Η Ευρ. Επιτροπή προτείνει απαγόρευση των εξαγωγών υδραργύρου από την ΕΕ.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νομοθεσία για την απαγόρευση όλων των εξαγωγών υδραργύρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2011. Η απαγόρευση αποτελεί βασικό τμήμα της στρατηγικής της ΕΕ για τη μείωση παγκοσμίως της έκθεσης στον υδράργυρο, ο οποίος είναι εξαιρετικά τοξικός για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η απαγόρευση των εξαγωγών θα μειώσει σημαντικά την προσφορά σε παγκόσμιο επίπεδο και επομένως τις εκπομπές του βαρέος μετάλλου στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με τον προτεινόμενο κανονισμό, ο υδράργυρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων ή ο οποίος παράγεται σε ορισμένες άλλες βιομηχανικές διεργασίες θα πρέπει να αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο μετά την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης εξαγωγής, τον Ιούλιο 2011. Η Επιτροπή διοργανώνει διεθνή διάσκεψη για τον υδράργυρο στις 26 και 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, με σκοπό την προώθηση της λήψης μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανόμενης της πιθανής διαμόρφωσης μιας νομικά δεσμευτικής διεθνούς συμφωνίας, για τη μείωση της έκθεσης των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας, αρμόδιος σε θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε: «Η πρόταση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της Επιτροπής να προστατεύσει τους ανθρώπους και το περιβάλλον από την έκθεση σε αυτό το εξαιρετικά τοξικό μέταλλο. Απαγορεύοντας τις εξαγωγές υδραργύρου και απαιτώντας την ασφαλή αποθήκευσή του, η ΕΕ θα δώσει το παράδειγμα για τη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο με σκοπό τη μείωση των εκπομπών. Προτρέπω τις άλλες χώρες να υποστηρίξουν τις ενέργειες για την επίτευξη παγκόσμιας συμφωνίας.»

Κίνδυνοι από την έκθεση στον υδράργυρο
Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι εξαιρετικά τοξικά προϊόντα για τον άνθρωπο, τα ζώα και τα οικοσυστήματα. Οι υψηλές δόσεις μπορεί να είναι μοιραίες για τους ανθρώπους, αλλά ακόμη και οι σχετικά χαμηλές δόσεις μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το νευρικό σύστημα και έχουν συνδεθεί με πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό, το ανοσοποιητικό και το αναπαραγωγικό σύστημα. Ο υδράργυρος είναι δυσαποδόμητος στο περιβάλλον, όπου μπορεί να μετατραπεί σε μεθυλυδράργυρο, την πλέον τοξική μορφή του. Καθώς ο μεθυλυδράργυρος διαπερνά με ευκολία τον πλακούντα και τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, η έκθεση των γυναικών σε ηλικία τεκνοποίησης και των παιδιών αποτελεί είναι άκρως ανησυχητική.

Χρήση υδραργύρου και εξαγωγές
Η χρήση του υδραργύρου ελαττώνεται στην ΕΕ και παγκοσμίως. Η παγκόσμια ζήτηση ανέρχεται σε περίπου 3.400 τόνους ετησίως, εκ των οποίων 440 τόνοι αντιπροσώπευαν τη ζήτηση στην ΕΕ των 15 το 2005.
Παγκοσμίως, οι κυριότερες χρήσεις του υδραργύρου αφορούν τη μικρής κλίμακας εξόρυξη χρυσού, τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων και την παραγωγή μονομερούς βινυλοχλωριδίου, που αποτελεί τη βάση των πλαστικών από PVC. Στην ΕΕ, μόνο η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων παραμένει σημαντικός χρήστης και σταδιακά εγκαταλείπει τη χρήση ηλεκτρολυτικών στοιχείων που περιέχουν υδράργυρο για την παραγωγή χλωρίου. Η επόμενη σε σειρά σημασίας χρήση στην ΕΕ είναι στα οδοντιατρικά αμαλγάματα.

Κύριος προμηθευτής υδραργύρου σε παγκόσμια κλίμακα είναι η ισπανική κρατική επιχείρηση MAYASA, η οποία προμηθεύει 1.000 τόνους περίπου ετησίως.

Η MAYASA επαναπωλεί τον υδράργυρο που αγοράζει από τη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων της ΕΕ, καθώς εγκαταλείπεται η χρήση των ηλεκτρολυτικών στοιχείων υδραργύρου. Εκτιμάται ότι, λόγω της εγκατάλειψης της χρήσης αυτής, από σήμερα έως το 2020 θα καταστεί διαθέσιμη ποσότητα 12.000 τόνων υδραργύρου.

Η πρόταση
Προκειμένου να συμβάλει στη μείωση της έκθεσης στον υδράργυρο σε παγκόσμιο επίπεδο, ο προτεινόμενος κανονισμός [1] θα απαγορεύσει τις εξαγωγές υδραργύρου από την ΕΕ από την 1η Ιουλίου 2011. Από την ίδια ημερομηνία, ο υδράργυρος που δεν χρησιμοποιείται πλέον στη βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων, καθώς και ο υδράργυρος που προκύπτει από τον καθαρισμό του φυσικού αερίου ή από την παραγωγή μη σιδηρούχων μετάλλων θα πρέπει να αποθηκεύεται με ασφαλή τρόπο [2] .

Η Επιτροπή διεξήγαγε ευρείες διαβουλεύσεις σχετικά με την πρότασή της και οι άμεσα θιγόμενοι από τους ενδιαφερομένους, δηλαδή η MAYASA, η Ισπανική κυβέρνηση και η ευρωπαϊκή βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων έχουν συμφωνήσει με την απαγόρευση από την προτεινόμενη ημερομηνία. Η Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της ότι η Cefic, η ευρωπαϊκή οργάνωση της χημικής βιομηχανίας, έχει αυτοδεσμευθεί να εξασφαλίσει την ασφαλή αποθήκευση του υδραργύρου που θα παράγει η βιομηχανία χλωρίου-αλκαλίων από την 1η Ιουλίου 2011.

Ο προτεινόμενος κανονισμός βαίνει προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο των Υπουργών για έγκριση σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης.

Διεθνής διάσκεψη για τον υδράργυρο
Η μείωση της έκθεσης στον υδράργυρο παγκοσμίως απαιτεί τη λήψη μέτρων σε παγκόσμιο επίπεδο για τη συμπλήρωση των μέτρων της ΕΕ. Η ΕΕ έχει ήδη προβάλει την ανάγκη να θεσπιστεί ένα νομικά δεσμευτικό παγκόσμιο μέσο για τον υδράργυρο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP).

Η διεθνής διάσκεψη για τον υδράργυρο που διοργανώνει η Επιτροπή στις 26 και 27 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες θα εστιάσει στον περιορισμό της προσφοράς και της ζήτησης και θα πρέπει να επιτρέψει να εντοπιστούν δυνατότητες δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Η διάσκεψη πραγματοποιείται ακριβώς τέσσερις μήνες πριν από την επόμενη σύνοδο του Διοικητικού Συμβουλίου του UNEP τον Φεβρουάριο του 2007, όπου θα συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα της θέσπισης ενός δεσμευτικού μέσου σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η διάσκεψη αποσκοπεί στην περαιτέρω διεθνή ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν τον υδράργυρο και στη διευκόλυνση των επαφών μεταξύ χωρών παραγωγής/εξαγωγής και καταναλωτριών χωρών.
Αναμένονται συμμετέχοντες από περισσότερες από 30 χώρες εκτός ΕΕ, μεταξύ άλλων Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Βραζιλία, ΗΠΑ και Καναδάς.

Ιστορικό
Η στρατηγική της ΕΕ για τον υδράργυρο, η οποία δρομολογήθηκε από την Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2005, είναι ένα συνεκτικό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ρύπανσης από υδράργυρο στην ΕΕ και παγκοσμίως. Περιλαμβάνει 20 μέτρα για τη μείωση των εκπομπών υδραργύρου, την ελάττωση της προσφοράς και ζήτησης και την προστασία από την έκθεση, ιδίως στον μεθυλυδράργυρο που απαντά στα ψάρια. Η απαγόρευση των εξαγωγών και η ασφαλής αποθήκευση των πλεονασμάτων αποτελούν βασικές πτυχές της στρατηγικής.

Βλέπε επίσης: http://ec.europa.eu/environment/chemicals/mercury/index.htm

[1] COM(2006) 636
[2] Για παράδειγμα σε υπόγεια αλατωρυχεία κατάλληλα για τη διάθεση αποβλήτων

Σχόλια