Διημερίδα από το ΤΕΕ και τη ΓΣΕΕ με θέμα: «ΑΜΙΑΝΤΟΣ: Μια διαρκής απειλή. Προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους».

0
8
Ημερίδες -Συνέδρια - Σεμινάρια

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) συνδιοργανώνουν Διημερίδα στις 30 και 31 Οκτωβρίου 2006, με θέμα: «ΑΜΙΑΝΤΟΣ: Μια διαρκής απειλή – Προβλήματα και τρόποι αντιμετώπισής τους».
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών δράσεων που προβλέπει το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ και ΓΣΕΕ, καθώς το θέμα είναι κοινού ενδιαφέροντος και για τους δύο φορείς.Τόπος διεξαγωγής: Αμφιθέατρο ΓΣΕΕ, Πατησίων 69 και Αινιάνος, 4ος όροφος, Αθήνα.

Σκοπός της Διημερίδας αυτής είναι:

Ø Η εκτίμηση της υπάρχουσας κατάστασης στη χώρα μας σε συνδυασμό και με τις υποχρεώσεις της, σε σχέση με το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο,

Ø Η ανάδειξη όλων των πτυχών της διαχείρισης του αμιάντου και ο εντοπισμός των προβλημάτων που παρατηρούνται και

Ø Η διαμόρφωση προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων

Συντονιστές της Διημερίδας είναι οι: Β. Διακομιχάλης, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ και Ι. Τσιάφης, Μέλος ΔΕ ΤΕΕ

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη

Πληροφορίες: Τμήμα Επιστημονικού και Αναπτυξιακού Έργου – Γραφείο Περιβάλλοντος
Τηλ. : 210-3291508, 442, 514
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: environment@central.tee.gr

Σχόλια