Η Ευρ. Επιτροπή ενεργοποιεί τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας για να συνδράμει τον Λίβανο στην αντιμετώπιση μεγάλης πετρελαιοκηλίδας.

0
2
Ναυτιλία και περιβάλλον

Ο Λίβανος ζήτησε την επείγουσα βοήθεια του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ προκειμένου να περιορίσει τις περιβαλλοντικές ζημίες που προκλήθηκαν από μεγάλη πετρελαιοκηλίδα στις ακτές του. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας του Λιβάνου ζήτησε τη βοήθεια του Κέντρου Παρακολούθησης και Πληροφοριών (ΚΠΠ/MIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου να κινητοποιήσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να το βοηθήσουν να εξαλείψει τη ρύπανση που προκλήθηκε από κατ’εκτίμηση ποσότητα 10.000 – 35.000 τόνων βαρέoς μαζούτ.
«Οι πόλεμοι προκαλούν μεγάλες ανθρώπινες τραγωδίες, όπως αυτές των οποίων είμαστε σήμερα μάρτυρες στον Λίβανο. Μια άλλη πλευρά όμως είναι και οι σημαντικές περιβαλλοντικές καταστροφές που προκαλούνται από τους πολέμους. Η πρόσφατη πετρελαιοκηλίδα που εμφανίστηκε στις ακτές του Λιβάνου ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις προοπτικές επιβίωσης και την υγεία των πολιτών του Λιβάνου και των γειτονικών χωρών, καθώς και τη γενικότερη κατάσταση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή. Με τη βοήθεια του ΚΠΠ, τα κράτη μέλη θα προσφέρουν συντονισμένη αρωγή, συμπεριλαμβανομένων εμπειρογνωμόνων και ειδικού υλικού,» δήλωσε ο αρμόδιος για το ΚΠΠ Ευρωπαίος Επίτροπος Σταύρος Δήμας.

Σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, η πετρελαιοκηλίδα προκλήθηκε από την καταστροφή αποθηκευτικής δεξαμενής σε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής της Jieh, η οποία επλήγη από ισραηλινές βόμβες στις 13 και 15 Ιουλίου. Τα καύσιμα εξακολουθούν να καίγονται, πλην όμως τμήμα τους διέρρευσε στη θάλασσα. Υπάρχουν όμως και άλλες, μικρότερες πηγές πρόκλησης πετρελαιοκηλίδων, οι οποίες πιστεύεται ότι οφείλονται σε πλοίο που βυθίστηκε. Μέχρι στιγμής, το βαρύ μαζούτ έχει ρυπάνει τουλάχιστον 70-80 km ακτών βορείως της Jieh. Η πετρελαιοκηλίδα απλώθηκε σε βραχώδεις και αμμώδεις δημόσιες ακτές, καθώς και σε λιμάνια και μαρίνες.

Η κυβέρνηση του Λιβάνου ζήτησε βοήθεια υπό μορφήν σημαντικών ποσοτήτων ουσιών διασποράς ρύπων, πλωτών φραγμάτων, προσροφητικών ουσιών, εξαφριστήρων, καθώς και ειδικά σκάφη και κάθε είδους υλικό αναγκαίο για τις εργασίες καθαρισμού. Ζήτησε επίσης κατάλογο εξειδικευμένων εγγεγραμμένων εταιρειών, διατεθειμένων να συμμετάσχουν στην επιχείρηση καθαρισμού.
Αρκετά κράτη έχουν ήδη ανταποκριθεί στο αίτημα και οι προσφορές βοήθειας μελετώνται προκειμένου να υποβληθούν στις αρχές του Λιβάνου.
Ταυτόχρονα διερευνώνται οι τυχόν περαιτέρω ανάγκες.

Πλαίσιο:
Στις 27 Ιουλίου 2006, το Υπουργείο Περιβάλλοντος του Λιβάνου ζήτησε τη βοήθεια της Επιτροπής για την αντιμετώπιση σημαντικής πετρελαιοκηλίδας που δημιουργεί σοβαρότατη κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν, υπολογίζεται ότι ποσότητα 10.000 – 35.000 τόνων βαρέος μαζούτ έχει ρυπάνει ακτές σε μήκος τουλάχιστον 70-80 km.

Το πετρέλαιο προήλθε κυρίως από χερσαίες πηγές, όπως, π.χ., από αποθηκευτικές δεξαμενές μονάδας ηλεκτροπαραγωγής της περιοχής της Jieh, 30 km νοτίως της Βηρυτού και, εν μέρει, από πηγές στη θάλασσα. Η Επιτροπή ενεργοποίησε αμέσως τον κοινοτικό μηχανισμό πολιτικής προστασίας.

Το αίτημα αρωγής περιλαμβάνει ουσίες διασποράς ρύπων, πλωτά φράγματα, προσροφητικές ουσίες, εξαφριστήρες, καθώς και ειδικά σκάφη και κάθε είδους υλικό αναγκαίο για τις εργασίες καθαρισμού, όπως και κατάλογο ειδικών εγγεγραμμένων εταιριών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Το ΚΠΠ/MIC διαβίβασε περαιτέρω το αίτημα στα συμμετέχοντα κράτη (στους φορείς που είναι αρμόδιοι για την πολιτική προστασία και τη θαλάσσια ρύπανση).

Έχουν ήδη καταφθάσει προσφορές για βοήθεια από τα συμμετέχοντα κράτη, οι οποίες και αξιολογούνται.
Tο ΚΠΠ/MIC βρίσκεται σε στενή επαφή με τους ασχολούμενους με το αντικείμενο διεθνείς οργανισμούς (Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον/UNEP, Περιφερειακό Κέντρο Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης για τη Μεσόγειο Θάλασσα/REMPEC). Εξετάζεται επίσης η προμήθεια δορυφορικών εικόνων μέσω του Διεθνούς Κλιμακίου «Διάστημα και μείζονες καταστροφές».

Δικτυακός τόπος
http://ec.europa.eu/environment/civil/marin/mp01_en_introduction.htm

Σχόλια