Ακούστηκαν καμπάνες από το ΥΠΕΧΩΔΕ! Βαριά πρόστιμα σε λατομεία.

0
13
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, μετά από έλεγχο των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, επιβάλλει πρόστιμα συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, σε δύο εταιρείες λατομείων εξόρυξης – επεξεργασίας αδρανών υλικών που βρίσκονται στην θέση Χωνί – Ντάγλα Μαρκοπούλου Μεσογείων του Νομού Αττικής.

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επιβάλλω σήμερα τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί για περιβαλλοντικές παραβάσεις, συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ, σε δύο λατομικές επιχειρήσεις που λειτουργούν παράνομα στο Μαρκόπουλο Αττικής. Οι επιχειρήσεις αυτές λειτουργούν χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση και παραβιάζουν απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η λατομική δραστηριότητα αυτών των εταιρειών προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής δεδομένου ότι έχει αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων και φυσικά στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα. Επίσης καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον και το γεωμορφολογικό ανάγλυφο.

Επισημαίνω ότι στις ίδιες εταιρείες είχα επιβάλλει πρόστιμα συνολικού ύψους 700.000 ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2004 και είμαι αποφασισμένος να εξαντλήσω κάθε περιθώριο αυστηρότητας προκειμένου να σταματήσει η παράνομη λατομική δραστηριότητά τους. Στα πλαίσια αυτά οι φάκελοι των δύο εταιρειών διαβιβάζονται άμεσα στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Επίσης διαβιβάζουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής τον σχετικό φάκελο των ελέγχων διότι είναι αρμόδια όργανα για την αφαίρεση της άδειας λειτουργίας των λατομείων».

Αναλυτικότερα:

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς με αποφάσεις του επιβάλλει :

– Πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ Α.Ε.
– Πρόστιμο ύψους 1 εκατ. ευρώ στην εταιρεία ΑΦΟΙ Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ – ΛΑΤΟΜΕΙΑ – ΕΤΟΙΜΟ ΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται γιατί μετά από σχετικούς ελέγχους των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ διαπιστώθηκε ότι οι παραπάνω εταιρείες λειτουργούν:

1. Χωρίς να διαθέτουν σε ισχύ την απαιτούμενη από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντική αδειοδότηση.
2. Κατά παράβαση της απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας που εκδόθηκε στις 5/5/2006 (Κατά την επιθεώρηση διαπιστώθηκε ότι διενεργείτο φόρτωση και μεταφορά εξορυγμένων υλικών, λειτουργούσαν οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις – συγκροτήματα θραύσης / ταξινόμησης, καθώς επίσης μεταφέρονταν και απορρίπτονταν υλικά στο χώρο του λατομείου).

Η είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Σχόλια