Ημερίδα με θέμα: Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE». από το ΤΕΕ.

0
2
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από πρόταση της Επιστημονικής Επιτροπής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, σε συνεργασία με την Ειδική Επιστημονική Επιτροπή Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, διοργανώνει την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2006, στην Αίθουσα Αντιπροσωπείας (Καραγεώργη Σερβίας 4, 5ος όροφος), ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: “Υποδομή Χωρικών Πληροφοριών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με την οδηγία INSPIRE”.Η Οδηγία INSIRE διαμορφώνει νομικό πλαίσιο για την δημιουργία και λειτουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών στην Ευρώπη, με σκοπό τη χάραξη, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των κοινοτικών πολιτικών, σε όλα τα επίπεδα, και την παροχή πληροφοριών του δημόσιου τομέα. Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι να καταστήσει διαθέσιμα περισσότερα και καλύτερα δεδομένα και επικεντρώνεται κυρίως στην περιβαλλοντική πολιτική χωρίς να αποκλείεται η χρήση και μελλοντική επέκτασή της και σε άλλους τομείς.

Οι στόχοι της συγκεκριμένης ημερίδας είναι :

– Να δοθεί η δυνατότητα στους κύριους εκπροσώπους των φορέων που εμπλέκονται στην παραγωγή και διαχείριση της γεωγραφικής πληροφορίας στην χώρα να παρουσιάσουν την υφιστάμενη κατάσταση και εμπειρία τους σε θέματα υποδομών.

– Να ενημερωθούν οι εν δυνάμει χρήστες της γεωγραφικής πληροφορίας για το περιεχόμενο και την εξέλιξη της πρωτοβουλίας INSPIRE.

– Να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ χρηστών και φορέων της χώρας.

– Να ενεργοποιηθεί και να ενισχυθεί το δίκτυο των χρηστών στις διαδικασίες της πρωτοβουλίας INSPIRE.

– Να αξιολογηθούν, να εκτιμηθούν και να αποτιμηθούν ως προς την συμβατότητά τους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι υπάρχουσες υποδομές χωρικών δεδομένων.

– Να διαμορφωθούν προτάσεις και να αναπτυχθεί προβληματισμός για μελλοντικές δράσεις της υλοποίησης της οδηγίας INSPIRE.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη.

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου,

Τηλέφωνο:2103291252-4, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sci-work@central.tee.gr

Σχόλια