Η ανακύκλωση φορητών μπαταριών αναπτύσσεται και στην Ελλάδα με γοργούς ρυθμούς.

0
2
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Εξαιρετική ανάπτυξη παρουσιάζει το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών ΑΦΗΣ Α.Ε. Σύμφωνα με πληροφορίες του Econews, η τοποθέτηση κάδων συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς ξεπερνώντας μέχρι στιγμής τους 13.000 κάδους πανελλαδικά, υπερκαλύπτοντας ήδη τον στόχο των 10.000 κάδων που είχε τεθεί για να καλυφθεί μέχρι 31/12/2006.

Οι κάδοι έχουν τοποθετηθεί σε 2.500 δήμους και κοινότητες, σε 4.300 σχολεία, σε όλες τις αλυσίδες σουπερμάρκετ, σε όλες τις αλυσίδες τηλεπικοινωνιών, σε 2.200 εμπορικά καταστήματα και σε 1.800 επιχειρήσεις και λοιπές οργανώσεις.

Με τα σημερινά δεδομένα εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2006 θα βρίσκονται σε πάνω από 18.000 σημεία συνολικά.

Ο αριθμός αυτός δείχνει μια πολύ αισιόδοξη εικόνα για τη χώρα μας σε σύγκριση με αντίστοιχους Ευρωπαϊκούς φορείς που έχουν ξεκινήσει τα προγράμματα ανακύκλωσης πριν από 3 έως 15 χρόνια. Συγκεκριμένα τη φέρνει στην τρίτη θέση σε σημεία συλλογής μετά την Γερμανία και την Ελβετία και πριν από την Αυστρία, την Γαλλία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία την Τσεχία και την Πολωνία.

Ο αριθμός των μηνιαίων συλλογών μπαταριών εμφανίζει μια εξαιρετική δυναμική, φθάνοντας τον Ιούνιο του 2006 τις 612 συλλογές από τις 60 συλλογές το μήνα που είχαν γίνει τον περασμένο χρόνο, ακολουθώντας μια συνεχόμενη αυξητική τάση από μήνα σε μήνα.

Στο πρώτο εξάμηνο συλλέχθηκαν 111 τόνοι φορητών μπαταριών που αντιπροσωπεύουν περίπου 3.700.000 τεμάχια μπαταριών. Από αυτές, 104 τόνοι που αντιστοιχούν σε 3.470.000 μπαταρίες, ήδη ανακυκλώθηκαν σε εργοστάσια του εξωτερικού.

Το ποσοστό συλλογής ανέρχεται στο 9% των μπαταριών που διακινήθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2006 στην Ελληνική αγορά, ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό, με δεδομένο ότι οι Στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα κράτη μέλη καθορίζουν τη συλλογή φορητών μπαταριών στο 25% μέχρι το 2012. Θεωρείτε ότι ο στόχος αυτός θα καλυφθεί από τη χώρα μας πολύ νωρίτερα.

Εμείς τι να πούμε; Εύγε!

Σχόλια