Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζει την ακτή Ψαλιδίου της Κω, περιοχή προστασίας της Φύσης.

0
14
Γενικού ενδιαφέροντος

Υπεγράφη από τον Υφυπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σταύρο Καλογιάννη και προωθήθηκε για συνυπογραφή από τους συναρμόδιους Υπουργούς το Προεδρικό Διάταγμα για τον χαρακτηρισμό χερσαίων, θαλάσσιων και υδάτινων περιοχών του Υγροτόπου και της ακτής Ψαλιδίου της Κω ως περιοχής προστασίας της Φύσης. Το Προεδρικό Διάταγμα είχε αποσταλεί προς επεξεργασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο γνωμοδότησε θετικά. Όπως δήλωσε ο Στ. Καλογιάννης «Με το Προεδρικό Διάταγμα χαρακτηρίζονται ως περιοχή προστασίας της Φύσης τμήματα του Υγροτόπου και της ακτής Ψαλιδίου Κω, προκειμένου να διαφυλάξουμε την ιδιαίτερη οικολογική, γεωμορφολογική, βιολογική και αισθητική τους αξία. Για την περιοχή αυτή είχε εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη καθώς έχει χαρακτηρισθεί ως σημαντική για τα πουλιά της Ελλάδας. Έχουν καταγραφεί σε αυτή διάφορα είδη ορνιθοπανίδας που προστατεύονται από τη συνθήκη της Βέρνης και την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Τμήμα της περιοχής βρίσκεται εντός καταφυγίου άγριας ζωής.

Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε αποτελεσματικά τους σπάνιους οικότοπους και τα είδη χλωρίδας και πανίδας που απαντώνται στην περιοχή, και να διαχειριστούμε ορθολογικά την φύση και το μοναδικό τοπίο.

Με το Προεδρικό Διάταγμα καθορίζονται οι δραστηριότητες και χρήσεις που επιτρέπονται σε κάθε ζώνη προστασίας του Υγροτόπου. Για τη διαχείριση της περιοχής και με σκοπό την επίτευξη της προστασίας θα συνταχθεί Κανονισμός Διοίκησης και Λειτουργίας καθώς και σχέδιο διαχείρισης και εξειδικευμένα προγράμματα δράσης. Μέχρι τη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης, την διαχείριση της περιοχής αναλαμβάνει ο Δήμος Κω υπό την εποπτεία του ΥΠΕΧΩΔΕ».

Σχόλια