Χαιρετισμός υφυπ. Ανάπτυξης Τάσσου Νεράντζη στην ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών με θέμα την «Εξοικονόμηση Ενέργειας».

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Τάσσος Νεράντζης παραβρέθηκε στην ημερίδα, που διοργάνωσε η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών, με θέμα την «Εξοικονόμηση Ενέργειας». Στον χαιρετισμό, που απηύθηνε, ο κ. Νεράντζης, αφού συνεχάρη την Ακαδημία Αθηνών για την πρωτοβουλία της αυτή και μετέφερε τους χαιρετισμούς του Υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, τόνισε τα εξής: «Το ενεργειακό τοπίο του 21ου αιώνα αποτελείται από πρωτόγνωρες προκλήσεις. Σήμερα, όλες οι οικονομικές ζώνες του κόσμου, βρίσκονται σε αυξημένη εξάρτηση, για την κατοχύρωση της ενεργειακής τους ασφάλειας. Για την διασφάλιση σταθερών οικονομικών συνθηκών. Για την αποτροπή, της σαφώς διακρινόμενης, κλιματικής αλλαγής. Ο αντίκτυπος των εξελίξεων στην ενέργεια είναι καθημερινά αισθητός, πλέον, σε όλους μας. Η ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών για την ενέργεια, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.

Η Νέα Διακυβέρνηση, από την ανάληψη των καθηκόντων της, προχώρησε, άμεσα, στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού σχεδίου για την ενέργεια. Η ενεργειακή ασφάλεια, η διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, αποτέλεσαν πρωταρχικούς στόχους. Σειρά πολιτικών, μέτρων και δράσεων υλοποιούνται. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι εξαιρετικά χρήσιμο, τα πορίσματα της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας, να τεθούν υπόψη του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, το οποίο ανασυστήσαμε και ενεργοποιήσαμε προσφάτως, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η εξυπηρέτηση του βιώσιμου ενεργειακού μέλλοντος μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικά, μόνο, εάν ενεργήσουμε άμεσα και αποφασιστικά, για να προάγουμε και να αναπτύξουμε ένα πλήρες μίγμα ενεργειακών πολιτικών. Κομβικό συστατικό σε αυτό το μίγμα, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Περαιτέρω, αν λάβουμε υπόψη, ότι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σπαταλάμε ένα ποσοστό της τάξης του 20% από την ενέργεια που παράγουμε, αντιλαμβανόμαστε την καθοριστική σημασία της εξοικονόμησης. Μόνο το άμεσο κόστος της αδυναμίας αποδοτικής χρησιμοποίησης της ενέργειας, εκτιμάται σε ποσό, άνω των 150 εκ. ευρώ, ετησίως, για τις χώρες της ΕΕ. Η αξιοποίηση του δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας, μπορεί να αποτελέσει ένα καθοριστικό και αποτελεσματικό τρόπο ώστε, ταυτόχρονα:

Να βελτιωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού
Να μειωθούν οι εκπομπές άνθρακα
Να καλλιεργηθεί η ανταγωνιστικότητα και να τονωθεί η ανάπτυξη μιας μεγάλης αγοράς τεχνολογιών και προϊόντων υψηλής ενεργειακής απόδοσης
Να μειωθεί η ενεργειακή απαίτηση
Προς στήριξη τούτων, επικαλούμαι δύο επιχειρήματα. Πρώτον: σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μία εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 20%, έως το 2020, ισοδυναμεί με 390 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου. Μειώνει, δε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 780 εκατ. τόνους, ποσότητα διπλάσια αυτής που προβλέπει το πρωτόκολλο του Κιότο για την ΕΕ, έως το 2012. Δεύτερο, κατά το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η επίτευξη βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, μπορεί, από μόνη της, να μειώσει την απαίτηση για ενέργεια, έως το 2050, στο μισό της σημερινής κατανάλωσης.

Η Νέα Διακυβέρνηση, ήδη υλοποιεί συγκεκριμένες δράσεις για τον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, οι οποίες ήδη αποδίδουν. Ενδεικτικά θα ήθελα να επισημάνω τα εξής:

Την εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης αέργου ισχύος, στα κτίρια του δημόσιου τομέα και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, στα σημεία τροφοδότησης των δικτύων των ηλεκτροκίνητων μέσων και στους σταθμούς ΑΠΕ. Αυτή η προσπάθεια αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση περίπου 400 MW
Τον καθορισμό ως υποχρεωτικής, της προδιαγραφής, ενεργειακής κλάσης Α, για την προμήθεια από το δημόσιο τομέα, κλιματιστικών
Την εγκύκλιο για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων στα κτίρια του δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εποπτευομένων φορέων
Την εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στο σπίτι, στο γραφείο και στη χρήση του αυτοκινήτου.
Τη θέσπιση, για πρώτη, φορά τιμολογιακής πολιτικής στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ενισχύει τους καταναλωτές που εξοικονομούν ενέργεια
Την υιοθέτηση, σε σύντομο χρονικό διάστημα, της Ευρωπαϊκής οδηγίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
Την υιοθέτηση του κανονισμού Energy Star
Εδώ, θα ήθελα να επισημάνω δύο σημεία:

Το πρώτο σχετίζεται με την προσωπική ευθύνη που έχουμε όλοι σε αυτή την προσπάθεια. Όσα μέτρα και αν ληφθούν, αν δεν γίνει κοινό κτήμα ότι η προσπάθεια αφορά όλους και δεν υπάρξει αλλαγή συμπεριφοράς, τότε θα είναι πολύ μικρή η αποτελεσματικότητα μας. Αυτό σχετίζεται, τόσο με τις καταναλωτικές μας συνήθειες και τις επιλογές, όσο και με την υπέρβαση στρεβλών αντιλήψεων του τύπου «δεν με αφορά». Για παράδειγμα, αν οι καταναλωτές απαιτήσουν νέας τεχνολογίας αυτοκίνητα, τα οποία εξοικονομούν ενέργεια, η πίεση προς την αυτοκινητοβιομηχανία, θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική, από οποιαδήποτε πολιτική ή οικονομική δράση.

Το δεύτερο σημείο, αφορά το γεγονός ότι δεν υπάρχει μία και μοναδική λύση για τα ενεργειακά προβλήματα, όπως και στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα έχει αναγνωριστεί. άρα, είναι ευρύ το θεματολόγιο των τεχνολογιών και της ερευνητικής προσπάθειας που απαιτείται. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι προσπάθειες, από την εξοικονόμηση ενέργειας, τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως τα καύσιμα και τις μεταφορές.

Η ενεργειακή μας πολιτική αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής. Η αειφόρος ανάπτυξη, αποτελεί, επιλογή για τη Νέα Διακυβέρνηση. Η εξοικονόμηση ενέργειας, είναι ένα βασικό εργαλείο σε αυτή την κατεύθυνση. Ο στόχος της ανάπτυξης παντού, της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή και ευημερία, της ανάπτυξης για όλους, είναι καθημερινή προσπάθεια»

Σχόλια