλλοντος) τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, οι οποίες μετά από την τήρηση της προβλεπόμενης από τη νομοθεσία διαδικασίας, εγκρίθηκαν με τις ΚΥΑ των υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Ανάπτυξης.

Εξαίρουμε τη συνεισφορά των παραπάνω υπηρεσιών στην έγκαιρη ολοκλήρωση της πολύπλοκης και χρονοβόρας διαδικασίας, η οποία αποτελεί σημαντικό τμήμα του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδίου για τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων βιομηχανικών και επιχειρηματικών υποδομών, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 190 εκατ. ευρώ. Με το πρόγραμμα αυτό εκσυγχρονίζονται τόσο το σύνολο των 32 ΒIΠΕ της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ και δημιουργούνται 19 νέα ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ σε όλη την επικράτεια.
Οι ΒΙΠΕ και τα ΒΙΟΠΑ με εγκεκριμένους πλέον περιβαλλοντικούς όρους είναι οι εξής:

1. ΒΙΟΠΑ Σαπών
2. ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης
3. ΒΙΠΕ Ορεστιάδας
4. ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης
5. ΒΙΠΕ Σερρών
6. ΒΙΠΕ Κοζάνης
7. ΒΙΠΕ Ιωαννίνων
8. ΒΙΠΕ Πρέβεζας
9. ΒΙΟΠΑ Βόλου
10. ΒΙΠΕ Βόλου (επέκταση σε νέα ΒΙΠΕ)
11. ΒΙΠΕ Λάρισας
12. ΒΙΠΕ Καρδίτσας
13. ΒΙΠΕ Λαμίας
14. ΒΙΟΠΑ Άμφισσας
15. ΒΙΠΕ Μελιγαλά Καλαμάτας
16. ΒΙΠΕ Σπερχογείων Καλαμάτας
17. ΒΙΠΕ Τρίπολης
18. ΒΙΠΕ Πάτρας
19. ΒΙΠΕ Ξάνθης
20. ΒΙΠΕ Δράμας
21. ΒΙΠΕ Καβάλας
22. ΒΙΠΕ Κομοτηνής
23. ΒΙΠΕ Κιλκίς
24. ΒΙΠΕ Φλώρινας
25. ΒΙΠΕ Χαλκίδας

Σχόλια