Η Ευρωπαϊκή Ένωση απαγορεύει επικίνδυνες ουσίες που περιέχονται σε βαφές μαλλιών.

0
14
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει απαγορεύσεις για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε 22 ουσίες που χρησιμοποιούνται σε βαφές μαλλιών. Μετά από επιστημονικές συμβουλές του 2001 ότι μερικές χρωστικές ουσίες βαφών θα μπορούσαν να προκαλέσουν καρκίνο, η Ε.Ε. έχει εργαστεί για να δημιουργήσει έναν θετικό κατάλογο επιτρεπόμενων ουσιών. Η βιομηχανία καλλυντικών έχει ήδη υποβάλει 115 αρχεία ασφάλειας για αξιολόγηση από επιστήμονες της Ε.Ε. Οι εταιρίες δεν υπέβαλαν κανένα στοιχείο όσον αφορά τις 22 ουσίες που απαγορεύθηκαν τώρα. Μάλιστα, η ένωση των βιομηχανιών καλλυντικών της Ε.Ε. (Colipa) ανέφερε ότι «υποστηρίζει πλήρως» τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις απαγορευμένες ουσίες.

Σχόλια