Τελετή Απονομής Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2006.

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ έγινε η ακόλουθη ανακοίνωση: Τη Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2006, στις 19.30 θα λάβει χώρα η Τελετή Απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων EMAS 2006 ,στο ξενοδοχείο Ledra Marriott στην Αθήνα.Τα Bραβεία EMAS 2006 απονέμονται σε οργανισμούς που είναι καταχωρημένοι στο Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης & Ελέγχου (EMAS) επιβραβεύοντας την καλύτερη εσωτερική και / ή εξωτερική επικοινωνιακή εκστρατεία στις ακόλουθες κατηγορίες: α) Πολύ μικροί οργανισμοί, β) Μικρομεσαίοι οργανισμοί και γ) Μεγάλοι οργανισμοί.
Στους Εθνικούς Νικητές / Υποψήφιους από κάθε Κράτος-Μέλος θα απονεμηθούν τα Εθνικά Βραβεία EMAS. Μεταξύ των εθνικών νικητών / υποψηφίων, 3 οργανισμοί θα λάβουν τα Ευρωπαϊκά Βραβεία EMAS (ένας σε κάθε κατηγορία).

Η Τελετή συνδιοργανώνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Αυστρίας με την ευκαιρία της 14ης Συνάντησης της Νομοθετικής Επιτροπής του EMAS που φιλοξενείται επίσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ, στις 13 και 14 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS) είναι ένα εργαλείο περιβαλλοντικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται οι οργανισμοί που βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις τους σε συνεχή βάση. Στηρίζεται στον Κανονισμό 761/2001 (ΕΚ). Η συμμετοχή στο EMAS είναι εθελοντική και αφορά οργανισμούς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα. Στόχοι του EMAS είναι:

· η προώθηση της συνεχούς βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των οργανισμών που εδρεύουν στην Ευρώπη, δημοσίων και ιδιωτικών,

· η αναγνώριση των οργανισμών εκείνων που έχουν υιοθετήσει συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης και έχουν φροντίσει και για την εξωτερική πιστοποίησή τους και

· η γνωστοποίηση της περιβαλλοντικής προόδου των οργανισμών αυτών στο ευρύτερο κοινό τόσο για επιβράβευση των ιδίων όσο και για την ενθάρρυνση και άλλων να ακολουθήσουν στον ίδιο δρόμο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλούν αναλυτικότερες πληροφορίες από τον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής EMAS στη διεύθυνση:
http://www.minenv.gr/emas/

Σχόλια