Μεγαλύτερα κίνητρα για τις οικολογικές τεχνολογίες.

0
5
Βιομηχανία και περιβάλλον

Το παρόν άρθρο αποτελεί αναδημοσίευση από το περιοδικό «Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους» Αρ.24 Μάρτιος 2006.
Οι οικολογικές βιομηχανίες της Ευρώπης αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της παγκόσμιας αγοράς και ήδη καλύπτουν πάνω από το 2% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της ΕΕ, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5%. Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει μια σειρά δράσεων με στόχο να ενθαρρύνει τις βιομηχανίες της Ευρώπης να υποστηρίξουν την οικολογική καινοτομία. Το Σχέδιο Δράσης για τις Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες (ΕΤΑΡ) είναι ο θεμέλιος λίθος της πολιτικής της ΕΕ για την οικολογική καινοτομία και συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβόνας της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Το Σχέδιο ξεκίνησε το 2004 και καλύπτει μια σειρά μέτρων που περιλαμβάνουν την απόδοση μεγαλύτερης προτεραιότητας στις οικολογικές τεχνολογίες στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την ανάπτυξη, και τη δημιουργία των επονομαζόμενων πλατφορμών τεχνολογίας. Οι πλατφόρμες τεχνολογίας φέρνουν σε επαφή τους ενδιαφερόμενους, με ηγέτη τη βιομηχανία, προκειμένου να ορίσουν στόχους έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και να καθιερώσουν δείκτες για την επίτευξή τους.

Το Σχέδιο Δράσης εγκρίθηκε από τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένου και του επιχειρηματικού κόσμου, της ερευνητικής κοινότητας και των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Φέτος θα παρουσιαστεί ένα Ευρωπαϊκό πάνελ για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες, το οποίο θα φέρει σε επαφή τους βασικούς παράγοντες προκειμένου να δοθεί καλύτερο προφίλ στο σχέδιο και να οριστούν τα επόμενα βήματα.

Υπό εκτέλεση βρίσκονται επίσης και οι εργασίες για την κατάρτιση ενός νέου Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας (CIP) για την περίοδο 2007-2013, το οποίο θα προσφέρει επιχειρηματικό κεφάλαιο για τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης. Χρηματοδότηση θα διατίθεται επίσης και μέσω των Διαρθρωτικών Ταμείων, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Προγράμματος LIFE.

Ανταγωνιστική πίεση
Το 2005, οι εξαγωγές από την οικολογική βιομηχανία της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 8%, αποδίδοντας εμπορικό πλεόνασμα πάνω από 600 εκατομμύρια €. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά ώστε η Ευρώπη να μη χάσει έδαφος σε αυτό το ανταγωνιστικό πεδίο. Η Ιαπωνία είναι ήδη ο ηγέτης της αγοράς των υβριδικών αυτοκινήτων, ενώ περισσότερα από τα μισά νέα οχήματα που αγοράστηκαν στην Βραζιλία το 2005 ήταν εξοπλισμένα με κινητήρες που λειτουργούν και με βιολογικά καύσιμα.

Αρκετοί παράγοντες ενισχύουν την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης νέων, πιο οικολογικών τεχνολογιών. Ο ρυθμός των κλιματικών αλλαγών απαιτεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που εκπέμπουν μικρότερες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. Η εξάντληση των φυσικών πόρων και η αντίστοιχη απώλεια βιοποικιλότητας σημαίνει ότι πρέπει να βρεθούν εναλλακτικές λύσεις. Και η ρύπανση του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε – αέρας, νερό και έδαφος – βλάπτει την ανθρώπινη υγεία και δημιουργεί αυξανόμενο οικονομικό κόστος υγειονομικής περίθαλψης και ασφάλειας, καθώς και απώλεια παραγωγικότητας.

Η περιβαλλοντική καινοτομία φαίνεται ολοένα και περισσότερο λογική από οικονομικής απόψεως. Ορισμένες επιτυχείς επιχειρήσεις πιστεύουν ότι μπορούν να ανακτήσουν σχεδόν τρεις φορές την αρχική τους επένδυση μέσα σε ένα χρόνο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει τις δημόσιες αρχές να καταφύγουν σε οικολογικές προμήθειες προκειμένου να διευρυνθεί η αγορά οικολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, αναθεωρεί τις επιχορηγήσεις που αποδεικνύονται επιβλαβείς για το περιβάλλον, και ορίζει μέτρα σύγκρισης για προϊόντα και τεχνολογίες που ενισχύουν την εμπιστοσύνη και την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών. Ωστόσο, η δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος έχει τα όριά της – από εκεί και πέρα, το ρίσκο πρέπει να το πάρει ο επιχειρηματικός κόσμος.

Στο επίκεντρο
Το γεγονός ότι η Σύνοδος Κορυφής των Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων στις Βρυξέλλες το Μάρτιο του 2006 αφιέρωσε μια ολόκληρη συνάντηση στην οικολογική καινοτομία αποδεικνύει πόσο έχουν προχωρήσει οι αειφόρες τεχνολογίες. Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, Σταύρος Δήμας, παρουσίασε τρεις προκλήσεις στους ηγέτες του επιχειρηματικού κόσμου:
o Να διερευνήσουν τους τομείς από τους οποίους μπορούν να αντληθούν οικολογικά κέρδη,
o Να αρχίσουν να επενδύουν,
o Να μετακινηθούν προς το επίκεντρο – με στρατηγικές μάρκετινγκ και διαφήμισης που θα αυξήσουν τη ζήτηση για τα οικολογικά προϊόντα.
Η Επιτροπή επιθυμεί επίσης να δει περισσότερους ‘οικολογικούς συνεταιρισμούς’: συμμαχίες με οδηγό τη βιομηχανία, στα πρότυπα του Παγκόσμιου Επιχειρηματικού Συμβουλίου για την Αειφόρο Ανάπτυξη, που θα βοηθούν στην υποστήριξη κοινοπραξιών και τη δικτύωση εταιριών.

Σχόλια