Επιστολή υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα για τη δημιουργία οικολογικού πάρκου θεάματος και αναψυχής της Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας.

0
13
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έστειλε επιστολή στον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων Γιώργο Σουφλιά, στον υπουργό Πολιτισμού Γιώργο Βουλγαράκη και τον πρόεδρο της «Ολυμπιακά Ακίνητα» Χρήστο Χατζηεμμανουήλ με την οποία προτείνεται, στο πλαίσιο της Κυβερνητικής Πολιτικής Ανάπτυξης και της αξιοποίησης των Ολυμπιακών Ακινήτων, η δημιουργία ενός οικολογικού πάρκου θεάματος και αναψυχής της Θαλάσσιας Επιστήμης και Τεχνολογίας.Στην επιστολή αυτή, η οποία συνοδεύεται από στοιχεία για το προτεινόμενο έργο, ο κ. Σιούφας επισημαίνει τα ακόλουθα:

«Η δημιουργία ενός τέτοιου πάρκου, έχοντας ως αιχμή την κατασκευή ενός μεγάλου Ενυδρείου διεθνών προδιαγραφών, θα καλύψει αφενός την έλλειψη μιας Εθνικής εμβέλειας δράσης, αφετέρου θα στοχεύει σε μια πολυεπίπεδη επένδυση (οικονομική, πολιτιστική, τουριστική, ερευνητική, εκπαιδευτική).

Η επιτυχημένη πρόσφατη λειτουργία του Ενυδρείου Κρήτης (με αριθμό επισκεπτών να υπερβαίνουν τους 300.000 σε διάστημα 6 μηνών) καταδεικνύει τις δυνατότητες επιτυχίας του προτεινόμενου εγχειρήματος.

Δεδομένου του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου, των συνθηκών βιωσιμότητας της επένδυσης και της εφικτότητας του έργου (οικολογικοί, οικονομικοί λόγοι) προτείνεται η χωροθέτηση του έργου στις ζώνες Β2 ή ΑΙ του Ολυμπιακού πόλου Φαλήρου.

Σε ό,τι αφορά την ζώνη Β2, σημειώνεται ότι με τον νόμο 3342/2005 επιτρέπεται η χρήση θεματικού πάρκου-ενυδρείου. Στη δε ζώνη ΑΙ επιτρέπεται επίσης βάση του ίδιου νόμου η δημιουργία Οικολογικού Πάρκου (¶ρθρο 22 παρ.α και β).

Επειδή προτιθέμεθα να εντάξουμε το έργο στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, παρακαλούμε για τις όσο το δυνατόν συντομότερες απαιτούμενες ενέργειες του Υπουργείου σας για την τελική χωροθέτηση καθώς και των λοιπών ρυθμίσεων όρων δόμησης, ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη έκδοση των σχετικών οικοδομικών και λοιπών αδειών».

Σχόλια