3η Σύνοδος Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρω-Mεσογειακής Συνεργασίας.

0
12
Γενικού ενδιαφέροντος

Έληξαν στις 21/11 στο Κάιρο οι εργασίες της 3ης Συνόδου των Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρω-Mεσογειακής Συνεργασίας με τη συμμετοχή όλων των Μεσογειακών χωρών της Βορείου Αφρικής και Μέσης Ανατολής και των χωρών της ΕΕ. Στην Σύνοδο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία διοργάνωσε την Σύνοδο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Αιγύπτου και την Φινλανδική Προεδρία της ΕΕ. Σκοπός της Συνόδου ήταν η τελική διαμόρφωση και υιοθέτηση μίας Διακήρυξης και ενός Χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση της Πρωτοβουλίας «Ορίζων 2020», η οποία στοχεύει στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την σταδιακή απορρύπανση της Μεσογείου Θάλασσας έως το 2020 και η οποία ξεκίνησε από την Ευρ. Επιτροπή πριν ένα χρόνο στη Βαρκελώνη. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρ. Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσφατα (Σεπτέμβριος 2006) την “Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΕΕ για την Μεσόγειο”, η οποία θα αποτελέσει το Στρατηγικό Σχέδιο για τον συντονισμό πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων των χωρών της ΕΕ με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος της Μεσογείου, μέσω ενδυνάμωσης της συνεργασίας των χωρών του Βορρά και του Νότου.

Η Σύνοδος αποτέλεσε την πρώτη Υπουργική για το Περιβάλλον που διοργανώθηκε εκτός συνόρων Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η μεγάλη σημασία που αποδόθηκε από την διοργανώτρια χώρα Αίγυπτο αντανακλάται στο γεγονός, ότι την έναρξη της Συνόδου πραγματοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. Ahmed Nazif, ενώ στις εργασίες μετείχε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος κ. George Maged. Στην διοργάνωση μετείχε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας, ο οποίος στην εισήγησή του τόνισε την ανάγκη για άμεση λήψη αποτελεσματικών μέτρων και την υλοποίηση δράσεων για την αναστροφή της υποβάθμισης του οικολογικά ευαίσθητου περιβάλλοντος της Μεσογείου.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην Υπουργική Σύνοδο, εκπροσωπήθηκε με αντιπροσωπεία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Υφυπουργός κ. Σταύρος Καλογιάννης, συνοδευόμενος από τον Ειδικό Γραμματέα, κ. Ι. Συμπέθερο.

Στη Σύνοδο συμμετείχαν επίσης ενεργά εκπρόσωποι Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οργανισμών (UNEP, West Asia, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος), Δικτύων Κοινοβουλευτικών Εκπροσώπων, Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών (Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων), Μεσογειακών Συνδέσμων Επιχειρήσεων, Περιφερειακών και Τοπικών Αυτοδιοικήσεων, Περιφερειακών Δικτύων και Οργανώσεων (MIO-ECSDE, GWP Med, RAED, κλπ.).

Στην παρέμβασή του ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Καλογιάννης, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον της χώρας μας για την προστασία της Μεσογείου τονίζοντας ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά στενούς δεσμούς με όλες τις Μεσογειακές χώρες και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις πρωτοβουλίες και δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος στην περιοχή. Τόνισε επίσης ότι στη Μεσόγειο υλοποιούνται πολλά περιβαλλοντικά προγράμματα, γεγονός που πρέπει να θεωρείται πλεονέκτημα αρκεί να εξασφαλίζεται η συνέργια και ο συντονισμός και να αποφεύγεται η αλληλο-επικάλυψη δράσεων, με τελικό στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Τόνισε, ότι τα ζητήματα διαχείρισης υδατικών πόρων και υγρών αποβλήτων που αποτελούν βασικό πυλώνα της νέας Πρωτοβουλίας «Ορίζων 2020» θα πρέπει να αποτελέσουν καταλύτη για την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής της Μεσογείου.

Αναφέρθηκε, επίσης, αναλυτικά στα αποτελέσματα της πρόσφατης Συνόδου των Διευθυντών Νερού της Ευρω-Μεσογειακής Πρωτοβουλίας, που διοργάνωσε το ΥΠΕΧΩΔΕ στην Αθήνα (6-7 Νοεμβρίου 2006), τα συμπεράσματα της οποίας κατατέθηκαν στην Υπουργική Σύνοδο του Καϊρου.

Τέλος, τόνισε ότι η χώρα μας, ως ηγέτιδα χώρα του Μεσογειακού Σκέλους της Ευρωπαϊκης Πρωτοβουλίας για το Νερό, μπορεί και είναι διατεθειμένη να συνεισφέρει πρακτικά και ουσιαστικά στην υλοποίηση της νέας Πρωτοβουλίας.

Σχόλια