Πιλοτικά έργα της Ευρ. Επιτροπής οδηγούν στην ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των αντίστοιχων κλάδων για την παραγωγή «οικολογικότερων»προϊόντων.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Δύο πιλοτικά έργα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπούσαν στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων προϊόντων καθημερινής χρήσης, οδήγησαν στην ανάληψη δεσμεύσεων εκ μέρους των κατασκευαστών ότι θα διερευνήσουν νέους τρόπους για να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των κινητών τηλεφώνων και των ξύλινων επίπλων κήπου. Με πρωτοπόρο τη φινλανδική Nokia, ένα ευρύ φάσμα εταιρειών δεσμεύτηκε εκουσίως να λάβει επιπλέον μέτρα ώστε να περιστείλει την ενεργειακή κατανάλωση των κινητών τηλεφώνων, να μειώσει τα περιεχόμενα σε αυτά επικίνδυνα υλικά και να αυξήσει την επίγνωση της ανακύκλωσης εκ μέρους των καταναλωτών. Η γαλλική εταιρία Carrefour, μαζί με άλλους δραστηριοποιούμενους στον τομέα αυτόν, δεσμεύθηκε να μειώσει τις περιβαλλοντικές συνέπειες των καθισμάτων κήπου από τροπική ξυλεία, επιφέροντας τις αναγκαίες προς τούτο σχεδιαστικές αλλαγές. Η τήρηση των εν λόγω δεσμεύσεων θα παρακολουθείται από την Επιτροπή, η οποία εγκαινίασε τα ως άνω έργα πριν από δύο χρόνια. Η Επιτροπή καλεί πλέον και άλλους κλάδους να περιορίσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων τους με ανάλογο τρόπο.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας δήλωσε : “Εάν εξεταστούν συνολικά, η παραγωγή και η κατανάλωση προϊόντων έχουν τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον, λόγω της χρήσης των πόρων, της ενέργειας και των μεταφορών, καθώς και της παραγωγής αποβλήτων. Τα συγκεκριμένα πιλοτικά έργα απέδειξαν ότι η ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων είναι όντως σε θέση να μειώσει τις εν λόγω επιπτώσεις. Χαιρετίζω θερμά τις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Nokia και η Carrefour καθώς και τις δεσμεύσεις των εταιρειών που συμμετείχαν και προτρέπω και τις υπόλοιπες εταιρείες να προβούν σε ανάλογες ενέργειες, ώστε τα προϊόντα τους να καταστούν οικολογικότερα.”

Ο κ. Veli Sundbäck, αντιπρόεδρος και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και θεμάτων ευθύνης στη Nokia δήλωσε: “Οι κινητές επικοινωνίες προσφέρουν οφέλη σε όλες τις κοινωνίες και στο περιβάλλον μας, δεδομένου ότι συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, παράλληλα όμως επιθυμούμε τα προϊόντα μας να είναι ολοένα και οικολογικότερα. Πρόκειται για ευθύνη που καλείται να επωμισθεί ολόκληρος ο κλάδος των κινητών επικοινωνιών. Η Nokia πρότεινε το συγκεκριμένο πιλοτικό έργο στην Επιτροπή, ώστε να δημιουργηθεί μία δυνατότητα οι βιομηχανικοί και περιβαλλοντικοί φορείς να συμπράξουν και να αναπτύξουν νέες ιδέες πριν να δεσμευθούν για την ανάληψη δράσης.”

Ο κ. Roland Vaxelaire, διευθυντής της Carrefour σε θέματα ευθύνης, ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, δήλωσε : “Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε τη σημαντική πείρα μας σε ό,τι αφορά τα θέματα ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών και κοινωνικών μελημάτων στις πηγές τροπικής ξυλείας που χρησιμοποιούμε για τα είδη επίπλωσης κήπου. Η εταιρία Carrefour υποστηρίζει σθεναρά το αίτημα άνω των 70 εταιρειών για τη θέσπιση νομοθεσίας που να απαγορεύει τις εισαγωγές στην ευρωπαϊκή αγορά ξυλείας και ξύλινων προϊόντων από παράνομες πηγές.”

Η προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής
Τα πιλοτικά έργα ανέδειξαν τα περιβαλλοντικά οφέλη από την αποκαλούμενη “προσέγγιση με βάση τον κύκλο ζωής”, που αποτελεί καθοριστικής σημασίας στοιχείο της ολοκληρωμένης πολιτικής προϊόντων και των νέων θεματικών στρατηγικών της Επιτροπής για τους φυσικούς πόρους και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η προσέγγιση αυτή προϋποθέτει τη συνεκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής του προϊόντος, από τη φάση της εξόρυξης πρώτων υλών και ενέργειας για την παραγωγή του, μέχρι το στάδιο κατά το οποίο το προϊόν και τα κατασκευαστικά του στοιχεία ανακυκλώνονται ή διατίθενται ως απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Δεσμεύσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων
Οι συμμετέχουσες εταιρείες δεσμεύθηκαν να επιφέρουν οικονομικά και κοινωνικά εφικτές περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Οι βελτιώσεις αυτές εστιάζονται στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων στα στάδια του κύκλου ζωής τους στα οποία οι επιπτώσεις αυτές είναι σημαντικότερες.

Σε ό,τι αφορά τα κινητά τηλέφωνα, οι εμπλεκόμενοι [1] δεσμεύθηκαν να λάβουν μέτρα ώστε :
– να ακολουθούνται κανονιστικά πρότυπα ακόμη αυστηρότερα των ήδη θεσπισμένων και να εξαλειφθούν ή να μειωθούν τα επιπλέον επικίνδυνα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων επιβραδυντικών της φλόγας και των φθαλικών ενώσεων·
– να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση, εξοπλίζοντας τα τηλέφωνα με διατάξεις που να υπενθυμίζουν ότι επιβάλλεται να αποσυνδεθεί ο φορτιστής όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτιση της μπαταρίας,
– να αναπτυχθούν μέτρα για τη βελτίωση των συστημάτων επιστροφής των χρησιμοποιημένων ή ανεπιθύμητων τηλεφώνων, αυξάνοντας έτσι τον αριθμό των συσκευών που επιστρέφονται για ανακύκλωση,
– να παρέχονται περισσότερες περιβαλλοντικές πληροφορίες και οδηγίες στους καταναλωτές, ώστε να είναι αυτοί σε θέση να λαμβάνουν αποφάσεις συνεκτιμώντας τον παράγοντα περιβάλλον.
Η Nokia υπολογίζει ότι αν το 10% και μόνο των χρηστών κινητών τηλεφώνων ανά την υφήλιο αποσυνέδεαν τον φορτιστή μετά την ολοκλήρωση της φόρτισης του κινητού τηλεφώνου, θα εξοικονομείτο ενέργεια που θα αρκούσε για την κάλυψη των αναγκών 60.000 ευρωπαϊκών νοικοκυριών για ένα έτος.
Πλήρη αναλυτικά στοιχεία για το πιλοτικό έργο, τις αντίστοιχες δράσεις και συστάσεις διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ec.europa.eu/environment/ipp/mobile.htm

Το έργο για καρέκλες κήπου από τροπική ξυλεία [2] είχε ως αποτέλεσμα:
– να επιβεβαιωθεί ότι το πλέον σημαντικό περιβαλλοντικό θέμα εν προκειμένω ήταν να εξασφαλισθεί η αειφόρος παραγωγή της αντίστοιχης ξυλείας, στόχο για τον οποίο έχουν ήδη δεσμευθεί οι συμμετέχουσες εταιρείες,
– δέσμευση εκ μέρους των παραγωγών για βελτίωση του σχεδιασμού των προϊόντων ώστε να καταστεί φιλικότερη για το περιβάλλον η χρήση των υλικών και να διευκολυνθεί η μεταφορά τους, περιορίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα αναγκαία μεταφορικά μέσα,
– δέσμευση για τη βελτίωση των πληροφοριών που παρέχονται στους καταναλωτές σχετικά με τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.

Τα επόμενα βήματα
Εντός έτους από τώρα, η Επιτροπή θα αξιολογήσει τα βήματα προόδου που θα έχουν επιτύχει οι εν λόγω κατασκευαστές όσον αφορά την τήρηση των ως άνω δεσμεύσεων. Προτίθεται επίσης να καταρτίσει κατάλογο των διατιθέμενων στην ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων που έχουν τα μεγαλύτερα περιθώρια περιβαλλοντικών βελτιώσεων. Αυτό θα διευκολύνει την εστίαση της περιβαλλοντικής πολιτικής σε πεδία όπου μπορεί να γίνει πλέον αισθητή η διαφορά (http://ec.europa.eu/environment/ipp/identifying.htm)

[1] Στο έργο για τα κινητά τηλέφωνα πρωτοστάτησε η Nokia και συμμετείχαν οι: Motorola, Panasonic, Epson, Intel, AMD, Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (Defra), Ινστιτούτο Περιβάλλοντος της Φινλανδίας, Teliasonera, France Télécom/Orange, Vodafone, Umicore, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ – BEUC) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

[2] Στο έργο για τα καθίσματα κήπου από τροπική ξυλεία πρωτοστάτησε η Carrefour και συμμετείχαν οι: IKEA, Pro-natura, Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF), Ευρωπαϊκό Γραφείο Ενώσεων Καταναλωτών (ΕΓΕΚ – BEUC), CEI-Bois (βιομηχανίες κατεργασίας ξύλου), FSC (Συμβούλιο διαχείρισης των Δασών), OVAM (Δημόσια υπηρεσία της Φλάνδρας για τα απόβλητα) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχόλια