Η Ευρ. Επιτροπή επιδιώκει πρόοδο από την υπουργική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στο Ναϊρόμπι για την αλλαγή του κλίματος.

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Κατά την ετήσια διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, η οποία αρχίζει στις 6/11 στο Ναϊρόμπι και θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιζητεί να σημειωθεί περαιτέρω συνολική πρόοδος στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Ο αρμόδιος για το περιβάλλον Ευρωπαίος Επίτροπος κ. Σταύρος Δήμας θα συμμετάσχει στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση στο πλαίσιο της διάσκεψης, από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου. Είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται παγκόσμια διάσκεψη σχετικά με την αλλαγή του κλίματος σε χώρα της Αφρικής νοτίως της Σαχάρας και, κατά συνέπεια, θα υπάρξει ειδική εστίαση στις ανάγκες της Αφρικής και των υπολοίπων αναπτυσσόμενων χωρών. Το άλλο καίριο θέμα της ημερήσιας διάταξης θα είναι η συζήτηση για τα περαιτέρω μέτρα που θα πρέπει να λάβει η διεθνής κοινότητα για να καταπολεμήσει την αλλαγή του κλίματος την περίοδο μετά το 2012, οπότε λήγει η προθεσμία επίτευξης των στόχων για τις εκπομπές σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο. Στο πλαίσιο της διάσκεψης θα διενεργηθεί επίσης ανασκόπηση του πρωτοκόλλου.

«Η αλλαγή του κλίματος μας απειλεί με καταστροφικές συνέπειες που θα μεταμορφώσουν τον πλανήτη στον οποίο ζούμε», δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας. «Οι αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής και σε άλλα μέρη του κόσμου πιθανώς να είναι αυτές που θα πληγούν σκληρότερα από την κλιματική αλλαγή, συγχρόνως όμως είναι ελάχιστα εξοπλισμένες για να αντεπεξέλθουν σχετικά. Η διάσκεψη του Ναϊρόμπι αποτελεί σημαντική ευκαιρία για να στηρίξουμε τις αφρικανικές χώρες. Οφείλουμε να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία θα βοηθήσουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή και, τοιουτοτρόπως, να μειώσουν τους κίνδυνους που αυτή συνεπάγεται.»

Πρόσθεσε δε τα εξής: «Η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει ήδη και υπάρχουν ενδείξεις ότι επιταχύνεται ο ρυθμός της. Το Κιότο αποτελεί το πρώτο βήμα στην πορεία μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί με πολύ πιο φιλόδοξους στόχους την περίοδο μετά το 2012. Μολονότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αναμένουμε σημαντικά επιτεύγματα, στη διάσκεψη του Ναϊρόμπι πρέπει να σημειωθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στη διαμόρφωση μιας διεθνούς συναίνεσης σχετικά με τα επόμενα βήματα. Η πρόσφατη ανασκόπηση Stern δείχνει ότι υπάρχουν ισχυροί οικονομικοί λόγοι που μας υπαγορεύουν να ενεργήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για περαιτέρω καθυστερήσεις.»

Υποβοήθηση των αναπτυσσόμενων χωρών στην προσαρμογή και στην τεχνολογία
Προκειμένου να βοηθήσει τις ευπαθείς χώρες να προσαρμοστούν στην αλλαγή του κλίματος, η ΕΕ επιθυμεί την επίτευξη τελικής συμφωνίας στο Ναϊρόμπι σχετικά με αναλυτικό πενταετές πρόγραμμα εργασίας με αντικείμενο δραστηριότητες προσαρμογής. Χρειάζεται επίσης συμφωνία σχετικά με τις διαχειριστικές ρυθμίσεις και τη διοίκηση ενός νέου ταμείου προσαρμογής, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό συγκεκριμένα έργα προσαρμογής. Τα κεφάλαια του ταμείου αυτού μπορεί να ανέλθουν σε περισσότερα από 350 εκατ. € στο διάστημα μεταξύ 2008 και 2012.

Η ΕΕ επιθυμεί επίσης να αναληφθούν στο Ναϊρόμπι πρωτοβουλίες ενθάρρυνσης μιας πλέον ισότιμης παγκόσμιας κατανομής έργων εξοικονόμησης εκπομπών, τα οποία διενεργούνται στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (ΜΚΑ) του πρωτοκόλλου του Κιότο. Ο ΜΚΑ αποδεικνύεται ότι έχει μεγάλη επιτυχία στην προώθηση της μεταφοράς καθαρών τεχνολογιών σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπου τώρα είναι υπό εξέλιξη περισσότερα από 1.000 έργα. Ο μηχανισμός εμπορίας εκπομπών της ΕΕ βοηθάει στην τόνωση του σχετικού ενδιαφέροντος επιτρέποντας σε εταιρίες να χρησιμοποιούν πιστώσεις από έργα ΜΚΑ για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο του μηχανισμού. Ωστόσο, μόνο 9 από τα σχεδόν 400 έργα ΜΚΑ που έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο προέρχονται από χώρες της Αφρικής – 4 στη Νότιο Αφρική, 3 στο Μαρόκο και από 1 στην Αίγυπτο και στην Τυνησία.

Δράση για την περίοδο μετά το 2012 και ανασκόπηση του πρωτοκόλλου του Κιότο
Κατά την τελευταία διάσκεψη για την αλλαγή του κλίματος, τον παρελθόντα Δεκέμβριο στο Μόντρεαλ, η ΕΕ επέτυχε παγκόσμια συμφωνία για έναρξη συζητήσεων ως προς τη δράση στο μέλλον. Οι συζητήσεις αυτές ξεκίνησαν τον Μάιο στη Βόννη και ακολουθούν δύο παράλληλες «οδούς». Όλα τα μέρη που έχουν προσυπογράψει το πρωτόκολλο του Κιότο συζητούν νέους στόχους εκπομπών για τις βιομηχανικές χώρες, οι οποίοι θα διαδεχθούν τους τρέχοντες που πρέπει να επιτευχθούν έως το 2012. Παράλληλα, όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της διάσκεψης, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ οι οποίες δεν έχουν επικυρώσει το πρωτόκολλο του Κιότο, λαμβάνουν μέρος σε διετή διάλογο με αντικείμενο μακροχρόνια συλλογική δράση καταπολέμησης της αλλαγής του κλίματος υπό μορφή 4 εργαστηρίων.

Επιθυμία της ΕΕ είναι με τις δύο αυτές σειρές συζητήσεων να σχηματιστεί συναίνεση ως προς παγκόσμιο σύμφωνο για τον έλεγχο της αλλαγής του κλίματος την περίοδο μετά το 2012. Η συνάντηση του Ναϊρόμπι θα σηματοδοτήσει τον δεύτερο γύρο συζητήσεων σε κάθε «οδό». Η ομάδα εργασίας σχετικά με περαιτέρω δεσμεύσεις στο πλαίσιο του Κιότο θα συνεδριάσει στο μεγαλύτερο διάστημα στη διάρκεια της διάσκεψης, ενώ το εργαστήριο διαλόγου της διάσκεψης θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια της υψηλού επιπέδου συνεδρίασης.
Στη διάσκεψη θα διενεργηθεί επίσης ανασκόπηση του πρωτοκόλλου του Κιότο. Επιθυμία της ΕΕ είναι να εστιαστεί η ανασκόπηση σε βελτιώσεις που μπορούν να επέλθουν στο πρωτόκολλο, όπως αριστοποίηση της λειτουργίας του ΜΚΑ και των υπολοίπων αγοροκεντρικών μηχανισμών, συμπεριλαμβανομένων και των εκπομπών από πηγές που δεν καλύπτονται τώρα, ιδιαίτερα τη ναυτιλία και την πολιτική αεροπορία.

Σύμβαση για την αλλαγή του κλίματος και πρωτόκολλο του Κιότο
Η συνάντηση του Ναϊρόμπι περιλαμβάνει δύο διασκέψεις που θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα: την 12η συνεδρίαση (COP-12) των 189 συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και την 2η συνεδρίαση (COP/MOP-2) των 166 συμβαλλομένων μερών στη σύμβαση του πρωτοκόλλου του Κιότο. Κάθε μία από τις ανωτέρω συνεδριάσεις στηρίζεται από επικουρικά όργανα τα οποία συνεδριάζουν σε επίσημο πλαίσιο.

Η σύμβαση θέτει ως στόχο την πρόληψη των επικίνδυνων παρεμβάσεων του ανθρώπου στο κλιματικό σύστημα. Το πρωτόκολλο, το οποίο άρχισε να ισχύει το Φεβρουάριο του 2005, δεσμεύει τις βιομηχανικές χώρες να επιτύχουν ειδικό περιορισμό των εκπομπών ή στόχους μείωσης στη διάρκεια της «περιόδου δέσμευσης» 2008-2012.

Η διάσκεψη θα καταλήξει στην υψηλού επιπέδου συνεδρίαση από τις 15 έως τις 17 Νοεμβρίου. Για το σκέλος αυτό, η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί με επικεφαλής την «Τρόικα», η οποία αποτελείται από τον Φιλανδό Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Jan-Erik Enestam, το Γερμανό Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Sigmar Gabriel και τον Επίτροπο κ. Δήμα.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την εξής διεύθυνση στο Διαδίκτυο:
http://ec.europa.eu/environment/climat/nairobi_06.htm

Σχόλια